7 kwietnia 2016

Służebnice Jezusa od Cottolengo ojca Alegre


Służebnice Jezusa od Cottolengo ojca Alegre (CPA)
Servants of Jesus of Cottolengo of Father Alegre
Ancelle di Gesù del Cottolengo del Padre Alegre
Hermanas Servidoras de Jesús del Cotolengo del Padre Alegre
Irmãs Servidoras de Jesus do Cottolengo do Padre Alegre


Data i miejsce założenia:
1939 rok - Hiszpania

Założyciele:
m. Dolors Permanyer Volart
o. Joan Guim SJ

Liczba sióstr na świecie: 75  * dane z 2011 roku
Służebnice Jezusa od Cottolengo ojca Alegre obecne są w krajach: Hiszpania, Portugalia, Kolumbia.
Dom generalny: Hiszpania (Barcelona)

Habit aktualny:


Biały habit, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi zawieszony krzyż.
Duchowość:
Powołaniem zgromadzenia jest służba Panu Jezusowi w osobach chorych i ubogich, szczególnie tych, pozostawionych samym sobie, dla których siostry starają się stworzyć rodzinę. Czynią to w duchu radości. Główną zasadę ich życia streszczają słowa: Kochać Boga i ubogich dla miłości Bożej, ale miłością czynną, nie słowami.
Szczególną cechą duchowości zgromadzenia jest ufność i całkowite zdanie się na miłującą Opatrzność Boga Ojca. Siostry mają także szczególne nabożeństwo do Chrystusa Pana obecnego w tajemnicy Eucharystii.


Działalność:
Służebnice Jezusa w swojej działalności apostolskiej skupiają się wyłącznie na prowadzeniu domów opieki dla osób chorych i upośledzonych fizycznie i psychicznie, których choroba jest nieodwracalna. Do swoich ośrodków przyjmują tych, którymi nie ma kto się zaopiekować, którzy nie mają własnej rodziny, bądź ich rodziny nie są w stanie się nimi zaopiekować.


Historia:
Korzenie zgromadzenia sięgają osoby hiszpańskiego jezuity o. Jacinto Alegre. Poznał on ośrodek dla osób chorych pozostawionych bez opieki, założony przez św. Józefa Benedykta Cottolengo w Turynie we Włoszech. Jedną z cech dzieła ojca Cottolengo było całkowite pozostawienie troski o sprawy materialne Bożej Opatrzności. I rzeczywiście, bez podejmowania starań o pieniądze, dom ten utrzymywał się włącznie dzięki hojności ludzi.
Ojciec Alegre zamarzył o otworzeniu podobnego ośrodka dla chorych w Barcelonie, co jednak mu się nie udało. Jego marzenie spełniło się dwa lata po jego śmierci. W 1932 roku grupa ludzi świeckich założyła taki dom, prowadząc go według wytycznych kapłana. Dom ten został nazwany: Cottolengo ojca Alegre.
Niebawem w duszy Dolors Permanyer Volart, kobiety pracującej w barcelońskim Cottolengo, zrodziła się idea powołania do życia zgromadzenia zakonnego, które dbałoby i rozwijało misję domów Cottolengo. Z pomocą przyszedł jej o. Joan Guim SJ. Wraz z nim m. Dolors założyła Służebnice Jezusa w 1939 roku.

Strony www:
www.cottolengopalegre.org

Filmy: