14 marca 2015

Synowie Matki Bożej Najświętszego Serca


Braterstwo Synów Matki Bożej Najświętszego Serca
Hermandad de Hijos de Nuestra Señora del Sagrado Corazón
Irmandade dos Filhos de Nossa Senhora do Sagrado Coração
Brotherhood of the Sons of Our Lady of the Sacred Heart
Fratellanza dei Figli di Nostra Signora del Sacro Cuore
Fraternité des Fils de Notre-Dame du Sacré-Cœur


Data i miejsce założenia:
2002 rok - Hiszpania

Liczba członków na świecie: 28 (w tym 16 kapłanów i 12 kleryków)   
* dane z 2013 roku
Synowie Matki Bożej Najświętszego Serca obecni są w krajach: Hiszpania, Chile.
Dom generalny: Hiszpania (Toledo)


Habit aktualny:

Strój duchowieństwa diecezjalnego


Duchowość:
Duchowym celem Braterstwa jest szerzenie znajomości Najświętszego Serca Jezusa jako klucza do zrozumienia wiary i chrześcijańskiej nadziei zbawienia, uświęcenie własne członków poprzez życie w duchu określonym przez konstytucje, w służbie Królestwu Bożemu oraz poprzez wzajemną pomoc współbraci. Należący do Braterstwa kapłani żyją w przynajmniej trzyosobowych wspólnotach, składają śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, a ich celem apostolskim jest posługa w dziedzinach powierzonych im przez biskupów.
Księża z seminarzystami
Duchowość Braterstwa opiera się na niewzruszonej miłości do Kościoła i posłusznej miłości do jego hierarchii, a zwłaszcza do Ojca Świętego. Ponadto centralne miejsce w duchowości zajmuje Najświętsze Serce Jezusa, życie w zażyłości z Nim i ufności w miłosierdzie Boże wypływające z Jego otwartego Serca, według objawień przekazanych św. Małgorzacie Marii Alacoque.
Członkowie Braterstwa mają szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Najświętszego Serca i św. Józefa. Mistrzynią na drodze poświęcenia się i służby Panu jest Święta Teresa od Dzieciątka Jezus, która w swojej małej drodze dziecięctwa duchowego uczy synowskiej miłości do Boga Ojca.


Działalność:
Aktualnie bractwo prowadzi parafię, opiekuje się grupami młodzieżowymi, włącza się w duszpasterstwo rodzin, jego kapłani głoszą rekolekcje, współpracują z instytutem teologicznym, szerzą kult Najświętszego Serca Jezusa, w Chile prowadzą szkołę katolicką.


Historia:
Braterstwo Synów Matki Bożej Najświętszego Serca to publiczne stowarzyszenie kapłanów dążące do przekształcenia się w stowarzyszenie życia apostolskiego.
Braterstwo ma swoje źródło w hiszpańskim stowarzyszeniu Schola Cordis Iesu związanym z kultem Najświętszego Serca Jezusa i ideą Jego Królowania na ziemi poprzez apostolstwo zwłaszcza w dziedzinie edukacji. Właśnie spośród członków Scholi w latach 1988-92 pochodzą pierwsze powołania kapłańskie. W 1993 roku arcybiskupowi Toledo przedstawiono projekt nowej kapłańskiej wspólnoty. Ostatecznie w 2002 roku Braterstwo zostało definitywnie zaaprobowane przez ordynariusza Toledo jako publiczne stowarzyszenie duchownych na prawie diecezjalnym.

Strony www:
www.hhnssc.org