22 marca 2018

17 marca 2018

Słudzy Najdroższej Krwi i Najświętszych Serc


Słudzy Najdroższej Krwi i Najświętszych Serc (SPSSC)
Servants of the Most Precious Blood and of the Sacred Hearts
Servi del Preziosissimo Sangue e del Sacri Cuori
Siervos de la Preciosísima Sangre y de los Sagrados Corazones
Servos do Preciosíssimo Sangue e dos Sagrados Corações
Serviteurs du Très Précieux Sang et des Sacrés-Cœurs


Data i miejsce założenia:
1985 rok - Brazylia

Założyciel:
ks. Francisco João Magalhães DaltoLiczba zakonników na świecie: 7 (w tym: 2 kapłanów, 3 braci, 1 nowicjusz, 1 postulant)  * dane z 2015 roku
Słudzy Najdroższej Krwi i Najświętszych Serc obecni są w krajach: Brazylia
Dom generalny: Brazylia (Teresina)


Habit aktualny:

Brązowy habit przepasany czarnym skórzanym paskiem, czary szkaplerz, czarny kaptur, na piersi zawieszony krzyż, przy boku różaniec.

Duchowość:
Wspólnota składa się z kapłanów i braci, których charyzmat określony jest już w samej nazwie: jest nim służba oraz poświęcenie się Krwi Pańskiej, Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi.
Serce Jezusa jest ciche i pokorne, jest widzialną manifestacją miłości Ojca. Skutki konsekracji Najświętszemu Sercu są związane z obietnicami danymi św. Małgorzacie Marii Alacoque. Przede wszystkim jest to doświadczenie miłości Boga, które nie opuszcza zakonników. W Bożym Sercu znajdują pokrzepienie i ukojenie dla swoich dusz  (Mt 11, 28-29).
Krew Chrystusa ma nieskończoną wartość, gdyż tylko dzięki Niej, ofiarowanej Boskiej sprawiedliwości na dopuszczenie grzechów, dokonało się zbawienie. Jest Ona dana ludziom w Sakramencie Spowiedzi, w którym poprzez posługę Kościoła, Jezus Chrystus przebacza ludzkie grzechy i obmywa dusze Swoją Najdroższą Krwią. Ta Krew jest także obecna realnie w Najświętszej Eucharystii pod postacią Wina. W Komunii Świętej również dostępują oni obmycia Krwią Pańską i odpuszczenia grzechów.
Wspólnota ma charakter kontemplacyjno-czynny. Intensywne życie modlitwy zarówno liturgiczne, jak i osobiste, łączy się z misją służenia Kościołowi. Ważne miejsce w życiu duchowym zajmuje praktyka adoracji Najświętszego Sakramentu i zadośćuczynienia Sercu Jezusa za świętokradztwa popełnione przeciwko Jego Ciału i Krwi w Sakramencie Ołtarza.
Działalność:
Aktualnie działalność apostolska wspólnoty skupia się na duszpasterstwie parafialnym, szczególnie skierowanym w stronę ubogich i wykluczonych.
Historia:
Zgromadzenie zostało powołane do istnienia w 1985 roku w Brazylii. Jego założycielem jest ks. Francisco João Magalhães Dalto, człowiek wielkiego oddania Przenajdroższej Krwi Jezusa, Najświętszemu Sercu Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. Przez lata pełnił funkcję wikariusza generalnego, a także kanclerza kurii diecezji Feira de Santana w stanie Bahia, oprócz tego poświęcał się służbie ubogim i wykluczonym. Właśnie w tej diecezji, w mieście Coração de Maria, narodziła się wspólnota Sług Najdroższej Krwi i Najświętszych Serc; obecnie bracia przenieśli się do miasta Teresina w stanie Piaui.
Aktualnie Słudzy mają w Kościele status publicznego stowarzyszenia wiernych.


