6 czerwca 2014

Józefitki Miłości


Instytut Sióstr Józefitek Miłości (HJC)
Instituto de las Hermanas Josefinas de la Caridad
Instituto das Irmãs Josefinas da Caridade
Institute of the Josephite Sisters of Charity
Istituto delle Suore Giuseppine della Carità
Institut des Sœurs Joséphites de la Charité


Data i miejsce założenia:
1877 rok - Hiszpania

Założycielka:
m. Caterina Coromina Agustí


Liczby: 99 sióstr na świecie   *dane z 2008 roku
Józefitki Miłości obecne są w krajach: Hiszpania, Kolumbia, Peru.
Dom generalny: Hiszpania (Vic)


Habit aktualny:

Czarny habit ze szkaplerzem z prostokątnym wycięciem, na głowie biały czepek i czarny welon, na piersi medal. Na co dzień możliwy także strój w kolorze białym bez szkaplerza.Habit historyczny:

Duchowość:
Charyzmatem Józefitek Miłości jest służba Chrystusowi w osobach chorych i cierpiących, troszcząc się o ich ciało i duszę, łagodząc cierpienia i pocieszając.
Przykładem służby bliźniemu jest dla sióstr św. Józef, który troszczył się o Syna Bożego poprzez zwykłe, codzienne rzeczy np. karmiąc Jezusa, dając Mu pić. Inspiracją są również słowa Pana: Byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić... Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25, 35-40), dlatego siostry w każdym chorym, którym się opiekują widzą samego Pana Jezusa i pragną tak im służyć, jakby służyły samemu Panu.
Cechami charakteryzującymi duchowość sióstr są: serce pełne miłości promieniującej na bliźnich, poświęcenie i oddanie, prosta i pokorna praca na wzór św. Józefa, czysta miłość na wzór Maryi, ukochanie Najświętszego Sakramentu, pokładanie ufności w Bogu oraz stawianie Chrystusa zawsze w centrum swojego życia.
Modlitwa i cnota pokory pomaga siostrom wznosić swoje serce do Boga oraz daje siłę do pracy dla dobra innych.


Działalność:
Swoją posługą siostry obejmują osoby chore i cierpiące w szpitalach i ośrodkach zdrowia, niepełnosprawnych, osoby starze w domach opieki oraz dzieci, szczególnie osierocone.


Historia:
Caterina Coromina Agustí jako dziecko żyła w bardzo biednej rodzinie, z tego powodu pozbawiona była możliwości chodzenia do szkoły. Jednak odznaczała się dużą pobożnością. Po opuszczeniu domu rodzinnego pracowała w różnych domach jako służąca, między innymi w miasteczku Vic koło Barcelony, powoli odkrywając w sobie powołanie do życia zakonnego.
Kapłan będący jej kierownikiem duchowym, od pewnego czasu dostrzegał potrzebę zgromadzenia zakonnego, które zajęłoby się chorymi w ich domach. Opowiedział o tym Caterinie, zachęcając ją do założenia w Vic takiego właśnie zgromadzenia. Caterina podjęła się tego zadania. Józefitki Miłości zostały założone w 1877 roku. Pierwsze towarzyszki szybko opuściły Catarinę, jednak wkrótce pojawiły się nowe kandydatki, które w 1881 roku wraz z założycielką złożyły swoje śluby zakonne. Patronem wspólnoty został św. Józef, święty bardzo bliski Caterinie.
Pierwsze konstytucje zgromadzenia inspirowane były regułą karmelitańską, po pewnym czasie sporządzono nowe oparte na regule św. Augustyna. Dziś Józefitki Miłości są zgromadzeniem na prawie papieskim.

Strony www:
www.hnasjosefinas.com

Filmy: