1 marca 2015

Urszulanki Maryi Niepokalanej


Siostry Urszulanki Maryi Niepokalanej z Piacenzy (OMI)
Suore Orsoline di Maria Immacolata di Piacenza
Ursulines of Mary Immaculate of Piacenza
Hermanas Ursulinas de María Inmaculada de Piacenza
Irmãs Ursulinas de Maria Imaculada de Piacenza
Soeurs Ursulines de Marie Immaculée de Piacenza
Ursulinen der Unbefleckten Jungfrau Maria von Piacenza


Data i miejsce założenia:
1649 rok - Włochy

Założycielka:
bł. Brygida od Jezusa - Morello
Liczba sióstr na świecie: 765  * dane z 2012 roku
Urszulanki Maryi Niepokalanej obecne są w krajach: Włochy, Brazylia, Kenia, Tanzania, Indie.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:

Włochy, Brazylia, Tanzania: szary habit z białym kołnierzykiem, czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyżyk.


Kenia: szary habit, biały welon.
Niezależnie od kraju część
sióstr nie nosi habitów w ogóle

Indie: habit szary, biały welon, możliwy też habit i welon biały. Większość sióstr nosi jednolite świeckie ubranie – tradycyjne sari, z zawieszonym na piersi krzyżykiem.Habit historyczny:
Duchowość:
Jedną z cech zgromadzenia jest łączenie kontemplacji z działaniem, zwłaszcza kontemplacji Chrystusa Ukrzyżowanego, której owocem jest głęboka miłość każdej z sióstr do Pana na Krzyżu. On też uzdalnia je do kochania wszystkich ludzi, szczególnie ubogich i cierpiących.
Każda Urszulanka stara się być człowiekiem modlitwy, żyjąc w ciągłej świadomości obecności Boga, jako Jego prawdziwa służebnica, całkowicie Mu oddana, gotowa do przyjęcia cierpienia i poświęcenia dla dobra Królestwa Bożego z pokorą, uległością i radością wewnętrzną. Założycielka powtarzała siostrom, aby często zwracały się do Boga, gdyż On jest naszym dobrem i poza Nim nie mamy żadnego innego. Stąd bierze się duch zaufania Bożej Opatrzności.
Duchowość zgromadzenia wyróżnia się też szczerym nabożeństwem do Maryi Niepokalanej, która była najwierniejszą naśladowczynią Pana Jezusa. Siostry wierzą, że kochanie Jej i wzorowanie się na Niej to najkrótsza droga do świętości.
Założycielka poświęciła zgromadzenie dziełu edukacji młodzieży. Jego opiekunką obrała św. Urszulę, symbol wierności Chrystusowi aż do męczeństwa i patronkę nauczania zasad wiary chrześcijańskiej.Działalność:
Podstawowa forma działalności to edukacja. Siostry uczą i wychowują w szkołach zgromadzenia oraz szkołach diecezjalnych. Ponadto zajmują się opieką nad chorymi w szpitalach i ośrodkach zdrowia, angażują się w posługę społeczno-charytatywną wśród ubogich, a szczególnie wśród kobiet i dzieci. W Rzymie zgromadzenie prowadzi dom dla pielgrzymów.


Historia:
Bł. Brigida di Gesù Morello powołanie do życia zakonnego poczuła już w wieku 12 lat. Rodzina nie mogła zapewnić jej jednak wymaganego wówczas posagu przy wstąpieniu do klasztoru. Brygida wyszła za mąż, ale po trzech latach została bezdzietną wdową. Wówczas złożyła wieczysty ślub czystości i zaczęła pomagać ubogim, pracowała przy kościele parafialnym, uczyła dzieci katechizmu i kształciła nowe katechetki.
Postanowiła wstąpić do klasztoru kapucynek, ale nie została przyjęta, bo była wdową. Mieszkała więc samotnie, prowadząc życie ascetki, praktykując modlitwy, umartwienia i pokutę. W 1649 r. z woli księżnej Margherity de Medici Farnese otworzyła w Piacenza pierwszy dom nowego zgromadzenia sióstr urszulanek, zwany wówczas Domem św. Urszuli, którego celem miało być wychowanie i oświata dziewcząt z zamożnych rodzin. Wkrótce do klasztoru zgłosiły się pierwsze kandydatki. Brygida odmówiła przyjęcia funkcji przełożonej domu, ale zgodziła się pełnić obowiązki ekonomki i „odpowiedzialnej za sprawy duchowe”.
Brygida odznaczała się wielkim nabożeństwem do świętych, zwłaszcza do św. Franciszka z Asyżu, św. Mikołaja z Bari, św. Mikołaja z Tolentino, a przede wszystkim do św. Franciszka Ksawerego.


