4 października 2015

Stowarzyszenie Matki Bożej od Trójcy Przenajświętszej


Stowarzyszenie Matki Bożej od Trójcy Przenajświętszej (SOLT)
Society of Our Lady of the Most Holy Trinity
Società di Nostra Signora della Santissima Trinità
Sociedad de Nuestra Señora de la Santísima Trinidad
Sociedade de Nossa Senhora da Santíssima Trindade
Société de Notre-Dame de la Très Sainte Trinité
Gesellschaft Unserer Lieben Frau von der Allerheiligsten Dreifaltigkeit

Stowarzyszenie życia apostolskiego

Data i miejsce założenia:
1958 rok - USA

Założyciel:
o. James Flanagan
Liczba zakonników na świecie: brak danych
Ojcowie i bracia Stowarzyszenia Matki Bożej od Trójcy Przenajświętszej obecni są w krajach: USA, Meksyk, Haiti, Belize, Gwatemala, Wielka Brytania, Ghana, Makau, Filipiny, Papua Nowa Gwinea, Australia.
Dom generalny: USA (Corpus Christi, TX)

Habit aktualny:

Szary habit przepasany czarnym skórzanym paskiem (możliwy też szary pas z materiału), na piersi zawieszony krzyż.

Duchowość:
Stowarzyszenie Matki Bożej od Trójcy Przenajświętszej łączy w sobie różne powołania: kapłanów, diakonów i braci, siostry zakonne oraz świeckich samotnych i żyjących w małżeństwie, którzy stanowią jedną duchową rodzinę i wspólnie pracują w służbie Kościołowi.
Stowarzyszenie istnieje po to, aby oddawać cześć i chwałę Trójcy Przenajświętszej, wywyższać majestat i wielkość Boga. Duchowość stowarzyszenia opiera się na Ewangelii i polega na naśladowaniu Pana Jezusa i Maryi. Członkowie starają się wzorować na Maryi w Jej relacjach do osób Trójcy Świętej: ukochanej Córki Ojca, Matki Syna i Oblubienicy Ducha Świętego. 
Jako wierne dzieci Kościoła odznaczają się szczególną miłością do Ojca Świętego, wiernością Magisterium Kościoła i oddaniem Najświętszej Eucharystii. Z posługą idą w miejsca najbardziej potrzebujące pracy apostolskiej, według rozeznania miejscowych biskupów.
Wspólnota nie jest zgromadzeniem zakonnym lecz stowarzyszeniem życia apostolskiego. Członkowie nie składają ślubów zakonnych lecz obietnice.Działalność:
Rodzaj apostolstwa warunkują potrzeby miejsca i wymagania miejscowego biskupa. Aktualnie posługa stowarzyszenia obejmuje pracę w parafiach, edukację religijną, ewangelizację poprzez rozgłośnie radiowe, prowadzenie rekolekcji, pomoc ludziom chorym, ubogim, uzależnionym od narkotyków.Historia:
Założyciel o. James Flanagan natchnienie do założenia stowarzyszenia otrzymał będąc klerykiem w seminarium duchownym. Zauważył, że w świecie wszyscy pracują w zespołach: w edukacji, sporcie, wojsku, brakowało mu jednak wspólnej pracy w Kościele. Stowarzyszenie miało więc skupiać w sobie różne powołania: kapłańskie, braci i sióstr zakonnych oraz świeckich, które wzajemnie uzupełniałyby się, i którzy wspólnie podejmowaliby się zadań apostolskich dla dobra Kościoła.
Taka wspólnota mogłaby zaistnieć tylko dzięki łasce Bożej, a że pełną łaski była jedynie Matka Boża, stała się więc wzorem dla członków stowarzyszenia. Założyciel chciał znaleźć taki sposób życia, który zgodny byłby z przykładem Jej życia, wiary i miłości.


Po swoich święceniach kapłańskich w 1952 roku o. Flanagan starał się o pozwolenie na założenie stowarzyszenia. Otrzymał je pięć lat później, jednocześnie został zaproszony do diecezji Santa Fe w stanie Nowy Meksyk, by rozpocząć dzieło. W 1958 roku stowarzyszenie zostało oficjalnie erygowane przez władze kościelne.
Dziś wspólnota jest stowarzyszeniem życia apostolskiego na prawie diecezjalnym. Wspólne apostolstwo różnych stanów życia stało się cechą wyróżniającą stowarzyszenie, choć nie wszędzie udaje się to zastosować, gdyż jest to determinowane przez potrzeby apostolskie w danym miejscu.


