12 lutego 2012

Służebnice Franciszkanki Wynagrodzicielki

.
Zgromadzenie Służebnic Franciszkanek Wynagrodzicielek Jezusa Sakramentalnego (SFRJS)
Servas Franciscanas Reparadoras de Jesus Sacramentado
Siervas Franciscanas Reparadoras de Jesús Sacramentado


Data i miejsce założenia:
1942 rok - Portugalia

Założyciele:
m. Maria de S. João Evangelista - Alzira da Conceição Sobrinho
m. Maria da Santíssima Trindade - Maria Augusta Martins
m. Maria do Santíssimo Sacramento - Maria Elisa Feyo
m. Marta da Imaculada Conceição - Florência do Carmo Pereira
bp. Abílio Augusto Vaz das Neves

Liczby: brak danych
Służebnice Franciszkanki Wynagrodzicielki obecne są w krajach: Portugalia, Brazylia, Angola, Mozambik.
Dom generalny: Portugalia (Bragança)


Habit aktualny:

W Portugalii: niebieski habit z białym kołnierzykiem, na głowie niebieski welon bez białej wypustki, na piersi krzyż.
W Brazylii i Afryce: habit i welon biały, możliwy też habit o kroju sukienki z guzikami i kołnierzykiem o rogach prostych.

Habit historyczny:


Biały habit, niebieski szkaplerz, na głowie czarny welon (pierwotnie biały), na piersi krzyż.

Duchowość:
Siostry żyją według III Reguły św. Franciszka z Asyżu. Charyzmatem zgromadzenia jest adoracja i wynagrodzenie Jezusowi Sakramentalnemu. Duchowość wspólnoty jest więc ściśle eucharystyczna. Jej cechy charakterystyczne odzwierciedla nazwa zgromadzenia.
Jako służebnice siostry pragną naśladować Najświętszą Maryję Pannę w uległości wobec Ducha Świętego i gotowości służby bliźniemu. Jako franciszkanki żyją Ewangelią na sposób św. Franciszka z Asyżu, w ubóstwie, pokorze i prostocie, będąc świadkami prawdziwej wspólnoty życia. Jako wynagrodzicielki Jezusa Sakramentalnego żyją w duchu adoracji i zadośćuczynienia przez głęboką wiarę w rzeczywistą obecność Boga w Najświętszym Sakramencie, silną pobożność eucharystyczną, chcąc być nierozłącznymi towarzyszkami Jezusa. Każda z sióstr stara się odwzorować w swoim życiu postawę Pana Jezusa, który przeszedł dobrze czyniąc. Zgromadzenie żywi również szczególne nabożeństwo do Maryi w tytule Królowej Nieba i Ludzi.

Działalność:
Zgromadzenie prowadzi przedszkola, szkoły, opiekuje się dziećmi i młodzieżą pozbawioną normalnego środowiska rodzinnego. Siostry pracują także w ochronie zdrowia, prowadzą centrum rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych, troszczą się o osoby starsze w domach opieki. Ponadto angażują się w pracę parafialną poprzez katechizację, animację grup parafialnych, przygotowują wszystko to, co potrzebne jest do sprawowania Ofiary Eucharystycznej, odwiedzają chorych przynosząc im Komunię Świętą, prowadzą nabożeństwa tam, gdzie brak jest kapłanów. Zgromadzenie sprawuje również opiekę nad Eucharystycznym Ruchem Świeckich gromadzącym w swoich szeregach zarówno dzieci i młodzież, jak i dorosłych.


Historia:
Założenie zgromadzenia zakonnego poświęconemu adoracji i wynagradzaniu Jezusowi w Najświętszym Sakramencie było marzeniem już od 1917 roku dwóch kobiet: Alziry da Conceição Sobrinho i Marii Augusty Martins. Nie otrzymując jednak koniecznego zezwolenia od władz kościelnych kobiety urzeczywistniały swoje pragnienie poprzez własne świadectwo życia i różne posługi spełniane wobec bliźnich, ale w życiu świeckim. Z czasem dołączyły do nich towarzyszki, wśród nich były: Maria Elisa Feyo i Florência do Carmo Pereira, które zaczęły gorąco podzielać ideały Alziry i Marii Augusty. Dopiero w 1939 roku spotkanie Florêncii z ordynariuszem Bragança bp. Abílio Augusto Vaz das Neves, który otoczył posługę kobiet pasterską życzliwością i troską dało nadzieję na założenie nowego zgromadzenia. W 1942 roku Maria Elisa przyjęła zakonne imię Maria do Santíssimo Sacramento, natomiast Florência imię Marta da Imaculada Conceição i wraz grupą pierwszych kandydatek dały początek nowej wspólnocie zakonnej. Alzira i Maria Augusta, które pierwotnie były inicjatorkami powstania nowej wspólnoty dołączyły do zgromadzenia w późniejszym czasie. Te cztery kobiety wraz z biskupem są dziś uważane za współzałożycieli Sióstr Służebnic Franciszkanek Wynagrodzicielek. Aktualnie zgromadzenie posiada 18 domów w Portugalii, 10 w Angoli i po 2 w Brazylii i Mozambiku.

Strony www:
www.sfrjs.org/
Afryka: http://apandombela.blogspot.com/

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.
.
.

.