Strony www:
http://servosdopreciosissimosangue.blogspot.com13 marca 2018

Miłośniczki Krzyża Świętego z Xuan Loc


Zgromadzenie Miłośniczek Krzyża Świętego z Xuan Loc
Congregation of the Lovers of the Holy Cross of Xuan Loc
Congregazione delle Suore Amanti della Santa Croce di Xuan Loc
Congregación de las Hermanas Amantes de la Santa Cruz de Xuan Loc
Congregação das Irmãs Amantes da Santa Cruz de Xuan Loc
Congrégation des Amantes de la Croix de Xuan Loc
Kongregation der Schwestern von der Liebe zum Heiligen Kreuz von Xuan Loc
Dòng Mến Thánh Giá Xuân Lộc


Data i miejsce założenia:
1963 rok - Wietnam

Założyciel:
Zgromadzenie wyłoniło się ze wspólnoty, którą założył bp Pierre Marie Lambert de la Motte MEP w 1670 roku.Liczba sióstr na świecie: 261 (w tym 31 nowicjuszek)  * dane z 2014 roku
Miłośniczki Krzyża Świętego z Xuan Loc obecne są w krajach: Wietnam, Francja.
Dom generalny: Wietnam (Biên Hòa)


Habit aktualny:

Czarne ao-dai składające się z tuniki z szerokim kołnierzem i guzikami sięgającej do kolan, oraz z szerokich spodni, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyżyk.
Duchowość:
Duchowość lambertiańska jest chrystocentryczna. Za przykładem swojego założyciela bpa Lamberta de la Motte siostry kierują swój wzrok i serca w stronę Chrystusa Ukrzyżowanego, skupiając się na zbawczej tajemnicy Krzyża, starając się, by Pan Jezus był ich jedynym celem. Charyzmatem zgromadzenia jest więc miłość Chrystusa Ukrzyżowanego i udział w Jego zbawczej misji.
Charyzmat ten siostry wypełniają na dwa sposoby: przez modlitwę w intencji nawrócenia chrześcijan, którzy żyją daleko od Boga, oraz za pogan, aby uwierzyli w Boga. Drugi sposób to czynne apostolstwo poprzez świadectwo i służbę w dziedzinie wiary, moralności, edukacji, służby zdrowia i opieki społecznej.
Duchowość Miłośniczek Krzyża Świętego ma trzy zasadnicze wymiary: kontemplację, umartwienie i apostolat. Wśród nich prymat wiedzie modlitwa, ważny jest też duch wyrzeczenia i poświęcenia się dla miłości na wzór Chrystusa, który umarł na krzyżu z miłości do Ojca i ludzi. Siostry żyją także radosną nadzieją wypływającą z wiary w Zmartwychwstanie.
Hasłem zgromadzenia są słowa: Per Crucem ad Lucem, czyli Przez Krzyż do Światła.Działalność:
Jednym z głównych obszarów działalności Miłośniczek z Xuan Loc jest edukacja i wychowanie dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach. Siostry służą także chorym w szpitalach, opiekują się niepełnosprawnymi dziećmi, udając się do ich domów, aby pomagać w fizjoterapii, wspierają osoby ubogie i samotne, pomagają im zdobyć lekarstwa, szerzą wiedzę na temat opieki zdrowotnej, zwłaszcza wśród młodych matek. Ponadto włączają się w pracę duszpasterską Kościoła poprzez katechizację, animację liturgiczną, prowadzenie chórów parafialnych oraz różnych grup duszpasterskich.


Historia:
Miłośniczki Krzyża Świętego z Xuan Loc są jednym z ponad 20 zgromadzeń, mających korzenie we wspólnocie założonej w Wietnamie w 1670 roku przez bpa Pierre Marie Lambert de la Motte MEP.
Urodził się on we Francji; już w wieku 9 lat mocno wyryły się w jego duszy słowa Pana Jezusa wzywające do wzięcia swojego krzyża i naśladowania Go przez tych, którzy chcą iść za Nim. Słowa te naznaczyły całe przyszłe życie Lamberta de la Motte i duchowość założonego przez niego w Wietnamie zgromadzenia. Wcześniej jednak, pełen gorliwości misyjnej, stał się współzałożycielem Zgromadzenia Misjonarzy Zagranicznych z Paryża. Po kilku latach wyjechał na misje do Wietnamu. Wyświęcony na biskupa, pełnił funkcję wikariusza apostolskiego Cochin.
Właśnie tam, najpierw w Kiên Lao (dziś część Bui Chu) w 1670 roku, z kilku pobożnych miejscowych kobiet uformował wspólnotę zakonną nazwaną Miłośniczkami Krzyża Świętego. Klasztory powstawały w różnych częściach Wietnamu, będąc pod jurysdykcją miejscowych biskupów. Z czasem przekształcały się w autonomiczne zgromadzenia na prawie diecezjalnym, choć żyjące wspólnym charyzmatem bpa Lamberta de la Motte.


