9 maja 2015

Betanie


Zakon Naśladowania Chrystusa (OIC)
Order of the Imitation of Christ (Bethany Ashram; Bethanians)
Ordine dell'Imitazione di Cristo
Orden de la Imitación de Cristo
Ordem da Imitação de Cristo
Ordre de l'Imitation du Christ
Orden der Nachfolge Christi (Bethanien)
Zgromadzenie obrządku syro-malankarskiego, złożone z kapłanów i braci zakonnych.

Data i miejsce założenia:
1919 rok - Indie

Założyciel:
abp Geevarghese Mar IvaniosLiczba zakonników na świecie: 238 (w tym: 166 kapłanów, 8 braci,
64 seminarzystów)  * dane z 2015 roku
Betanie obecni są w krajach: Indie, Niemcy, Austria, Szwajcaria, Belgia, Włochy, USA, Etiopia.
Dom generalny: Indie (Kottayam)

Habit aktualny:

Pomarańczowy habit przepasany pomarańczowym pasem wiązanym po prawej stronie, na piersi zawieszony krzyż.
Duchowość:
Głównym celem zgromadzenia jest podążanie na Panem Jezusem przez doskonałe przestrzeganie rad ewangelicznych: posłuszeństwa, czystości i ubóstwa, poświęcenie się dla chwały Boga oraz służba bliźnim w doskonałej miłości.
Szczególnym powołaniem jest naśladowanie Jezusa Chrystusa w życiu modlitwy i działalności, co realizowane jest w ramach indyjskiej tradycji monastycznej i ma na celu ewangelizację przede wszystkim Indii przez duchową odnowę Katolickiego Kościoła Syro-Malankarskiego, którego zakon jest częścią.
Naśladowanie Pana Jezusa w życiu modlitwy polega na dążeniu do stałej jedności z Bogiem poprzez modlitwę, medytację, zwłaszcza Słowa Bożego, udział w życiu liturgicznym Kościoła i spełnianie różnych praktyk duchownych m.in. milczenia czy długich czuwań modlitewnych.
Naśladowanie Chrystusa w Jego działalności to głoszenie Ewangelii o Królestwie Bożym na ziemi i prowadzenie ludzi do Przedwiecznego Ojca poprzez różnego rodzaju dzieła apostolskie. Zgromadzenie ma więc charakter kontemplacyjno-czynny.
Duch zakonników ma być taki, jak mieszkańców domu w Betanii – Łazarza, Marii i Marty - domu szczególnie umiłowanego przez Pana Jezusa. Łazarz był przyjacielem Jezusa; Maria stała się symbolem życia modlitwy; Marta wzorem służby apostolskiej. Ponadto sposób życia zakonników cechuje się atmosferą radosnej ascezy, nawróceniem serca, wyrzeczeniem pospolitych myśli i pragnień, wyzwoleniem się z iluzji materialistycznego życia i koncentracji na sferze duchowej.
Patronami wspólnoty są: Matka Boża, św. Józef, św. Tomasz Apostoł Indii, św. Jan Ewangelista, święci mieszkańcy domu betańskiego, św. Bazyli i św. Teresa od Dzieciątka Jezus.Działalność:
Działalność apostolska zgromadzenia obejmuje głoszenie Ewangelii, prowadzenie rekolekcji, szerzenie duchowej odnowy, prowadzenie parafii syro-malankarskich działalność misyjną, przede wszystkim w Indiach, ekumenizm polegający na wspieraniu zjednoczenia Kościołów tradycji syryjskiej w Indiach, ponadto wpieranie duszpasterskich potrzeb Kościoła powszechnego, apostolat wychowawczy wśród młodzieży, ewangelizację za pomocą mass-mediów oraz działalność charytatywną.


Historia:
Abp Geevarghese Mar Ivanios był kapłanem Malankarskiego Kościoła Ortodoksyjnego (Prawosławnego) w Indiach. Po święceniach zaczął interesować się możliwością odnowy duchowej Kościoła przez życie monastyczne, przyglądał się również życiu mniszemu w religii hinduistycznej. W końcu postanowił założyć męską wspólnotę zakonną nazwaną Zakonem Naśladowania Chrystusa. Powstała ona w 1919 roku w Ranni-Perunad w stanie Kerala.
W 1925 roku został wyświęcony na biskupa. Był to czas sporów między dwoma frakcjami w obrębie Malankarskiego Kościoła Ortodoksyjnego. Poszukiwanie prawdy doprowadziło go do silnego przekonania o konieczności zjednoczenia z Kościołem Katolickim i uznania zwierzchności papieża. W 1930 roku wraz z grupą duchownych i świeckich oraz z członkami założonego przez siebie zgromadzenia złożył katolickie wyznanie wiary. Grupa ta stała się zalążkiem Katolickiego Kościoła Syro-Malankarskiego. Mar Ivanios był inicjatorem jego powstania.
Zakon Naśladowania Chrystusa jest pierwszą malankarską wspólnota zakonną. Pragnieniem założyciela było, aby oprócz duchowej odnowy Kościoła, zakonnicy głosili Ewangelię Jezusa Chrystusa w całych Indiach, dlatego zakon jest silnie zakorzeniony w tradycji indyjskiej. Od 1966 roku jest zgromadzeniem na prawie papieskim.


Strony www:
Dom Generalny: http://bethanyashram.com
Indie: prowincja Navajyothi, prowincja Navajeevan
Europa: www.bethanyeurope.org