11 stycznia 2013

Pijarki


Instytut Córek Maryi Sióstr Szkół Pobożnych (SP lub SchP)
Instituti Filiarum Mariae Scholarum Piarum 
Institute of the Daughters of Mary, Sisters of the Pious Schools
Istituto Figlie di Maria, Religiose delle Scuole Pie (Scolopie)

 Instituto de Hijas de María Religiosas de las Escuelas Pías (Escolapias)
Instituto das Filhas de Maria Religiosas das Escolas Pías (Escolápias)
Institut des Filles de Marie, Religieuses des Ecoles Pies
Kongregation der Töchter Mariens, Schwestern der frommen Schule


Data i miejsce założenia:
1829 rok - Hiszpania

Założycielka:
św. Paula Montal Fornes


Liczba sióstr na świecie: 701 (w Polsce ok.19)   * dane z 2010 roku
Pijarki obecne są w krajach: Hiszpania, Włochy, Polska, USA, Meksyk, Kuba, Dominikana, Puerto Rico, Kolumbia, Ekwador, Brazylia, Boliwia, Chile, Argentyna, Senegal, Gwinea Bissau, Gwinea Równikowa, Indie, Filipiny, Japonia.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego.

Szary habit z czterema płóciennymi guzikami symetrycznie rozmieszczonymi na ramionach i pasie, przepasany paskiem zakończonym frędzlami, wiązanym po lewej stronie, biały kołnierzyk, na głowie szary welon bez wypustki, na piersi zawieszony krzyżyk lub przypięty po lewej stronie herb maryjny.


Na co dzień możliwa szara
sukienka zamiast habitu.
W niektórych krajach m.in.:
w Hiszpanii, Brazylii, na Kubie
siostry nie noszą habitów.
W Afryce możliwy habit i welon biały, część sióstr nie nosi habitów.


Habit historyczny:

Czarny habit z pelerynką, czarny welon, na piersi herb maryjny, przy boku różaniec.
Duchowość:
Życie sióstr Pijarek można określić jako powołanie do miłości i służenia dziewczętom i młodzieży żeńskiej poprzez chrześcijańskie wychowanie i ich awans społeczny. Zgromadzenie realizuje swoje apostolstwo w oparciu o hasło: Pobożność i nauka upatrując w powszechnym kształtowaniu i rozwoju dzieci i młodzieży najskuteczniejszy sposób wpływania na rozwój społeczeństwa.
Pijarki składają cztery śluby zakonne: czystości, ubóstwa i posłuszeństwa oraz nauczania. Ślubem posłuszeństwa zobowiązują się do naśladowania Chrystusa posłusznego aż do śmierci. Gotowe są iść bezinteresownie wszędzie tam, gdzie wyznaczą im przełożeni, by nauczać i wychowywać niosąc światło Ewangelii. Przez ślub czystości jednoczą się z Panem Jezusem czystym i dziewiczym. Ślubując ubóstwo podążają za Chrystusem, który nie mając nic, ubogacił wszystkich. Nie mając żadnej własności, pokornie zawierzają się pomocy Boga, który jest ich jedynym bogactwem. Ślubem nauczania oddają się wychowawczej misji Kościoła, którą realizują w stylu św. Józefa Kalasancjusza.
Wzorem do naśladowania jest dla Pijarek Jezus Chrystus – Nauczyciel i Wychowawca, a patronką Maryja, Matka i Wychowawczyni Jezusa. Ona pomaga siostrom prowadzić do osobistego spotkania z Chrystusem wszystkich tych, których nauczają.


Działalność:
Zgodnie ze swoim charyzmatem wychowawczym zgromadzenie prowadzi liczne szkoły różnego typu, ośrodki wychowawcze, żłobki i przedszkola, internaty oraz domy rekolekcyjne. Siostry starannie formują nauczycieli w prowadzonych przez zgromadzenie szkołach, wspierają również rodziców w dziele wychowania.
Podstawowym środkiem apostolstwa Pijarek jest jednak katecheza. Zgromadzenie angażuje się także w pracę charytatywną.

Historia:
W rodzinnym domu św. Pauli bardzo starano się o wychowanie dzieci w duchu wartości chrześcijańskich. W młodości Paula należała do bractw maryjnych wyrażając w ten sposób swoją głęboką miłość do Matki Bożej, której była zawsze wierna córką. Współpracowała także z proboszczem w katechizacji dzieci i młodzieży. Podjęła również pierwsze próby nauczania. W tym też okresie dostrzegła, jak naglącą potrzebą ówczesnego czasu jest formacja intelektualna i chrześcijańska dziewcząt oraz społeczne dowartościowanie kobiet, które według Pauli miały istotny wpływ na przemianę społeczeństwa poprzez rodziny, w których żyły. Przez nauczanie dziewcząt chciała zaszczepić w rodzinach świętą bojaźń Bożą.
Wierząc, że Bóg wzywa ją do tego zadania, zdecydowała się całkowicie poświęcić swe życie temu powołaniu. W 1829 roku wraz z towarzyszką w hiszpańskim mieście Figueras otworzyła pierwszą bezpłatną szkołę dla dziewcząt, dając początek nowemu zgromadzeniu żeńskiemu. Zachwycona wychowawczym charyzmatem św. Józefa Kalasancjusza – założyciela Pijarów, w którym to charyzmacie widziała gwarancję efektywności katolickiego nauczania, przyjęła także konstytucje i reguły tego zakonu dla swojego zgromadzenia. Do każdej szkoły, którą zakładała, Paula wnosiła atmosferę rodzinną, w której radość przeplatała się z intensywnym nauczaniem, głęboką modlitwą i formacją uczennic. 
W Polsce Pijarki obecne są w trzech domach: W Krakowie, podkrakowskiej Olszanicy oraz w Rzeszowie.

Strony www:
Polska: http://pijarki.pl
Dom generalny: www.escolapias.org
Hiszpania: 
www3.planalfa.es/escolapiascastilla
www.escolapiasaragon.org
Brazylia: www.escolapiasdobrasil.com.br
Argentyna: http://escolapiasdobrasil.blogspot.com.ar

Filmy:Aktualizacja: 24.12.2016