1 lipca 2013

Służebnice Misjonarki Jezusa


Służebnice Misjonarki Jezusa
Esclavas Misioneras de Jesús
Escravas Missionárias de Jesus
Slaves Missionary Sisters of Jesus

Data i miejsce założenia:
1954 rok - Hiszpania

Założyciele:
ks. Quintin Huarte Mugueta
m. Maria Teresa AspirozLiczby: brak danych
Służebnice Misjonarki Jezusa obecne są w krajach: Hiszpania, Meksyk.
Dom generalny: Hiszpania (Milagro)

Habit aktualny:

Biały habit przepasany czarnym paskiem, czarny prosty welon z białą wypustką, na piersi krzyż.
W białych welonach nowicjuszki


Habit historyczny:

siostry profeski
nowicjuszki


Duchowość:
Charyzmatem zgromadzenia jest realizowanie polecenia Pana Jezusa: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo (Mt 9, 37-38). Słowa te siostry odczytują jako wezwanie do całkowitego poświęcenia się działalności misyjnej ad gentes, co stanowi istotę powołania Służebnic Misjonarek Jezusa.
Zadanie to siostry realizują poprzez misyjną działalność apostolską, jak również przez ofiarowanie każdej czynności i modlitw w intencji misji. Gorliwość misyjną ożywia Eucharystia, codzienna celebracja Liturgii Godzin, pełne miłości i czci nabożeństwo do Matki Bożej, szczere dążenie do własnej świętości, co siostry uważają za pierwszy i najważniejszy swój obowiązek oraz zdobycie takiego ducha modlitwy, który przenikałby całe życie.
Duch wspólnoty zawarty jest w nazwie zgromadzenia: siostry starają się być Służebnicami na wzór Matki Bożej; jako Misjonarki gotowe są nieść Ewangelię tam, gdzie Pan zechce, dlatego bardzo ważna jest postawa gotowości sióstr do pracy wszędzie tam, gdzie wola Boga wskaże przez posłuszeństwo przełożonym; natomiast imię Jezusa przypomina siostrom, że celem ich wysiłków jest większa chwała Boża.
Patronami zgromadzenia są: Najświętsza Maryja Panna, św. Franciszek Ksawery i św. Teresa od Dzieciątka Jezus.
Działalność:
Zgromadzenie przeznaczone jest przede wszystkim do pracy misyjnej, którą obecnie realizuje w Meksyku. Siostry obejmują opieką osoby starsze i niepełnosprawne w domu opieki, a także włączają się w działalność duszpasterską w okolicznych szczególnie na wsiach, realizują różne programy duszpasterskie, katechetyczne, formację chrześcijańską młodzieży i dorosłych, głoszenie rekolekcji. Ponadto wspierają misyjną działalność Kościoła oraz uwrażliwiają innych na potrzeby misji.


Historia:
Narodziny zgromadzenia miały miejsce w 1954 roku w Milagro w Hiszpanii, gdy ks. Quintin Huarte Mugueta zainicjował nową wspólnotę zakonną. Była ona owocem jego parafialnej pracy duszpasterskiej, w której ważne miejsce zajmowało wspieranie Papieskich Dzieł Misyjnych. Wśród pierwszych pięciu kandydatek była także jego parafianka, współzałożycielka zgromadzenia Maria Teresa Aspiroz, która również była wrażliwa na potrzeby misji, a która później ściśle współpracowała z ks. Quintinem w nadaniu kształtu nowemu zgromadzeniu.
Początkowo kobiety posługiwały w ośrodku rekolekcyjnym. Po zatwierdzeniu konstytucji i uzyskaniu prawa diecezjalnego w 1963 roku wspólnota postanowiła poświęcić się już całkowicie działalności misyjnej. Dopiero wówczas pierwsze siostry przyjęły habit zakonny i rozpoczęły kanoniczny nowicjat. W 1967 roku złożyły śluby wieczyste, a w 1977 roku trzy siostry wyjechały do Rwandy na pierwszą misyjną placówkę zgromadzenia, gdzie objęły opieką chorych. Z powodu wojny domowej siostry wróciły do Hiszpanii w 1993 roku. Rok później kilka sióstr założyło pierwszy dom w Meksyku.


Strony www:
www.esclavasmisionerasdejesus.org
.
.
.