17 sierpnia 2009

Orionistki

.
Zgromadzenie Sióstr Małych Misjonarek Miłosierdzia (PSMC)
Congregatio Sororum Parvarum Missionariarum a Misericordia
Piccole Suore Missionarie della Carità (
Orionine)
Little Missionary Sisters of Charity (Don Orione Sisters)
Pequeñas Hermanas Misioneras de la Caridad (Orioninas)
Pequenas Irmãs Missionárias da Caridade (Orionitas)

Petites Sœurs Missionnaires de la Charité (Soeurs Orionistes)
Kleine Missionarinnen der Nächstenliebe (Orionerinnen)

Data i miejsce założenia:
1915 rok – Włochy

Założyciel:
św. Alojzy Orione


Liczby: 731 sióstr na świecie (w Polsce 134)  * dane z 2008 roku
Orionistki obecne są w krajach: Polska, Włochy, Hiszpania, Ukraina, Białoruś, Rosja, Rumunia, Brazylia, Peru, Argentyna, Chile, Paragwaj, Urugwaj, Wyspy Zielonego Przylądka, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kenia, Madagaskar, Filipiny.
Dom generalny: Włochy (Rzym)


Habit aktualny:

Szary habit z białym kołnierzykiem, czarny prosty welon z białą wypustką, na piersi krzyż.

W Argentynie habit szary z białym welonem
lub biały habit z welonem białym lub czarnym.
Orionistki w Argentynie
W Afryce na co dzień możliwy welon biały.
Na zdjęciu: orionistki na Madagaskarze

Habit historyczny:

Orionistki ok. 1951 roku
Orionistki w 1969 roku
Orionistki w 1981 roku

Duchowość:
Orionistki obok trzech ślubów zakonnych składają czwarty ślub miłości, który zobowiązuje ich do świadczenia miłości poprzez poświęcenie swego życia na doprowadzenie do Boga ludzi najbardziej od Niego oddalonych, do poznania i umiłowania Chrystusa, Ojca Świętego i Kościoła. Zgromadzenie szczególny akcent kładzie na miłość i oddanie się Kościołowi w posłuszeństwie papieżowi i biskupom.
Dążenie do świętości oznacza ścisłe z Bogiem zjednoczenie  poprzez praktykowanie cnót, zwłaszcza pokory i miłości, kształtując się na wzór Chrystusa Ukrzyżowanego, aby żyć wyłącznie Nim.
Siostry mają szczególne nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, do Jezusa Ukrzyżowanego oraz do Maryi, Matki Boga. Pobożność maryjna pogłębiana jest przez ufne wzywanie Jej matczynego wstawiennictwa, codziennie wspólnie odmawiany różaniec, uroczyste obchodzenie Jej świąt, naśladowanie Jej cnót; w czasie ślubów siostry przyjmują imię Maryi jako pierwsze. Ponadto siostry czczą św. Michała Archanioła, św. Józefa, św. Piotra i Pawła, św. Teresę z Avila, św. Alojzego Orione.Działalność:
Na swe powołanie siostry odpowiadają uczynkami miłości co do duszy i ciała zgodnie z potrzebami Kościoła. Zgromadzenie prowadzi m.in. zakład opiekuńczo-leczniczy, domy pomocy społecznej, domy samotnej matki, siostry pracują w hospicjach, wychowują młodzież w różnych ośrodkach wychowawczych, katechizują, posługują w parafiach jako zakrystianki, kancelistki, opiekują się ubogimi, prowadzą działalność misyjną, szerzą miłość do papieża i jego nauczenie. Starsze i chore siostry apostołują modlitwą i ofiarą. 


Historia:
Założycielem zgromadzenia jest św. Alojzy Orione. Jeszcze jako kleryk otoczył opieką biednych chłopców włóczących się po ulicach włoskiej Tortony. Założył dla nich oratorium oraz kolegium. Dało to w 1893 roku początek nowemu zgromadzeniu męskiemu - orionistów. Działalność zakonników rozwijała się w kierunku duszpasterstwa młodzieżowego, opieki nad niepełnosprawnymi oraz opuszczonymi i odrzuconymi społecznie. Był to także okres dużej krytyki papieża, stąd ks. Orione tak silny nacisk w duchowości zgromadzenia położył na wierność Ojcu Świętemu. W 1915 roku Alojzy również w Tortonie założył żeńską gałąź orionistów: Małe Misjonarki Miłosierdzia. W ramach zgromadzenia w 1927 roku powstała gałąź Sakramentek Niewidomych, przeznaczona dla kobiet pozbawionych wzroku, której celem jest adoracja Najświętszego Sakramentu.

Strony www:
.
.
.