Strony www:
www.umisisters.org
Włochy: www.orsoline.eu
Brazylia: http://ursulinasdemariaimaculada.xpg.uol.com.br27 lutego 2015

Oblatki Serca Jezusa


Instytut Sióstr Oblatek Serca Jezusa (OCJ)
Institutum Oblatarum Sacri Cordis Iesu
Institute of the Oblate Sisters of the Heart of Jesus
Istituto delle Oblate del Cuore di Gesù
Institut des Oblates du Coeur de Jésus
Instituto de las Oblatas del Corazón de Jesús
Instituto das Oblatas do Coração de Jesus
Institut der Oblatinnen des Heiligsten Herzens Jesu


Data i miejsce założenia:
1843 rok - Francja

Założycielka:
bł. Ludwika Teresa de MontaignacLiczba sióstr na świecie: 202  (w Polsce: 22)  * dane z 2008 roku
Oblatki Serca Jezusa obecne są w krajach: Francja, Belgia, Portugalia, Polska, Meksyk, Salwador, Nikaragua,  Gwatemala, Honduras, Panama, Brazylia, Kongo Rep.Dem., RŚA.
Dom generalny: Francja (Paryż)

Habit aktualny:
Zgromadzenie bezhabitowe od początku swojego istnienia.


Duchowość:
W centrum duchowości zgromadzenia znajduje się kult Serca Jezusowego, który polega na kontemplacji Chrystusa. Według założycielki prawdziwe i dobre nabożeństwo do Serca Jezusa charakteryzuje się głęboką wiarą w Jego miłość, wdzięcznością za otrzymane dobro, gorliwym oddaniem się pracy dla Jego chwały oraz gorącym pragnieniem, by Jemu się przypodobać przez praktykę cnót, których On sam dał przykład.
Oblacja jest całkowitym ofiarowaniem całej osoby Bogu. Wyraża głębokie przywiązanie sióstr do Chrystusa. Przez nią Oblatki starają się dawać poznać ludziom Boga pełnego serdecznej miłości.
W życiu duchowym siostry kierują się wskazaniami św. Teresy z Avila i św. Ignacego z Loyoli. Wpatrują się także w Maryję, wzór serca zasłuchanego w Słowo Boże, które oddaje się całkowicie dziełu Boga, pomaga siostrom żyć zobowiązaniami zakonnymi i iść za Jej Synem z ufnością we wszystkich okolicznościach życia.


Działalność:
Zgromadzenie nie ma wyznaczonej konkretnej działalności apostolskiej. Siostry pracują jako nauczycielki, katechetki, pielęgniarki, włączają się w duszpasterstwo, pracę charytatywno-społeczną, wychowanie młodzieży, organizują rekolekcje i dni skupienia, prowadzą także pracownię hafciarską.

Historia:
Na życie duchowe bł. Ludwiki Teresy de Montaignac duży wpływ miała jej pobożna ciotka, dzięki której dowiedziała się o ślubie Sercu Jezusa. W 1843 roku sama złożyła taki ślub - całkowity dar siebie, aby odpowiedzieć na Miłość Boga i sprawiać, żeby inni Go znali i kochali. Ten rok przyjmuje się za datę powstania instytutu, choć w formie instytucjonalnej ukształtował się wiele lat później.
Ludwika początkowo chciała zostać karmelitanką. Jednak za radą spowiednika postanowiła zrealizować pragnienie już nieżyjącej ciotki o ożywieniu wiary w porewolucyjnej Francji przez utworzenie stowarzyszenia chrześcijańskich kobiet zjednoczonych przez nabożeństwo do Najświętszego Serca, mających wpływ na własne środowisko, aby je przenikać wartościami ewangelicznymi.
W Montluçon wraz z kobietami, które do niej przyłączyły się, rozpoczęła szeroką działalność. Założyła sierociniec, później zaangażowała się w naukę katechizmu, pomagała w urządzaniu i dekorowaniu ubogich kościołów wiejskich, organizowała rekolekcje. Dzieła Ludwiki rozszerzały się w całym regionie.
Po nieudanych próbach przyłączenia stowarzyszenia do innych już istniejących, w 1874 roku przekształciło się ono w Pobożne Zjednoczenie Oblatek Serca Jezusa z pierwszymi konstytucjami zatwierdzonymi przez biskupa diecezji Moulins. Składało się ono z trzech grup członkiń: Oblatek zakonnic żyjących we wspólnocie oraz Oblatek żyjących samotnie lub w rodzinie. Tak jest tez do dzisiaj. Oprócz Oblatek Zakonnic instytut tworzą Oblatki Świeckie konsekrowane, które również składają śluby, ale pozostają w swoich środowiskach oraz Oblatki Zjednoczone żyjące w dziewictwie lub małżeństwie. To co łączy Oblatki Zakonnice, Świeckie i Zjednoczone to ta sama oblacja, przeżywana na różny sposób zgodnie ze swoim stanem życia.


