18 września 2016

Uczniowie Serc Jezusa i Maryi


Uczniowie Serc Jezusa i Maryi (DCJM)
Disciples of the Hearts of Jesus and Mary
Discepoli dei Cuori di Gesù e Maria
Discípulos de los Corazones de Jesús y María
Discípulos dos Corações de Jesus e Maria
Disciples des Cœurs de Jésus et de Marie


Data i miejsce założenia:
1987 rok - Hiszpania

Liczba zakonników na świecie: ok. 30 (w tym 19 kapłanów)
Uczniowie Serc Jezusa i Maryi obecne są w krajach: Hiszpania, Włochy, USA.
Dom generalny: Hiszpania (Villaescusa de Haro)


Habit aktualny:

Czarna sutanna przepasana pasem wiązanym po lewej stronie lub strój duchowieństwa diecezjalnego.Duchowość:
Bycie uczniem to podstawowy wymiar relacji zakonników z Chrystusem. Uczeń uczy się od swojego Mistrza, lecz nie w relacji akademickiej, ale w jedności życia z Nim: Potem [Jezus] wyszedł górę i przywołał do siebie tych, których sam chciał, a oni przyszli do Niego (Mk 3,13). To, co oznacza bycie Uczniem Serc Jezusa i Maryi streszcza się w trzech słowach: kontemplacja, zjednoczenie, służba.
Szkołą, w której zakonnicy uczą się kontemplować Chrystusa jest krzyż rozważany w jedności z Maryją. Otwarty bok Odkupiciela ukazuje tajemnicę Jego Serca. Krew i Woda wypływająca z przebitego Serca jest znakiem miłości Boga i całkowitego poświęcenia siebie. Serce Maryi pojawia się w relacji do Serca Jezusowego jako najdoskonalsza odpowiedź stworzenia na miłość Stwórcy i współpracy człowieka w tajemnicy odkupienia.
Pan Jezus mówi do serca ucznia i wzywa go do życia w zjednoczeniu z Nim. I tu również Maryja przychodzi z pomocą ucząc, jak żyć w przyjaźni z Chrystusem we wszystkich wymiarach ludzkiego bytu.


Z głębokiej zażyłości zakonników z Bogiem wypływa ich służba Kościołowi. Dzięki codziennej pracy oddają chwałę Bogu, pociągając ludzi do Serca Chrystusa; pomagają im żyć w przyjaźni z Bogiem i odnaleźć własną drogę do świętości. Zgromadzenie charakteryzuje się specjalnym poświęceniem się dla rodziny, co jest inspirowane życiem i nauczaniem papieża Jana Pawła II. Idąc w jego ślady zakonnicy starają się ukazywać rodzinom ludzką miłość jako drogę do świętości.
Uczniowie Serc Jezusa i Maryi odznaczają się też szczególną miłością do Kościoła i wiernością wobec jego nauczania. Aby lepiej służyć Kościołowi kładą nacisk na solidne wykształcenie, zdobywając nawet wyższe stopnie naukowe, jeśli zachodzi taka potrzeba. Ponadto w okresie nowicjatu odprawiają 30-dniowe rekolekcje ignacjańskie oraz przez miesiąc posługują w szpitalach ucząc się miłości i służby Chrystusowi w osobach cierpiących i potrzebujących. Elementem formacji nowicjackiej jest również odbywana pielgrzymka.


Działalność:
Zakonnicy prowadzą stowarzyszenie dla rodzin, które oferuje rodzinom przestrzeń do wzrastania w Kościele, duchowe wsparcie i kierownictwo, zajmują się formacją dzieci i młodzieży w prowadzonej przez siebie szkole, w ramach duszpasterstw młodzieżowych oraz obozów letnich i pielgrzymek. Prowadzą też parafie, ćwiczenia duchowe według metody św. Ignacego Loyoli, wspomagają innych kapłanów i osoby zakonne w ich posłudze i podtrzymują ich na drodze świętości.


Historia:
Zgromadzenie oficjalnie zostało założone w 1987 roku w dniu pierwszej aprobaty wspólnoty przez biskupa diecezji Cuenca w Hiszpanii. Trzy lata wcześniej grupa kilku seminarzystów po okresie modlitwy i rozeznawania woli Bożej zdecydowała się opuścić seminarium i rozpocząć życie wspólnotowe.
Dom macierzysty powstał w miejscowości Villaescusa de Haro. Członkowie wspólnoty początkowo oddawali się studiom teologicznym i przygotowaniu do kapłaństwa. W roku pierwszej aprobaty został wyświęcony pierwszy kapłan zgromadzenia. Wkrótce powstał drugi dom, w Madrycie, który stał się pierwszą wspólnotą apostolską, w której zakonnicy podjęli się posługi kapłańskiej. Była to praca z rodzinami, młodzieżą, kierownictwo duchowe i prowadzenie rekolekcji ignacjańskich.
Uczniowie Serc Jezusa i Maryi od 2002 roku są zgromadzeniem na prawie diecezjalnym.

Strony www:
www.dcjm.org

Filmy: