7 grudnia 2018

ss. św. Wincentego a Paulo z Opwijk


Zgromadzenie Sióstr św. Wincentego a Paulo z Opwijk
Congregation of the Sisters of Saint Vincent de Paul of Opwijk
Congregazione delle Suore di San Vincenzo de 'Paoli di Opwijk
Congregación de las Hermanas de San Vicente de Paul de Opwijk
Congregação das Irmãs de São Vicente de Paulo de Opwijk
Congrégation des Soeurs de Saint Vincent de Paul d'Opwick
Kongregation der Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul von Opwijk
Congregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo van Opwijk

Data i miejsce założenia:
1847 rok - Belgia

Założyciele:
ks. Peter van Hemel
m. Jozefa - Melanie Hofmans

Liczba sióstr na świecie: brak danych
Siostry św. Wincentego a Paulo z Opwijk obecne są w krajach: Belgia, Mali.
Dom generalny: Belgia (Opwijk)

Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe.
W okresie posoborowym siostry przestały chodzić w habitach.
Habit historyczny:

Siostry w 1967 roku


W początkach lat 40 XIX wieku proboszcz parafii w belgijskiej wiosce Opwijk ks. Peter van Hemel założył szkołę dla ubogich dzieci oraz przytułek. Chodziło o zaspokojenie najbardziej palących potrzeb mieszkańców wsi, z których wielu dotknęły pogarszające się warunki społeczno-ekonomiczne ówczesnej Belgii. Do pomocy kapłan sprowadził dwie Siostry św. Wincentego a Paulo z klasztoru w Leuven.
Praca ta szybko, bo już w 1847 roku, zaowocowała powołaniem do istnienia nowego zgromadzenia zakonnego, które rok później zostało uznane przez władze kościelne. Siostry z Leuven zostały zastąpione przez dwie pobożne i zaangażowane społecznie kobiety: Melanie Hofmans i Elise van Ham. Zostały one pierwszymi członkiniami nowej wspólnoty, przejmując duchowość wincentyńską od swoich poprzedniczek. Melanie Hofmans jako m. Jozefa została przełożoną generalną i pełniła ten urząd przez 54 lata. Siostry były odpowiedzialne za opiekę nad chorymi, sierotami i ludźmi starszymi oraz edukację wiejskich dzieci. W 1852 roku, kiedy było zaledwie 7 sióstr, założono dom w Hekelgem, który od razu stał się autonomicznym zgromadzeniem istniejącym do dziś. Pierwszy klasztor zależny od domu generalnego w Opwijk został otwarty dopiero w 1870 roku, wkrótce następne. Siostry podjęły posługę w kolejnych szkołach i przytułkach. 

Po skromnym początku zgromadzenie w drugiej połowie XIX wieku przeżyło pierwszy okres rozkwitu. Pod koniec XIX wieku liczyło blisko 150 zakonnic. Kolejny okres rozkwitu rozpoczął się na początku XX wieku i przerywany był jedynie przez perypetie dwóch wojen światowych. Powstawały nowe dzieła apostolskie, wiele też było przejmowanych od innych wspólnot zakonnych. Zgromadzenie stało się liczącą instytucją przede wszystkim w dziedzinie edukacji i opieki zdrowotnej ówczesnej Belgii, prowadząc wiele szkół, domów opieki dla ludzi starszych, szpitale, ośrodki położnicze, ale także sierocińce i domy rekolekcyjne. W 1969 roku siostry rozpoczęły pracę misyjną w Afryce m.in. w Mali.
W połowie XX wieku Sióstr św. Wincentego a Paulo z Opwijk było około 400. Okres rozwoju trwał do połowy lat 1960-tych. Czas Soboru Watykańskiego II (1962-1965) stał się punktem zwrotnym w historii zgromadzenia. Ogólne tendencje do zmian w Kościele objęły również Siostry św. Wincentego a Paulo. Od tego czasu nowych powołań zaczęło brakować, a obecne siostry stawały się coraz starsze. Z tego powodu wiele zadań apostolskich zostało porzuconych, inne zostały stopniowo przekazane świeckim.
29 listopada 2018

Misjonarze św. Apostołów


Stowarzyszenie Misjonarzy Świętych Apostołów (MSA)
Society of the Missionaries of the Holy Apostles
Società dei Missionari dei Santi Apostoli
Sociedad de los Misioneros de los Santos Apóstoles
Sociedade dos Missionários dos Santos Apóstolos
Société des Missionnaires des Saints-Apôtres
Gesellschaft der Missionare der Heiligen Apostel


Data i miejsce założenia:
1995 rok - Kanada

Założyciel:
o. Eusèbe-Henri Ménard
Liczba członków na świecie: 317  * dane z 2017 roku
Misjonarze św. Apostołów obecni są w krajach: Kanada, USA, Wenezuela, Kolumbia, Peru, Brazylia, Kamerun, RD Kongo, Wietnam, Indonezja.
Dom generalny: Kanada (Montreal)


Habit aktualny:

Beżowa sutanna przepasana beżowym pasem z wyszytym na końcu znakiem stowarzyszenia w kolorze czerwonym.-----------------------------------------

W Afryce używany także strój w kolorze kremowym.


