3 września 2011

ss. Miłości Bożej

.
Zgromadzenie Sióstr Miłości Bożej (RAD)
Congregación de las Hermanas del Amor de Dios.
Religiosas do Amor de Deus
Sisters of the Love of God
Suore dell'amore di Dio
Religieuses de L'amour de Dieu
Schwestern von der Liebe Gottes

Data i miejsce założenia:
1864 rok - Hiszpania

Założyciel:
ks. Jeronimo Mariano Usera y AlarconLiczby: brak danych
Siostry Miłości Bożej obecne są w krajach: Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Włochy, Francja, USA, Brazylia, Boliwia, Chile, Kuba, Gwatemala, Meksyk, Peru, Puerto Rico, Dominikana, Angola, Republika Zielonego Przylądka, Mozambik, Filipiny.
Dom generalny: Hiszpania (Madryt)

Habit:
Zgromadzenie założone jako habitowe.

Po Soborze Watykańskim II zdecydowana większość sióstr przestała chodzić w habitach, niektóre noszą jedynie krzyż na piersi.
Niektóre siostry (głównie w Portugalii) do świeckiego ubrania zakładają czarny prosty welon.

Habit historyczny:

Niebieski habit, czarny welon.

Duchowość:
Charyzmatem zgromadzenia jest Miłość Boga, a mottem słowa św. Pawła: Caritas Christi urget nos – czyli: Miłość Chrystusa przynagla nas. Założyciel wezwał swoje duchowe córki do działania z miłości do Boga i tylko dla Boga, wszystko Jemu poświęcając. To Miłość Boga jest ostatecznym uzasadnieniem ich całego życia zakonnego, to Ona powinna rozpalać gorliwością serce każdej siostry, to Ona wzywa je do głoszenia Ewangelii. Duch zgromadzenia jest wyraźnie apostolski; siostry powołane są by „iść przez cały świat i do każdego człowieka”. Wszelkie prace powinny być podejmowane z miłością, cierpliwością i wytrwałością, a także w duchu modlitwy i ofiary, prostoty i wspaniałomyślności. Założyciel zachęcał siostry do harmonijnego połączenia modlitwy i działania, pracy i wypoczynku, nauczania i studiowania, ciszy i rozmowy, prostoty i zręczności, a wszystko to otoczone powinno być radością. Życie zgromadzenia ożywiane jest nabożeństwem do Eucharystii i do Maryi, która jest dla sióstr wzorem umiłowania Boga. Patronami zgromadzenia są: Duch Święty - źródło wszelkiej miłości - i Najświętsza Maryja Panna Niepokalanie Poczęta, św. Józef Oblubieniec i św. Bernard.

Działalność:
Podstawowym zadaniem Sióstr Miłości Bożej jest wychowanie i ewangelizacja, którą realizują poprzez nauczanie w szkołach zgromadzenia, parafialnych i publicznych, prowadząc domy i świetlice dla zaniedbanych i opuszczonych dzieci i młodzieży oraz pochodzących z trudnych środowisk, a także poprzez katechizację i prowadzenie grup duszpasterskich. Ponadto troszczą się o ludzi starszych w domach opieki, emigrantów, na misjach zapewniają także w opiekę medyczną miejscowej ludności, podejmują się prac domowych na plebaniach i w seminariach duchownych.

Historia:
Zgromadzenie zrodziło się z doświadczenia własnego życia i posługi apostolskiej Hiszpana ks. Jeronimo Usera na misjach na Kubie i w Puerto Rico. Zapoczątkował wiele inicjatyw. Jedną z nich był dom miłosierdzia przeznaczony do edukacji i opieki nad biednymi dziećmi aż do osiągnięcia dorosłości, do pracy w którym zaprosił młode kobiety. Widząc jednak, że osoby świeckie nie zawsze są w stanie zaangażować się wystarczająco do potrzeb, nieraz odchodziły one i nie miał je kto zastąpić, pragnął znaleźć osoby całkowicie oddane posłudze ubogim dzieciom. Wrócił do Hiszpanii, gdzie nawiązywał kontakty z różnymi zgromadzeniami, jednak w żadnym z nich nie znalazł potrzebnej pomocy. Za radą władz kościelnych doszedł do wniosku, aby założyć nowe zgromadzenie zakonne, co uczynił w 1864 roku w Toro w Hiszpanii.

Strony www:
Hiszpania: http://www.amordedios.net/
Portugalia: http://www.amordedeus.net/
Niemcy: http://www.schwestern-von-der-liebe-gottes.de/
.
.
.