27 października 2015

Dzieło Miłości


Dzieło Miłości
Obra de Amor
Opera di Carità
Work of Love
Oeuvre d'Amour
Werk der Liebe


Data i miejsce założenia:
1975 rok - Hiszpania

Założycielka:
m. María Luisa de Jesús y del Corazón InmaculadoLiczba sióstr na świecie: 30
Siostry Dzieła Miłości obecne są w krajach: Hiszpania, Meksyk.
Dom generalny: ?


Habit aktualny:

Biały habit przepasany błękitnym pasem, biały szkaplerz o prostokątnym wycięciu, na głowie biały czepek i błękitny welon, przy boku różaniec.


Charyzmat:
Celem zgromadzenia jest dążenie do osiągnięcia doskonałej miłości poprzez bezwzględną i całkowitą wierność wszystkim natchnieniom Ducha Świętego. Założycielka nauczała: Świętością nie są wzniosłe oświecenia lub nadzwyczajne umartwienia, lecz stała wierność podoba się Bogu
Wzorem takiej wierności, a więc i wzorem powołania jest dla sióstr Matka Boża, doskonała Służebnica Pańska, która z uległością wyrzekła Bogu: Niech mi się stanie.
Wspólnota ma kontemplacyjny charakter. Życie codzienne jest proste i wymagające, skupione wokół modlitwy, adoracji Najświętszego Sakramentu i ofiary zanoszonej w intencji uświęcenia osób konsekrowanych oraz nawrócenia i zbawienia dusz ludzkich. 
W duchowości sióstr ważne miejsce zajmuje również tajemnica Wcielenia ich Oblubieńca i Pana.
Kontemplacyjny i klauzurowy styl życia sprawia, że mniszki nie podejmują się czynnego apostolstwa; siostry m.in. szyją ornaty, wykonują zwykłe prace na terenie klasztoru.


Historia:
Matka María Luisa de Jesús y del Corazón Inmaculado życie zakonne zaczynała w klasztorze Karmelitanek Bosych. Przed złożeniem profesji zakonnej musiała jednak opuścić zakon. To właśnie wtedy otrzymała natchnienie do założenia nowej wspólnoty zakonnej. Ze względu na różne zarzuty kierowane przeciwko niej przez długie lata nie mogła uzyskać zgody władz kościelnych. 
Wreszcie w 1975 roku, po blisko 30 latach, mając ze sobą dwie towarzyszki, otrzymała zgodę biskupa diecezji Coria-Caceres. Wspólnota zaczęła istnieć, jednak po pięciu latach jedna z towarzyszek odeszła, w 1987 roku druga zmarła. Nowych powołań nie było; Maria Luisa została sama. Mimo wszystko biskup nie cofnął swojej zgody.
Dwa lata później zgłosiła się pierwsza kandydatka; po kolejnych pięciu latach następne. W 1999 roku 12 sióstr, w tym matka założycielka, złożyły swoje pierwsze śluby zakonne, oficjalnie już rozpoczynając życie klauzurowe. Trzy lata później wspólnota liczyła już 21 sióstr.
Obecnie Dzieło Miłości jest publicznym stowarzyszeniem wiernych liczącym 30 mniszek, które modlą się i pracują w dwóch klasztorach: w Caceres w Hiszpanii i w Chiapas w Meksyku.

Adres:
Obra de Amor
Plaza de la Audiencia, 2
10003 Cáceres
España
e-mail: obradeamorchis@gmail.com