Gałąź z Xuan Loc ma swoje korzenie na północy kraju. W 1954 roku z powodu sytuacji politycznej, wiele Miłośniczek Krzyża Świętego emigrowało na południe Wietnamu. Część z nich osiedliła się w Ho Nai. Wkrótce cztery różne wspólnoty połączyły się i zamieszkały w Hai Phong, otrzymując jednocześnie pierwsze zatwierdzenie od biskupa Sajgonu. Pięć lat później siostry przeniosły się do parafii Bac Hai. W 1963 roku biskup Sajgonu dokonał reformy wspólnoty, zgodnie z wytycznymi prawa kanonicznego. Zgromadzenie przyjęło nazwę Miłośniczek Krzyża Świętego z Hai Phong i rok ten uważa się za datę założenia wspólnoty. Liczyła ona wówczas 68 sióstr i 10 nowicjuszek. W 1976 roku, po 13 latach od założenia, zgromadzenie zostało oficjalnie zatwierdzone jako niezależna kongregacja podległa biskupowi diecezji Xuan Loc. Zakonnic było wtedy już 95. W 2000 roku osiągnęły one liczbę 193.
W 1995 roku z woli Kościoła zgromadzenie zmieniło nazwę na Miłośniczki Krzyża Świętego z Bac Hai - Xuan Loc. W 2010 roku ponownie dokonano zmiany nazwy na Miłośniczki Krzyża Świętego z Xuan Loc.


Strony www:
http://menthanhgiaxuanloc.org8 marca 2018

Franciszkanki Szpitalne


Zgromadzenie Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego
św. Franciszka (OSF)

Congregatio Sororum Infirmis Ministrantium Tertii Ordinis Regularis Sancti Francisci
Hospital Sisters of St. Francis / Medical Sisters of St. Francis
Suore Ospedaliere del Terzo Ordine Regolare di San Francesco d'Assisi
Hermanas Hospitalarias de la Tercera Orden Regular de San Francisco
Irmãs Hospitaleiras da Terceira Ordem Regular de São Francisco de Assis
Soeurs Hospitalières du Tiers-Ordre Régulier de Saint François d'Assise
Krankenschwestern vom Regulierten Dritten Orden des hl. Franziskus (Mauritzer Franziskanerinnen)

Data i miejsce założenia:
1844 rok - Niemcy

Założyciel:
o. Krzysztof – Jan Bernsmeyer OFMLiczba sióstr na świecie: 1089 (w Polsce: 123)  * dane z 2008 roku
Franciszkanki Szpitalne obecne są w krajach: Niemcy, Holandia, Polska, Czechy, Kazachstan, USA, Tanzania, Indie, Tajwan, Korea Płd., Japonia.
Dom generalny: Niemcy (Münster)

Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego.

Polska: Czarny habit przepasany białym sznurem, czarny szkaplerz z białym kołnierzykiem, na głowie czarny welon, na piersi zawieszony franciszkański znak TAU, przy boku koronka franciszkańska.


--------------------------------------

Niemcy, Japonia: czarny habit z białym kołnierzykiem, na głowie czarny welon z białą wypustką (w Niemczech) lub bez (w Japonii), na piersi zawieszony znak TAU. Możliwy także habit w kolorze szarym.

--------------------------------------

W Indiach: pomarańczowe sari, na piersi zawieszony znak TAU.

Franciszkanki Szpitalne w Tanzanii
- biała bluzka, beżowa spódnica.
Franciszkanki Szpitalne w USA


Habit historyczny:


