13 sierpnia 2009

Sługi Jezusa


Zgromadzenie Sług Jezusa (AI)
 Congregatio Ancillarum Iesu
Congregazione delle Ancelle di Gesù
Congregación de Esclavas de Jesús
Congregação das Escravas de Jesus
Congregation of the Sisters Servants of Jesus
Congrégation des Servantes de Jésus 
Kongregation der Dienerinnen Jesu 

Data i miejsce założenia:
1884 rok – Polska

Założyciele:
bł. Honorat Koźmiński OFMCap
m. Eleonora MotylowskaLiczby: 304 siostry na świecie (w Polsce: 281)  * dane z 2008 roku
Sługi Jezusa obecne są w krajach: Polska, Ukraina, USA, Boliwia.
Dom generalny: Polska (Warszawa)
 

Habit aktualny:
Zgromadzenie bezhabitowe od początku swojego istnienia. 

Duchowość:
Siostry żyją według reguły św. Franciszka z Asyżu. Starają się naśladować Jezusa-Sługę w jego życiu ubogim, posłusznym, pokornym i ukrzyżowanym. Na wzór Najświętszej Rodziny z Nazaretu prowadzą życie zakonne ukryte – bez habitu i zewnętrznych oznak konsekracji. Ukrycie jest ważną cechą charyzmatu zgromadzenia, które w ten sposób stara się oddziaływać na środowisko przykładem własnego życia. Ma ono cechować się bezgraniczną miłością do Boga i duchem poświęcenia w służbie bliźnim. Ponadto siostry apostołują modlitwą, pokutą, cierpieniem oraz pracą.
Sługi Jezusa szczególnie czczą Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny a Jej słowa: Oto ja służebnica Pańska czynią mottem swojego życia. Duchowość sióstr koncentruje się także na tajemnicy Narodzenia Chrystusa i Jego Męki oraz na miłości ukrytej w Najświętszym Sercu Jezusa i w Eucharystii.
Zgromadzenie otacza kultem św. Józefa, św. Franciszka z Asyżu, bł. Honorata Koźmińskiego, św. Elżbietę Węgierską, św. Zytę i św. Teresę od Dzieciątka Jezus. Przy zgromadzeniu działa Apostolskie Zjednoczenie Córek Maryi, którego członkinie prowadzą życie konsekrowane pozostając w swoich środowiskach i realizując cele apostolskie Sług Jezusa.

Działalność:
Sługi Jezusa przede wszystkim swoją troską otaczają dziewczęta: ich sytuację materialną, religijną i społeczną. Prowadzą: bursy dla dziewcząt, dom dziecka, przedszkole, szkołę podstawową, świetlice środowiskowe, zakład opiekuńczo-leczniczy, Dom pomocy społecznej dla dzieci. Ponadto siostry katechizują, pracują w parafiach, organizują rekolekcje, pomagają ubogim. 

Historia:
Zgromadzenie Sług Jezusa jest jednym z ponad 20 zgromadzeń założonych przez kapucyna bł. Honorata Koźmińskiego. Ich powstanie wiąże się z sytuacją polityczną zaboru rosyjskiego XIX-wiecznej Polski, kiedy to car rosyjski nakazał zamknąć nowicjaty zakonne i wydał zakaz przyjmowania nowych kandydatów. Niebezpieczeństwo likwidacji życia zakonnego skłoniła bł. Honorata do powołania do życia nowej - nieznanej wówczas w Polsce - formy zakonów: zgromadzeń bezhabitowych. Oficjalnie funkcjonowały one jako stowarzyszenia świeckie. W rzeczywistości członkinie prowadziły w miarę możliwości normalne życie zakonne, tylko bez oznak zewnętrznych w postaci habitu itp. Sam o. Honorat miał od władz świeckich zakaz opuszczania klasztoru. Był jednak cenionym spowiednikiem. I właśnie za pośrednictwem konfesjonału, nie wychodząc poza mury swojego klasztoru w Zakroczymiu, założył szereg zgromadzeń zakonnych (niektóre już nie istnieją), każdemu przeznaczając inne zadania apostolskie, a których pierwsze członkinie rekrutował spośród swoich penitentek.
Jedną z nich była Eleonora Motylowska, która w 1884 roku podjęła się zorganizowania nowego zgromadzenia zgodnie ze wskazaniami swojego spowiednika, a później była jego przełożoną generalną przez 48 lat. Zadaniem nowej wspólnoty, wyznaczonym przez założyciela była pomoc religijna, edukacyjna i socjalna pracownicom domowym czyli służącym. Po II Wojnie Światowej, gdy zanikł stan służących, siostry objęły opieką dziewczęta, zwłaszcza ubogie. 

Strony www:
http://slugi.pl
.
.
.