16 stycznia 2016

Matki Opuszczonych i św. Józefa de la Montana


Zgromadzenie Matek Opuszczonych i św. Józefa de la Montana (MD)
Congregation of the Mothers of the Helpless and of St Joseph of the Mountain
Congregación Madres Desamparados y San José de la Montaña
Congregação das Mães dos Desamparados de São José da Montanha
Congregazione delle Madri degli Abbandonati e di San Giuseppe della Montagna
Congrégation des Mères des Abandonnés et de Saint-Joseph de la Montagne
Kongregation der Mütter der Verlassenen und des hl. Joseph vom Berg


Data i miejsce założenia:
1880 rok - Hiszpania

Założycielka:
bł. Petra od św. Józefa - Ana Josefa Perez FloridaLiczba sióstr na świecie: 366   * dane z 2008 roku
Matki Opuszczonych i św. Józefa de la Montana obecne są w krajach: Hiszpania, Włochy, USA, Meksyk, Gwatemala, Puerto Rico, Kolumbia, Argentynie, Chile.
Dom generalny: Hiszpania (Walencja)

Habit aktualny:

Czarny habit z rozcięciem pod szyją i białym kołnierzykiem, na głowie czarny welon z białą wypustką, na piersi po lewej stronie przypięty znak przedstawiający wizerunek św. Józefa de la Monatana.


nowicjuszki


Habit historyczny:-----------------------------------------
Duchowość:
Specyfika zgromadzenia opiera się na duchowości założycielki bł. Petry od św. Józefa. Wspólnota ma rys kontemplacyjno-czynny. Miłość do Chrystusa prowadzi siostry zarówno do szukania Go w samotności i ciszy, jak i w czynnej służbie ludziom potrzebującym. Mottem założycielki były słowa: Panie, Ty ponad wszystko!
Dążenie do świętości w zgromadzeniu polega na stopniowym utożsamianiu się z miłosiernym Sercem Jezusa, pełnym dobroci, wychodzącym na przeciw grzeszników, ubogich i wszystkich cierpiących na duchu i ciele, tak by móc powiedzieć wzorując się na św. Pawle: Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie miłosierny Chrystus. Tak więc cała działalność zgromadzenia ma być nacechowana miłosierdziem.
Posługa sióstr skierowana jest przede wszystkim do opuszczonych ludzi w podeszłym wieku oraz osierocone dzieci. W nazwie zgromadzenia zakonnice określone są jako: matki, zamiast tradycyjnego określenia: siostry. Oznacza to, że wobec opuszczonych mają odznaczać się miłością i czułością matki, taką samą jaką naturalną miłość ma matka wobec własnych dzieci.
Zgromadzenie otacza dużym nabożeństwem Najświętszą Maryję Pannę i św. Józefa - Osoby, które były najbliżej Pana Jezusa i najlepiej wcieliły w życie Jego przesłanie miłości. Wzorując się na Nich siostry kształtują w sobie ducha bezgranicznego zaufania Opatrzności Bożej, ducha służby, pokory, prostoty, dyspozycyjności, czułości, radości, poświęcenia w pracy. Ponadto siostry powierzają się wstawiennictwu św. Teresy od Jezusa i św. Rafała Archanioła.Działalność:
Zgromadzenie prowadzi domy opieki dla osób starszych i opuszczonych, domy dziecka, ośrodki dla dzieci i młodzieży z problemami rodzinnymi, przedszkola, szkoły, bursy dla studenckie, domy rekolekcyjne. Szczególną opieką stara się otaczać osoby pozbawione środków do życia.


Historia:
Ana Josefa Perez Florida w młodości nie czuła powołania do małżeństwa, chciała natomiast poświęcić się służbie ludziom opuszczonym, co też zaczęła czynić otaczając opieką samotnych ludzi w podeszłym wieku. Wkrótce dołączyły do niej trzy kobiety.
W 1875 na prośbę burmistrza Alora niedaleko Malagi, otworzyła dom dla osób starszych. W Anie i jej towarzyszkach coraz silniej wzrastało pragnienie całkowitego oddania się Bogu. W 1877 roku za radą spowiednika wstąpiły do tworzącego się właśnie zgromadzenia Mercedarek Miłości. Jednak tam Ana nie czuła się na swoim miejscu. 
Po dwóch latach opuściła wspólnotę i oddała się do dyspozycji biskupowi Malaga. Ten w 1880 roku zasugerował by założyła nowe zgromadzenie, nadal poświęcając się ludziom opuszczonym. On też zaproponował jego nazwę: Zgromadzenie Matek Opuszczonych. Boże Narodzenie 1880 roku to dzień narodzin wspólnoty.
Do Any dołączyły jej poprzednie towarzyszki. Kilka tygodni później w Vélez-Málaga siostry złożyły pierwsze śluby, przyjęły habity oraz nowe imiona zakonne; Ana stała się Petrą od św. Józefa.


Bł. Petra cechowała się dużą otwartością na Bożą wolę. Chciała wyjść naprzeciw potrzebom swojego środowiska okazując miłosierdzie czynem, by w ten sposób ukazać ludziom miłość, którą Bóg ich kocha.
W 1901 roku bł. Petra założyła na wzgórzu koło Barcelony dom z sierocińcem. Przyklasztorna kaplica z figurą św. Józefa trzymającego na ręku Dzieciątko Jezus zaczęła przyciągać licznych pielgrzymów, którzy wypraszali sobie przed nią wiele łask. Siostry zaczęły szerzyć kult św. Józefa de la Montana (św. Józefa z Góry) – jak zaczęto nazywać łaskami słynącą figurę (zdjęcie powyżej). Już w 1905 roku rozszerzono nazwę zgromadzenia o określenie: „i św. Józefa de la Montana”, podkreślając w ten sposób cześć, jaką zgromadzenie oddawało Opiekunowi Pana Jezusa.


Strony www:
www.madresdedesamparados.org