----------------------------------------------------------------------------
Duchowość:
Zgromadzenie kształtuje swoją duchowość według ideałów św. Franciszka z Asyżu i św. Klary, którzy są dla sióstr wzorem życia całkowicie zjednoczonego z Jezusem Chrystusem Ukrzyżowanym. Siostry starają się żyć zgodnie z Ewangelią Świętą i zasadami Reguły Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego, chcąc być dla ludzi uzdrawiającą obecnością Chrystusa, szczególnie wobec ludzi chorych na ciele i potrzebujących pomocy.
Franciszkańska prostota, radość, skromność i ofiarna służba charakteryzują styl życia zgromadzenia. Za przykładem Pana Jezusa siostry stawiają siebie na równi z najmniejszymi tego świata. Podobnie jak św. Franciszek i św. Klara wysławiają Pana w Jego dziełach oraz wysoko cenią sobie ducha świętej modlitwy i oddania. Dlatego codziennie gromadzą się na Mszy Świętej, w której widzą doskonały wzór pokory Pana, odprawiają także adorację Najświętszego Sakramentu, medytację tajemnic Wcielenia, Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa, przedstawiają Bogu potrzeby Kościoła i świata podczas wspólnego odmawiania Liturgii Godzin. Pielęgnują również głęboką miłość do Najświętszej Maryi Panny.


Działalność:
Franciszkanki Szpitalne duchową i fizyczną troską obejmują ludzi chorych, starszych, szczególnie ubogich, dzieci niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie. Prowadzą m.in. domy pomocy społecznej dla dorosłych i dzieci, placówki opiekuńczo-lecznicze, szkoły specjalne. Angażują się także w działalność wychowawczą, katechetyczną i duszpasterską w parafiach oraz podejmują się różnych prac charytatywnych,Historia:
Jan Bernsmeyer do Zakonu Franciszkanów wstąpił w 1801 roku, gdzie otrzymał imię zakonne Krzysztof. Jednym z miejsc jego posługi duszpasterskiej był klasztor w pątniczej miejscowości Telgte, gdzie czczono Matki Bożej Bolesnej.
W 1812 roku doszło do sekularyzacji i kasaty klasztorów męskich przez władze świeckie. Ojciec Krzysztof został oficjalnie zwolniony ze ślubów zakonnych. Pomimo tego starał się być wiernym franciszkańskiemu ideałowi życia zakonnego. Pozbawiony zakonnej wspólnoty i zmuszony do zdjęcia habitu oddał się trosce o przybywających do Telgte pielgrzymów. W miarę możliwości odbywał wędrówki do okolicznych wsi. Odwiedzał chorych i ludzi starszych. Widział ich samotność i bezradność. Poznał wielką nędzę, jaka panowała na wsi. Powoli krystalizowała się w nim myśl niesienia pomocy tym ludziom.
W tym samym czasie w niedalekim Münster inny franciszkanin br. Serwacjusz Józef Tennersch po kasacie swojego klasztoru zajmował się osieroconymi dziećmi, których w owym czasie było dużo z powodu panującej epidemii cholery. Po nawiązaniu kontaktu z o. Krzysztofem przybył do Telgte, gdzie obydwaj postanowili założyć sierociniec dla chłopców. Jednak ani władze kościelne, ani państwowe nie zezwoliły na otwarcie sierocińca; o. Krzysztof przeznaczył więc nabyty na ten cel obiekt na szpital, postanawiając jednocześnie założyć nowe zgromadzenie zakonne, które oprócz pracy w tym szpitalu, pielęgnowałoby chorych w domach prywatnych.


W 1844 roku przyjął pierwsze kandydatki do nowicjatu, które rekrutowały się spośród miejscowych kobiet już wcześniej zainteresowanych przez o. Krzysztofa posługą potrzebującym. Ich zakonne życie miało opierać się na Regule świętego Franciszka. Dzień ten uważany jest za datę założenia Franciszkanek Szpitalnych.
Zgromadzenie szybko się rozwijało stając się niebawem wspólnotą międzynarodową. Już w 1857 roku liczyło blisko 150 sióstr, a w 1901 roku, gdy papież oficjalnie zatwierdzał zgromadzenie, na świecie było 1085 zakonnic oraz 75 nowicjuszek i 86 postulantek. W 1937 roku w samym tylko szpitalu w Telgte posługiwało aż 175 franciszkanek spośród 3532 wszystkich sióstr. Podobna liczba utrzymywała się do 1967 roku, po czym zaczęła spadać. W 1987 roku było już 2169 zakonnic, w 2000 roku – 1525, a w 2008 roku – 1089.Strony www:
Polska: www.franciszkanki.pl
Dom generalny: www.generalat-hsosf.de
Niemcy: www.franziskanerinnen-muenster.de
USA: www.springfieldfranciscans.org
Indie: www.medicalsistersraipur.org
Japonia: www.hsosf.or.jp

Filmy: