16 lipca 2009

Oblaci św. Józefa


Zgromadzenie Oblatów św. Józefa (OSJ)
Congregatio Oblatorum Sancti Joseph
Congregazione degli Oblati di San Giuseppe (Giuseppini d'Asti)
Congregation of the Oblates of St. Joseph
Congregación Oblatos de San José
Congregação dos Oblatos de São José (Josefinos)
Congrégation des Oblats de Saint Joseph
Kongregation der Oblaten des Heiligen Josef  
inne nazwy: Józefici, Oblaci św. Józefa z Asti;
Zgromadzenie tworzą księża i bracia.

Data i miejsca założenia:
1878 rok - Włochy

Założyciel:
św. Józef MarelloLiczba zakonników na świecie:  478 (w tym: 13 Polaków)  * dane z 2008 roku
Oblaci św. Józefa obecni są w krajach: Polska, Włochy, USA, Meksyk, Peru, Boliwia, Brazylia, Nigeria, Indie, Filipiny, Australia.
Dom generalny: Rzym (Włochy)

Habit aktualny:

Czarna sutanna duchowieństwa diecezjalnego; w krajach o gorącym klimacie (m.in. Filipiny, Indie) możliwa sutanna biała.Duchowość:
Oblaci żywią szczególny kult do św. Józefa z Nazaretu, o którym świat nie wiele wiedział, a który w swych ramionach trzymał Syna Bożego i pierwszy troszczył się o Niego.
Jest on dla zakonników wzorem postępowania. Tak jak św. Józef troszczył się o Chrystusa, tak każdy kapłan powinien troszczyć się o Kościół. Mimo, iż św. Józef nie był kapłanem to jednak zgromadzenie w nim upatruje wzór dla kapłana. Chodzi o to całkowite zaufanie Bogu, pokorę, cichość, posłuszeństwo – nawet w obliczu spraw, których się nie rozumie, a także o bliskość z Jezusem i Maryją w spełnianiu dzieł Bożych.
Oprócz św. Józefa oblaci czczą również Matkę Bożą Bolesną oraz swojego założyciela św. Józefa Marello. Odprawiają charakterystyczne nabożeństwa: Godzinki józefowe, codzienną Litanię do św. Józefa, w każdą środę modlitwę: Siedem Boleści i Siedem Radości św. Józefa, triduum przed uroczystościami św. Józefa i św. Józefa Marello; modlitwy przygotowujące do święta św. Józefa Robotnika i Matki Bożej Bolesnej. Formacja w zgromadzenia obejmuje półroczny postulat, roczny nowicjat i trzy lata profesji czasowej.


Działalność:
Zgodnie z zaleceniem założyciela każdy oblat musi głosić Chrystusa swoim życiem. Przede wszystkim zakonnicy mają zatroszczyć się o młodzież, która jest najbiedniejsza, pozostawiona sama sobie, opuszczona i zdana tylko na siebie. Dlatego zgromadzenie pełni opiekę duszpasterską nad młodzieżą, prowadząc szkoły i internaty. Zakonnicy prowadzą także parafie, głoszą rekolekcje, zajmują się działalnością misyjną, w razie potrzeby otwarci są także na inne rodzaje posługi. W Polsce prowadzą dwie parafie. Zgromadzenie szerzy też kult św. Józefa.


Historia:
Zgromadzenie powstało w Asti koło Turynu we Włoszech w 1878 roku. Założył je ks. Józef Marello kapłan cechujący się świętością życia. Początkowo zafascynowany nowoczesnymi ideami rewolucyjnymi i liberalnym, które miały uzdrowić ludzkość i pomóc najuboższym, zauważył, że nie ma w nich miejsca dla Boga, a zamiast uzdrowienia niosą zniszczenie. Wkrótce dostrzegł też potrzebę ożywienia życia zakonnego, które było niszczone przez owe prądy myślowe. Swoim duchowym synom postawił główny cel: mają być zakonnikami i swoim życiem dawać świadectwo o Bogu, a jako zadanie apostolskie wyznaczył pomoc kapłanom diecezjalnym w pracy duszpasterskiej z młodzieżą, ewangelizację i nauczanie katechizmu. W 1889 roku Józef Marello został mianowany ordynariuszem Acqui.
Polska prowincja powstała w 1980 roku poprzez kanoniczne połączenie z Oblatami założonego na Podlasiu w 1928 roku przez br. Czesława Boniakowskiego Zgromadzenia Braci Opieki św. Józefa.
Józef Marello marzył też o założeniu gałęzi żeńskiej. Jego nominacja biskupia pokrzyżowała jednak pierwsze działania podjęte w tym kierunku. Marzenie to podjęli na nowo Ojcowie Oblaci w związku z beatyfikacją swojego założyciela. Oblatki św. Józefa powstały w 1992 roku w Brazylii.Strony www:

Filmy: 
Więcej filmów:
www.youtube.com/user/seminariosanjoseosj/videos

Aktualizacja: 13.07.2012
.
.