Strony www:
Polska: www.osj-instytut.org
kraje francuskojęzyczne: www.ocj-institut.org
kraje hiszpańskojęzyczne.: www.ocj-instituto.org
kraje portugalskojęzyczne: www.ocj-instituto-pt.org24 lutego 2015

ss. Matki Bożej Pocieszenia


Siostry Matki Bożej Pocieszenia (NSC)
Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación
Irmãs de Nossa Senhora da Consolação
Suore di Nostra Signora della Consolazione
Sisters of Our Lady of the Consolation
Soeurs de Notre Dame de la Consolation
Schwestern Unserer Lieben Frau vom Trost
Sestry Panny Márie Útechy


Data i miejsce założenia:
1857 rok - Hiszpania

Założycielka:
św. M. Rosa Molas y VallvéLiczba sióstr na świecie: 717   * dane z 2005 roku
Siostry Matki Bożej Pocieszenia obecne są w krajach: Hiszpania, Portugalia, Włochy, Słowacja, Meksyk, Wenezuela, Peru, Ekwador, Boliwia, Brazylia, Argentyna, Chile, Burkina Faso, Wybrzeże Kości Słoniowej, Togo, Mozambik, Korea Płd., Filipiny.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego.

Większość sióstr w Europie, Ameryce Płd. (z wyj. Wenezueli), Korei Płd.:
Szary habit z szarym kołnierzykiem, na głowie szary welon, na piersi zawieszony krzyżyk.

Część sióstr w różnych krajach
nie nosi habitów w ogóle.


W Wenezueli: Habit i welon biały.

W Afryce: Habit i welon beżowy.
Na Filipinach: Szara bluzka
i spódnica, szary welon.
(w dolnym rzędzie - nowicjuszki)


Habit historyczny:

Czarny habit z pelerynką, czarny welon.


-----------------------------------------------

Duchowość:
Źródłem charyzmatu zgromadzenia jest Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy (2 Kor 1,3), który na kartach Starego Testamentu woła: Pocieszcie, pocieszcie mój lud – mówi wasz Bóg (Iz 40, 1). Uczynił to za pomocą proroka. Prorok ten przemówił do serca człowieka i przypomniał mu przymierze miłosierdzia i przygotował drogę na przyjście Pana. Wstąpił na górę wysoką i ogłosił miastom judzkim: Oto wasz Bóg (Iz 40, 9).
Wołanie proroka stało się rzeczywistością w Jezusie Chrystusie, który uzdrawiał, odpuszczał winy, pocieszał strapionych. Mówił: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią i ci, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni (Mt 4, 4-7).
Powołaniem sióstr jest więc naśladowanie czynów Pana Jezusa, w postawie życzliwości, miłości, prostoty, bezinteresownej i gorliwej służby. To poszukiwanie tych, którzy się smucą, aby przygotować drogę Bogu, by mógł przemówić do serca ludzkiego. Siostry pragną zrealizować pragnienie Boga, aby pocieszyć, Jego lud. Świadectwem swojego życia chcą mówić o Bogu, który jest miłością. Dostrzegają, że świat potrzebuje pocieszenia Boga; potrzebuje proroków, którzy mówią do serca człowieka.
Charyzmatem zgromadzenia jest zatem być narzędziem miłosierdzia i pocieszenia ludzi swoich czasów, natomiast patronką wspólnoty jest Matka Boża Pocieszenia.


Działalność:
Apostolstwo zgromadzenia przybiera różne formy. Siostry prowadzą szkoły, szpitale, ośrodki zdrowia, dom opieki dla dzieci nieuleczalnie chorych, domy opieki dla ludzi w podeszłym wieku. Pomagają ubogim, dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji, włączają się w działalność duszpasterską w parafiach, katechizują, głoszą rekolekcje, prowadzą religijne grupy młodzieżowe.Historia:
Św. M. Róża Molas wychowała się w bardzo religijnej rodzinie, szybko poczuła powołanie do życia zakonnego. Cechowała się dużą wrażliwością na cierpienia i biedy innych. Dostrzegała smutek ludzi chorych, starszych, włóczęgów, prostytutek, ludzi żyjących w skrajnym ubóstwie, porzuconych dzieci, młodzieży nie umiejącej nawet pisać i czytać. Ludzi takich było mnóstwo w XIX-wiecznej Hiszpanii. Sama również doświadczyła cierpienia. Gdy miała 19 lat zmarła jej matka; wówczas odkryła, że Bóg często skrywa się w bólu.
Róża wstąpiła do zgromadzenia sióstr szarytek i zajęła się pracą wśród chorych w szpitalu. Po pewnym czasie została przeniesiona do Tortosy, gdzie zaczęła uczyć w miejscowej szkole, nadal też pomagała chorym. Tam Róża dojrzała do ważnej w swoim życiu decyzji; w 1857 roku wraz z kilkoma współsiostrami odłączyła się od zgromadzenia i poddała kierownictwu miejscowego biskupa. Rok później młoda wspólnota otrzymała nazwę Sióstr Matki Bożej Pocieszenia stając się oficjalnie nowym zgromadzeniem zakonnym.
W 1876 roku w chwili śmierci założycielki było 75 sióstr w 10 domach.


Strony www:
Dom generalny: www.consolacion.org
Hiszpania: prow. północna, prow. południowa
Słowacja: www.sestryutechy.sk
Meksyk: http://consolacionmexico.blogspot.com          
Wenezuela: http://consolacionvzla.webnode.es
Brazylia: www.consolacao.org.br
Argentyna: www.cconsolacion.com.ar