Strony www:
www.solt.net29 września 2015

ss. Notre Dame de Namur


Zgromadzenie Sióstr Notre Dame de Namur (SNDdeN lub SND)
Congregazione delle Suore di Nostra Signora di Namur
Congregation of the Sisters of Notre Dame de Namur
Congregacion de las Hermanas de Notre Dame de Namur
Congregação das Irmãs de Nossa Senhora de Namur
Congrégation des Sœurs de Notre-Dame de Namur
Kongregation der Schwestern Unserer Lieben Frau von Namur


Data i miejsce założenia:
1804 rok - Francja

Założycielki (od lewej):
św. M. Róża Julia Billiart
m. Saint-Joseph - Françoise Blin de BourdonLiczba sióstr na świecie: 1781  * dane z 2005 roku
Siostry Notre Dame de Namur obecne są w krajach: Francja, Belgia, Wielka Brytania, Włochy, USA, Haiti, Nikaragua, Peru, Brazylia, Nigeria, Sudan Płd., Kenia, RD Kongo, Zimbabwe, RPA, Japonia.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe.
W okresie posoborowym (ok. 1970 roku) siostry przestały chodzić w habitach. Znakiem wspólnym jest zawieszony na piersi krzyż.

Jedynie w Nigerii siostry noszą welon biały lub granatowy do świeckiego ubrania.Habit historyczny:

Strój pierwotny używany do ok. 1965 roku:
Czarny habit, pod szyją biały pektorał, na głowie biały czepek i czarny welon.W Ameryce Płd.: habit szary, biały welon.

W Afryce: habit i welon biały.
-----------------------------------------------


Welon lekko zmodyfikowany - używany od ok. 1965 do 1968 roku.

-----------------------------------------------

Strój używany od 1968 roku do ok. 1970 roku.Duchowość:
W centrum duchowości Sióstr Notre Dame de Namur stoi Boża dobroć. Celem zgromadzenia wyznaczonym przez założycielkę jest kochać dobrego Boga i głosić Dobrą Nowinę o Bożej dobroci innym ludziom poprzez słowa i czyny. Cel ten w swojej istocie jest taki sam jak misja Jezusa Chrystusa na ziemi.
Ach, jak dobry jest Dobry Bóg! – te słowa często powtarzane przez św. Różę Julię Billiart, stały się też hasłem zgromadzenia. Wiara w Bożą dobroć pozwala siostrom stawiać czoła przeciwnościom z zaufaniem i pogodą ducha i dostrzegać sens we wszystkich doświadczeniach życiowych.
Zgromadzenie łączy w sobie kontemplacje z aktywnością apostolską. Na wzór Maryi siostry słuchają Słowa Bożego i zachowują je w swoich sercach.

Działalność:
Siostry Notre Dame de Namur angażują się w różne rodzaje apostolstwa. Prowadzą szkoły, katechizują, pomagają w pracy duszpasterskiej w parafiach poprzez katechizację, prowadzenie różnych grup, przygotowywanie do przyjęcia sakramentów świętych, roznoszą Komunię Świętą chorym. Ponadto pracują w opiece zdrowotnej, włączają się w różne formy pracy społecznej, pomagają uchodźcom, ubogim kobietom i dzieciom.Historia:
Św. Róża Julia Billiart wychowała się we francuskim Cuvilly. Od dziecka wyróżniała się pobożnością. Już w wieku siedmiu lat znała katechizm i uczyła go inne dzieci. Gdy miała czternaście lat postanowiła ofiarować swoją czystość Bogu i poświęcić życie służeniu biednym. W 1789 roku zamieszkała w Amiens, gdzie poznała o. Józefa Varin, który uznał że św. Julia doskonale naucza katechizmu i namówił ją do założenia sierocińca.
Stało się to jednak dopiero w 1803 roku, gdy prześladowania Rewolucji Francuskiej wobec Kościoła nieco zmniejszyły się. W dziele tym pomagała jej hrabina Françoise Blin de Bourdon. W 1804 roku św. Julia Billiart z towarzyszką, która już jako m. Saint-Joseph złożyły ślub ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, zakładając nowe zgromadzenie zakonne, z miłości do Matki Bożej (Notre Dame) nazwane Jej imieniem. Głównym apostolstwem sióstr było chrześcijańskie wychowywanie ubogich dziewcząt, często zaniedbanych religijnie, nic niewiedzących o Zbawieniu i dobroci Boga. Julia mówiła: Istniejemy tylko dla ubogich, absolutnie tylko dla biednych; zachęcała siostry do głębokiego zjednoczenia z Bogiem, wolności ducha i odwagi - cech niezbędnych dla powołania apostolskiego.Wkrótce miedzy Julią a biskupem Amiens pojawił spór. Biskup chciał, aby siostry posługiwały tylko w jego diecezji, natomiast Julia czuła, że Bóg powołuje zgromadzenie, aby służyło całemu Kościołowi. Niezadowolony z postawy Julii biskup w 1809 roku wyrzucił siostry ze swojej diecezji. Siostry przeniosły się do Namur w dzisiejszej Belgii, które stało się centrum zgromadzenia.


Strony www:
Dom generalny: www.sndden.org
Belgia: www.ndnamur.be/juliebilliart
Wielka Brytania: http://snduk.org
USA: www.snddenusa.org
- prow. Kalifornia: www.snddenca.org
- prow. Ohio: www.sndohio.org
RD Kongo: www.snddencongokin.org
Kenia: http://web.sndden.org/kenya/vocn
Adresy zgromadzenia w poszczególnych krajach

Filmy: