23 lutego 2018

Kapucyni Tercjarze


Zgromadzenie Kapucynów Tercjarzy Matki Bożej Bolesnej (TC)
Capuchin Tertiary Friars of Our Lady of Sorrows (Amigonian Friars)
Religiosi Terziari Cappuccini di Nostra Signora Addolorata (Amigoniani)
Terciarios Capuchinos de Nuestra Señora de los Dolores (Amigonianos)
Terciários Capuchinhos de Nossa Senhora das Dores (Amigonianos)
Tertiaires Capucins de Notre Dame des Douleurs (Amigoniens)
Kapuziner Terziaren Unserer Frau der Schmerzen (Amigonianer)

Inna nazwa: Amigonianie

Data i miejsce założenia:
1889 rok - Hiszpania

Założyciel:
bp Luis Amigó y Ferrer OFMCapLiczba zakonników na świecie: 370 (w tym 193 kapłanów)  * dane z 2015 roku
Amigonianie obecni są w krajach: Hiszpania, Włochy, Niemcy, Polska, USA, Meksyk, Dominikana, Puerto Rico, Nikaragua, Kostaryka, Panama, Wenezuela, Kolumbia, Ekwador, Brazylia, Boliwia, Argentyna, Chile, Wybrzeże Kości Słoniowej, Filipiny.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:


Brązowy habit przepasany białym sznurem, brązowy szkaplerz z kapturem.
Na piersi możliwy przypięty symbol Matki Bożej Bolesnej, przy boku koronka franciszkańska.

-----------------------------------------

W regionach o gorącym klimacie używany także strój w kolorze białym.


Habit historyczny:


Duchowość:
Charyzmatem zgromadzenia jest z wielką gorliwością apostolską wyrażać miłość Chrystusa Pana młodzieży schodzącej z drogi prawdy i dobra.
Duchowość amigoniańska polega na naśladowaniu Chrystusa Dobrego Pasterza, który objawia oblicze dobrego Ojca wszystkim marnotrawnym synom. Dobry Pasterz zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, bo wie, że nic im się nie stanie i idzie ratować jednego zagubionego. Dobry Pasterz jest gotów oddać własne życie za swoje owce.
Obraz Dobrego Pasterza ten odgrywa główną rolę w rozumieniu miłosierdzia w zgromadzeniu. Zakonnicy udają się więc w poszukiwaniu zagubionych owiec - młodych ludzi z problemami, zagrożonych demoralizacją i przestępczością, aby przyprowadzić je do owczarni Pana.


Zgromadzenie jest oddane pod opiekę Matki Bożej Bolesnej. Maryja u stóp krzyża jest pierwszą współpracowniczką Odkupienia Chrystusa, ponieważ podzielała Jego miłość i cierpienie dla nas wszystkich. Jej postawa jest przykładem dla braci w pełnieniu swojego specyficznego apostolstwa. Maryja Bolesna uczy także akceptacji woli Bożej.
Amigonianie są wspólnotą franciszkańską kierującą się Regułą Trzeciego Zakonu Regularnego. Życie i nauka św. Franciszka z Asyżu stanowi dla zakonników wzór ewangelicznej autentyczności. Spośród franciszkańskich cech ważne miejsce zajmuje braterstwo, które przejawia się w duchu rodzinnym panującym we wspólnotach domowych.
Codzienne życie modlitewne obejmuje m.in. Mszę Świętą, poranną i wieczorną Liturgię Godzin, medytację nad Słowem Bożym, Różaniec, Godzinki przed udaniem się na spoczynek oraz rachunek sumienia na koniec dnia. Raz w tygodniu odprawiana jest Droga Krzyżowa.

Działalność:
Aktualnie zgromadzenie realizuje swoją misję poprzez różne formy pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej. Kapucyni Tercjarze prowadzą szkoły różnego typu, liczne ośrodki opiekuńczo-wychowawcze, domy poprawcze dla nieletnich, wspólnoty terapeutyczne dla młodych narkomanów, domy dziecka, ale także parafie.
W Polsce, w jedynym domu zgromadzenia, który znajduje się w Lublinie, zakonnicy prowadzą specjalistyczną placówkę wsparcia dla młodzieży z zaburzeniami zachowania oraz ich rodzin.Historia:
Z problemami osób z marginesu społecznego Luis Amigó y Ferrer stykał się już od młodości, będąc członkiem różnych katolickich stowarzyszeń, które wspierały służbę wolontariuszy wśród tych ludzi. Chcąc wstąpić do Kapucynów w 1874 roku wyjechał do Francji, gdyż w owym czasie władze świeckie w Hiszpanii zlikwidowały wszystkie zakony. Trzy lata później mógł wrócić do swojego kraju.
Po przyjęciu święceń kapłańskich rozpoczął posługę m.in. w bardzo zaniedbanym więzieniu. Zaskoczyła go ogromna liczba młodzieży zamkniętej w tym zakładzie karnym. Poprzez kontakty z tercjarzami franciszkańskimi oraz młodzieżą narodziło się w nim pragnienie założenia zgromadzenia Kapucynek Tercjarek Św. Rodziny, które powstało w 1885 roku.
W 1889 roku w Walencji powstało zgromadzenie męskie Kapucynów Tercjarzy Matki Bożej Bolesnej. Od początku jego celem miało być wychowanie moralne więźniów.
Strony www:
Polska: www.kapter.lublin.pl
Dom generalny: www.amigonianoscg.org
Hiszpania: www.amigonianos.org
Niemcy: http://amigonianer.org
USA, Ameryka Środk.: http://amigonianosbp.org
Meksyk: http://amigonianos.org.mx
Filipiny: www.amigonianfathers.org