6 września 2009

Trynitarki z Madrytu


Siostry Trynitarki z Madrytu (HHTT) 
Hermanas Trinitarias de Madrid
Irmãs Trinitárias de Madrid

Trinitarian Sisters of Madrid
Sorelle Trinitarie di Madrid
Soeurs Trinitaires de Madrid
 


Data i miejsce założenia:
1885 rok – Hiszpania

Założyciele:
ks. Francisco Méndez Casariego
m. Mariana Allsopp
.

.
Liczby: 163 siostry na świecie  *dane z 2008 roku
Trynitarki z Madrytu obecne są w krajach: Hiszpania, Włochy, Argentyna, Urugwaj, Meksyk, Gwatemala, Indie.
Dom generalny: Hiszpania (Madryt)
 

Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego.

Granatowy habit pod szyją wycięty w szpic lub ze zwykłym białym kołnierzykiem, na głowie prosty granatowy welon odsłaniający włosy, na piersi krzyżyk.
Na zdjęciu: Trynitarki z Madrytu w Meksyku.
Trynitarki z Madrytu w Hiszpanii
W Indiach habit i welon w kolorze białym.
Wiele sióstr nie nosi habitów w ogóle.


Habit historyczny:

Habit i welon prawdopodobnie był koloru granatowego.
Na piersi po prawej stronie na białym tle trynitarski krzyż z czerwoną i niebieską belką.

Duchowość: 
Duchowość zgromadzenia czerpie z tajemnicy Trójcy Świętej. Wspólnotę panującą między Ojcem, Synem i Duchem Świętem siostry starają się odzwierciedlić w swoich wspólnotach. Tak więc braterska miłość i osobiste relacje, mają być wyrazem miłości i jedności, która istnieje w Trójcy Świętej. Życie w bliskiej relacji z Bogiem skłania trynitarki do czynienia dobra i bycia świadkami miłosierdzia Trójcy Świętej. Starają się ukazywać, że Bóg jest miłością, ponieważ jest Ojcem, Bratem i Przyjacielem. 


Działalność: 
Zgromadzenie powołane zostało do służby młodzieży zwłaszcza tej najbardziej potrzebującej. Stąd praca edukacyjna i wychowawcza jest podstawową misją sióstr. Trynitarki z Madrytu prowadzą domy dziecka, internaty dla młodzieży uczącej się i pracującej, szkoły, posługują wśród młodych imigrantów, a także wśród młodych ludzi przebywających w więzieniach. 

Historia: 
Zgromadzenie powstało jako odpowiedź na potrzeby wynikające z warunków XIX-wiecznej Hiszpanii. Szybki rozwój przemysłu, zmiany w sytuacji społecznej, laicyzacja społeczeństwa sprawiły, że był to okres największej destabilizacji politycznej, społecznej i religijnej Hiszpanii. Był to też czas, gdy wiele młodych ludzi przybywało ze wsi do miast w poszukiwaniu pracy. Warunki jakie zastali sprzyjały poczuciu zagubienia się i własnej tożsamości. Wielu nie znajdując źródła utrzymania zaczynało kraść, bądź oddawać się prostytucji. Ks. Francisco i m. Mariana postanowili podjąć się pracy na rzecz przywrócenia godności młodych ludzi, dając im wsparcie, schronienie, pomagając odnaleźć w Bogu nadzieję na przyszłość oraz swoje miejsce w świecie. W 1885 roku w Madrycie otworzyli pierwszy dom dla młodej biedoty miejskiej oraz dziewcząt przybywających ze wsi do miasta w poszukiwaniu zatrudnienia, co dało początek nowemu zgromadzeniu zakonnemu.

Strony www:
www.hermanastrinitarias.net 

Aktualizacja: 26.11.2012
.
.
.