13 października 2012

Pomocnice Parafialne Chrystusa Kapłana


Pomocnice Parafialne Chrystusa Kapłana
Auxiliares Parroquiales de Cristo Sacerdote
Ausiliatrici Parrocchiali di Cristo Sacerdote
Parish Helpers of Christ the Priest


Data i miejsce założenia:
1927 rok - Hiszpania

Założyciel:
ks. José Pío Gurruchaga


Liczby: ok. 200 sióstr na świecie
Pomocnice Parafialne Chrystusa Kapłana obecne są w krajach: Hiszpania, Włochy, Meksyk, Argentyna.
Dom generalny: Hiszpania (Palencia)

Habit aktualny:

Czarny habit z białym kołnierzykiem, na głowie czarny prosty welon bez białej wypustki. Możliwy także habit i welon szare.


 Nowicjuszki noszą czarne welony
z białym paskiem.

Duchowość:
Celem głównym jest chwała Boga i uświęcenie własne sióstr w życiu wspólnotowym na drodze rad ewangelicznych. Duchowość zgromadzenia koncentruje się na kontemplacji Chrystusa Wiecznego Kapłana. Za podstawowe zadanie siostry uważają życie modlitwy i pokuty, natomiast płodność ich misji zależy od ich zjednoczenia z Chrystusem. Jego Królestwo starają się rozszerzać poprzez pomoc kapłanom w parafiach, zawsze w miłości i wierności Kościołowi. Jak święte kobiety z Ewangelii, całkowicie oddają się służbie Jezusowi w osobach swoich kapłanów, wspomagając ich w wykonywaniu czynności kapłańskich i duszpasterstwie.
Misja zgromadzenia prowadzi siostry do okrywania wartości sprawowania Eucharystii i godności kapłaństwa sakramentalnego. Liturgia zajmuje więc ważne miejsce w życiu duchowym sióstr. Całe swoje życie składają w ofierze za uświęcenie kapłanów, modlą się także o nowe powołania zgodnie z wezwaniem Jezusa Chrystusa: Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na żniwo swoje. Życiu Pomocnic Parafialnych przyświeca hasło zgromadzenia: Wszystko dla Najświętszego Serca Jezusa Wiecznego Kapłana przez Maryję Niepokalaną Jego Matkę, którą uważają za swoją Panią i Królową.


Działalność:
Podstawowym miejscem działalności apostolskiej zgromadzenia jest parafia. Siostry troszczą się o naczynia i szaty liturgiczne, dbają o piękno i czystość kościołów i wszystko, co potrzebne co sprawowania liturgii, włączają się w przygotowania do uroczystości kościelnych. Swoją opieką obejmują służbę liturgiczną ołtarza, organizują warsztaty liturgiczne, przygotowują dzieci i dorosłych do przyjęcia Sakramentów Świętych, katechizują, pracują w kancelariach parafialnych, odwiedzają także chorych w ich domach, roznoszą im Komunię Świętą, opiekują się najmłodszymi parafianami w żłobkach i ochronkach. Ważne miejsce w działalności zgromadzenia zajmuje duszpasterstwo powołaniowe, w pierwszej kolejności poprzez modlitwę, a także przez organizowanie dni powołaniowych i towarzyszenie młodzieży w odkrywaniu swojego powołania.


Historia:
José Pío Gurruchaga był kapłanem bardzo zaangażowanym w różne formy posługi: katechizację, kierownictwo duchowe, Akcję Katolicką, działalność na rzecz misji, wrażliwy był na problemy socjalne ówczesnego czasu, założył kilka katolickich związków w obronie robotników, zawsze zgodnie z dyrektywami Kościoła. Był również wielkim miłośnikiem Eucharystii. Miłość ta przekładała się na intensywny apostolat eucharystyczny.
Od początku swojej pracy duszpasterskiej ks. Gurruchaga dostrzegał brak pomocy kapłanom w ich pracy. Wzrastająca atmosfera laicyzacji powodująca coraz większą izolację społeczną duchowieństwa, w konsekwencji prowadziła do szkody duszom, pozbawionym wpływu księży i nauki katolickiej. Do tego dochodziło ubóstwo wielu parafii nie posiadających odpowiednich naczyń liturgicznych i innych paramentów potrzebnych do kultu liturgicznego, a także niewystarczająca liczba powołań powodująca brak kapłanów w niektórych parafiach. Były to bezpośrednie powody, dla których ks. Gurruchaga postanowił założyć zgromadzenie zakonne zaspokajające braki w duszpasterstwie parafialnym. Jego ideę podjęły trzy kobiety o głębokim życiu duchowym. W 1916 roku złożyły pierwsze prywatne śluby. Jednak różne przeciwności sprawiły, że dopiero w 1927 roku wspólnota uzyskała aprobatę kościelną i mogła erygować pierwszy dom zakonny, który powstał w mieście Irún, co uważa się za początek zgromadzenia. Obecnie Pomocnice Parafialne są wspólnotą na prawie papieskim obecną w 19 domach w Hiszpanii i po jednym w pozostałych krajach.

Strony www:
www.auxiliaresparroquiales.es
.
.
.