29 marca 2018

Córki Maryi


Zgromadzenie Córek Maryi (DM)
Congregation of the Daughters of Mary
Congregazione delle Figlie di Maria
Congregación de las Hijas de María
Congregação das Filhas de Maria
Congrégation des Filles de Marie
Kongregation der Töchter Mariens
Zgromadzenie obrządku syro-malankarskiego.

Data i miejsce założenia:
1938 rok - Indie

Założyciele:
ks. Joseph Kuzhinjalil
m. Mary KallarackalLiczba sióstr na świecie: 1024   * dane z 2015 roku
Córki Maryi obecne są w krajach: Indie, Włochy, Niemcy, USA, Egipt, Tanzania.
Dom generalny: Indie (Thiruvananthapuram)

Habit aktualny:

Biały habit z pelerynką, na głowie biały welon, na piersi zawieszony krzyż.


Używany również strój w kolorze szarym.
--------------------------------------

Na co dzień możliwy strój uproszczony, bez pelerynki.


Habit historyczny:
Duchowość:
Charyzmat zgromadzenia to być czystą i ubogą dla Królestwa Bożego po to, by żyć i głosić Słowo Boże i zdać się na Opatrznościową miłość, aby osiągnąć miłość doskonałą. Przepowiadanie Dobrej Nowiny jest zasadniczym wymiarem powołania sióstr, które realizowane jest poprzez różne apostolaty, szczególnie wobec ubogich i zaniedbanych. Córki Maryi zobowiązują się do życia Ewangelią i podtrzymywania życia modlitewnego, a głosić Słowo Boże chcą aż do chwalebnego przyjścia Zbawiciela. Ważną częścią powołania sióstr jest też dążenie do jedności chrześcijan. Hasło wspólnoty brzmi: Aby wszyscy stanowili jedno.
Zgromadzenie poświęcone jest Najświętszej Maryi Pannie, a do świętości zmierza w oparciu o duchowość franciszkańską, praktykując cnoty ubóstwa, czystości, pokory i prostoty.
W zgromadzeniu istnieje klasztor, w którym jest możliwość prowadzenia czasowego życia kontemplacyjnego. Przez okres trzech miesięcy grupa kilku sióstr może żyć w modlitwie, pokucie i adoracji Najświętszego Sakramentu, wstawiając się za zgromadzeniem, Kościołem i całym światem, a także pogłębiając swoją relację z Bogiem.Działalność:
Wśród różnych form apostolskiej posługi szczególne miejsce zajmuje regularne odwiedzanie rodzin bez rozróżniania na kastę czy wyznanie, gdyż jest to skuteczny sposób na przynoszenie obecności Chrystusa ludziom. Ponadto zgromadzenie prowadzi domy spokojnej starości, ośrodki opieki paliatywnej i domy dla osób upośledzonych umysłowo i fizycznie. Angażuje się w posługę wychowawczą prowadząc różne typy szkół w zależności od potrzeb danej miejscowości. Obecnie są to przedszkola, szkoły podstawowe i liceum, a także sierocińce. Siostry pracują również w szpitalach, opiekują się chorymi w domach. Wspierają też księży w pracy parafialnej prowadząc grupy modlitewne, bądź przygotowując do przyjęcia sakramentów.

Historia:
Po historycznej unii z Kościołem Katolickim i narodzinami Syro-Malankarskiego Kościoła Katolickiego w 1930 roku, abp Mar Ivanios, pierwszy zwierzchnik tego Kościoła, wystosował szeroki apel do hierarchów obrządków rzymsko-katolickiego i syro-malabarskiego z prośbą o kapłanów i osoby zakonne, które podjęłyby się posługi wśród wiernych syro-malankarskich. O pomoc poprosił też przyszłych kapłanów z syro-malabarskiego seminarium duchownego w Aluva.
Jednym z kleryków, którzy odpowiedzieli na apel Mar Ivaniosa był Joseph Kuzhinjalil, który po święceniach kapłańskich w 1933 roku, rozpoczął posługę wśród syromalankarczyków. Kościół Syro-Malankarski rozpoczął istnienie od zaledwie 5 osób: dwóch biskupów, jednego księdza, jednego diakona i jednej osoby świeckiej. Jednak w ciągu krótkiego czasu setki osób przyjęło chrzest, a ośrodki duchowe powstały w różnych odległych wioskach.
Nauczanie prawd wiary i sprawowanie sakramentów dla coraz większej liczby wiernych stawały się niemożliwe dla kapłana. Ponadto bariery kulturowe ówczesnego społeczeństwa nie pozwalały na prowadzenie odpowiedniej opieki duszpasterskiej wśród kobiet. Problemy te zainspirowały ks. Josepha do założenia żeńskiego zgromadzenia zakonnego.
W 1938 roku w miejscowości Marthandom, trzy kobiety rozpoczęły życie jako Córki Maryi; wśród nich była m. Mary Kallarackal, która stała się współzałożycielką wspólnoty. Oprócz pomocy w duszpasterstwie, siostry miały za zadanie głosić Słowo Boże wśród niechrześcijan.
Dziś Córki Maryi posługują nie tylko w diecezjach syro-malankarskich, ale także w strukturach obrządku rzymsko-katolickiego oraz melchickiego. W 2008 roku powstał dom kontemplacyjny, dając początek nowej formie życia w ramach zgromadzenia.

Strony www:
www.daughtersofmary.in
prow. św. Józefa: http://daughtersofmarysj.org