Duchowość:
Misjonarze Świętych Apostołów są stowarzyszeniem życia apostolskiego złożonym z kapłanów i braci uczestniczących w tym samym charyzmacie, którym jest promowanie, formacja i towarzyszenie młodzieży i dorosłym w ich powołaniu do kapłaństwa i do innych posług w Kościele.
Życie braterskie i misja apostolska są jego podstawowymi elementami wspólnoty. Członkowie stowarzyszenia nie składają ślubów zakonnych lecz obietnicę wierności. Zobowiązuje ich ona do życia radami ewangelicznymi czystości, ubóstwa i posłuszeństwa w życiu braterskim.
Duchowość wspólnoty ma swoje źródło w Panu Jezusie: Pasterzu, który gromadzi swój lud w rodzinę dzieci Bożych; Proroku, który ogłasza Królestwo Boże i głodzi grzech osobisty i społeczny; oraz Kapłanie, który pojednał świat ze swoim Ojcem i uświęca Kościół. Ponadto duchowość skupia się na Eucharystii, Kapłaństwie i Słowie Bożym. Patronami i wzorami do naśladowania są Apostołowie oraz Maryja Dziewica.
Apostolska misja pozostawia Misjonarzy w dyspozycji Kościoła, szczególnie w regionach, w których brakuje księży. Ten wymiar misyjny stanowi ważną cześć charyzmatu wspólnoty. Hasło Misjonarzy: Zjednoczeni w Panu Jezusie ukazuje ich pragnienie głoszenia prawdy, że wszyscy ludzie są powołani, aby stać się dziećmi tego samego Ojca i kochać się nawzajem jak bracia i siostry.

Działalność:
Działalność stowarzyszenia obejmuje różne formy duszpasterstwa powołaniowego, począwszy od budzenia powołań kapłańskich, przez ich formowanie, skończywszy na towarzyszeniu osobom powołanym na drodze do kapłaństwa bądź innych posług w Kościele. W ramach tej pracy Misjonarze prowadzą m.in. seminaria duchowne i domy rekolekcyjne. Ponadto głoszą Słowo Boże oraz prowadzą parafie, szczególnie ubogie. Członkowie stowarzyszenia są gotowi podjąć się innych form apostolstwa zgodnych z charyzmatem wspólnoty.


Historia:
Początki wspólnoty sięgają lat 1940-tych, gdy kanadyjski franciszkanin o. Eusèbe-Henri Ménard został przeznaczony do prowadzenia rekolekcji w domu rekolekcyjnym w Châteauguay. Podczas kilku lat swojej posługi zetknął się z wieloma młodymi ludźmi, którym pomagał w drodze do kapłaństwa. Wtedy też poznał przedsiębiorcę Hektora Duranda, który zaoferował swoją pomoc finansową, aby rozwinąć jakieś pożyteczne dzieło. Po przemyśleniach postanowiono założyć seminarium duchowne i pomagać w powołaniu kandydatom do kapłaństwa. Seminarium znane później jako Seminarium Świętych Apostołów powstało w 1946 roku.
Cztery lata później narodził się pomysł powołania do istnienia wspólnoty, która całkowicie poświęciłaby się sprawie powołań. Abp Montrealu zaaprobował pomysł i w 1951 roku o. Eusèbe Ménard założył Stowarzyszenie Świętych Apostołów, którego członkowie żyli we wspólnocie, nie składali ślubów, lecz łączyła ich misja apostolska, którą określono jako formacja młodzieży męskiej i dorosłych myślących o kapłaństwie, głoszenie rekolekcji i praca w biednych parafiach. W tym samym też roku bracia otrzymali pozwolenie noszenia stroju zakonnego. W 1956 roku stowarzyszenie uzyskało status pobożnego związku, a osiem lat później stała się wspólnotą na prawie diecezjalnym.


W 1960 roku pierwsi członkowie rozpoczęli działalność apostolską w Amazonii w Peru, co było owocem pobytu o. Ménarda w tym kraju i zetknięcie się z ogromną biedą żyjących tam ludzi. Dwa lata później, wspólnota ta pod nazwą Misjonarzy Świętych Apostołów została uznana przez lokalnego biskupa jako pobożny związek. Tym samym zaczęły istnieć dwa niezależne od siebie stowarzyszenia. Wspólnota Misjonarzy uzyskała zatwierdzenie na prawie diecezjalnym w 1971 roku.
Po śmierci założyciela rozpoczęto proces połączenia ze sobą obu stowarzyszeń, który zakończył się w 1995 roku, dając początek Misjonarzom Świętych Apostołów w obecnym kształcie. Nowa wspólnota łączy w sobie cel propagowania i formacji powołań pierwszego stowarzyszenia z misyjnym charakterem drugiego.
W 2014 roku do stowarzyszenia przyłączyła się założona w 2000 roku w Wietnamie przez o. Martina Hoang Xuan Nguyen Wspólnota Słowo Boga. Podobnie stało się dwa lata wcześniej w Indonezji, gdzie do Misjonarzy Świętych Apostołów przyłączyła się młoda, licząca kilkunastu członków wspólnota powstała w tym właśnie kraju.Strony www:
Dom generalny: www.msagen.org
Kanada: www.msacan.org
USA: https://msausa.org
Peru: www.msaperu.org
Wietnam: www.msavietnam.org