19 listopada 2011

Synowie Św. Rodziny

.
Zgromadzenie Synów Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa (SF)
Congregatio Filiorum Sacrae Familiae, Iesu, Mariae et Ioseph
Congregación de Hijos de la Sagrada Familia de Jesús, María y José
Congregação Filhos da Sagrada Família Jesus, Maria e José
Congregazione dei Figli della Sacra Famiglia di Gesù Maria e Giuseppe
The Congregation of the Sons of the Holy Family, Jesus, Mary and Joseph
Congrégation des Fils de la Sainte Famille Jésus, Marie et Joseph
Die Söhne von der Heiligen Familie Jesus Maria und Joseph

zgromadzenie składa się z księży i braci zakonnych

Data i miejsce założenia:
1864 rok - Hiszpania

Założyciel:
św. Jose Manyanet y VivesLiczby: 193 zakonników na świecie (w tym 136 kapłanów)
Synowie Św. Rodziny obecni są w krajach: Hiszpania, Włochy, USA, Meksyk, Kolumbia, Wenezuela, Brazylia, Argentyna
Dom generalny: Hiszpania (Barcelona)


Habit:

Czarna sutanna z pelerynką (lub bez), przepasana czarnym szerokim pasem wiązanym z lewej strony.


Duchowość:
Duchowość życia zakonnego i apostolskiego zgromadzenia opiera się na stylu życia Jezusa, Maryi i Józefa w doświadczeniu osobistym i wspólnotowym. Zakonnicy żyją w społeczności cechującej się silnym duchem rodziny, ponieważ każda ze wspólnot ma na celu odtworzenie życia Świętej Rodziny z Nazaretu, ich wspólnoty życia, modlitwy i pracy. Dlatego codzienne życie to życie nieustannej modlitwy, w braterskiej trosce i miłości, czyniąc wszystko na chwałę Bożą. Być Synami Św. Rodziny to znaczy uczyć się od Jezusa, Maryi i Józefa, jak żyć mocno w wierze, w nadziei, radości i w żarliwej miłości. To doświadczenie Rodziny Nazaretańskiej zakonnicy starają się przekazywać tym, do których są posłani przede wszystkim poprzez katolicką edukację i wychowanie oraz posługę kapłańską. W Świętej Rodzinie zgromadzenie widzi nie tylko wzór życia rodzinnego, ale także postrzega ją jako pierwszą wspólnotę życia konsekrowanego. Bracia czczą i szerzą kult Najświętszej Rodziny z Nazaretu w duchu motta założyciela: Wszystko dla Świętej Rodziny, z Świętą Rodziną, na cześć Świętej Rodziny.


Działalność:
Synowie Św. Rodziny realizują swój charyzmat przede wszystkim na drodze katolickiego wychowanie i nauczanie dzieci i młodzieży w prowadzonych przez siebie licznych szkołach, w powierzonych swojej opiece parafiach, a także prowadząc domy rekolekcyjne i grupy duszpasterskie skierowane głównie na formację rodzin i młodzieży. Tym sposobem pragną wnieść swój wkład w odnowienie zdrowego społeczeństwa opartego na Ewangelii.

Historia:
Założyciel zgromadzenia św. Jose Manyanet y Vives przez pierwsze lata kapłańskie pracował w kurii biskupiej. Towarzysząc biskupowi w wizytacjach parafii przekonał się, jak wiele rodzin przeżywa problemy. Dlatego zrezygnował z pracy w kurii i odtąd całe swoje życie poświęcił wychowaniu młodzieży oraz działalności na rzecz uświęcania rodzin. W Najświętszej Rodzinie z Nazaretu widział wzór dany przez
Boga dla każdej rodziny, o czym chciał powiedzieć wszystkim rodzinom. Wiedział, że jest to najlepszy sposób na rozwój dobrego społeczeństwa. W tym celu w 1864 roku w Tremp w Hiszpanii założył zgromadzenie Synów Świętej Rodziny. Po 6 latach próby życia wspólnego i misji w 1870 roku wraz z pierwszymi towarzyszami złożył pierwsze śluby zakonne. Członkowie mieli być apostołami „Ewangelii rodziny”. Ich misją było przekazywanie doświadczenia Nazaretu i świadectwo świętości osobistego życia. Zadanie to mieli realizować na drodze katolickiej edukacji i wychowania młodzieży w ścisłym posłuszeństwie pasterzom Kościoła i w jedności z nimi. W 1874 roku założył żeńskie zgromadzenie Misjonarek Córek Świętej Rodziny o podobnym charyzmacie.


Strony www:
Hiszpania: http://www.manyanet.org/
USA: http://holyfamilyseminary.com/
Seminarium w Rzymie: http://vitascholasticorum.blogspot.com/

Zdjęcia pochodzą ze stron internetowych zgromadzenia..
.
.