29 października 2011

Apostolinki


Instytut Królowej Apostołów dla Powołań (Ap)
Queen of Apostles Institute for Vocations (Apostoline Sisters)
Istituto Regina degli Apostoli per le Vocazioni (Suore Apostoline)
Instituto Reina de los Apóstoles para las Vocaciones (Hermanas Apostolinas)
Instituto Rainha dos Apóstolos para as Vocações (Irmas Apostolinas)
Institut Reine des Apôtres pour les Vocations (Soeurs Apostolines)
Institut der Schwestern der Königin der Apostel


Data i miejsce założenia:
1959 rok - Włochy

Założyciel:
bł. Jakub AlberioneLiczby: brak danych
Apostolinki obecne są w krajach: Włochy, Polska, Brazylia.
Dom generalny: Włochy (Castel Gandolfo)


Habit aktualny:

Niebieski habit z białym kołnierzykiem; na głowie niebieski welon o jaśniejszym odcieniu niż habit, na piersi po lewej stronie przypięty mały krzyżyk.


W Brazylii siostry zrezygnowały habitów. Noszą jedynie mały krzyżyk przypięty na piersi po lewej stronie.Habit historyczny:

Duchowość:
Siostry Apostolinki należą do duchowej rodziny paulińskiej założonej przez bł. Jakuba Alberione. Ich celem jest apostolstwo powołaniowe, a w szczególności troska o powołania do kapłaństwa i różnych form życia konsekrowanego poprzez modlitwę oraz posługę wśród młodzieży szukającej sensu życia i własnego miejsca w Kościele i w świecie.
Zgromadzenie stawia w centrum swojej duchowości Jezusa – Mistrza, jako Drogę, Prawdę i Życie. Chrystus jest dla sióstr Drogą, gdyż prowadzi On do pełnego zjednoczenia z Bogiem Ojcem; jest Prawdą ponieważ objawia oblicze Boga, prowadzi do coraz głębszego poznania Go, a także w Nim ukryte są wszystkie skarby mądrości i umiejętności; jest wreszcie Życiem sióstr, bo w Nim zakorzeniają swoje własne życie.
Apostolinki pragną upodobnić do Pana Jezusa całą swoją osobę: myśli, uczucia, wolę, aby mogły się zrealizować w nich słowa św. Pawła: Żyję już nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus. Całym swoim życiem naśladują też Maryję Królową Apostołów i Matkę Pierwszego Apostoła – Jezusa Chrystusa w Jej całkowitej odpowiedzi na Wolę Bożą, wytrwałym wsłuchiwaniu się w Słowo Boże oraz matczynej obecności przy pierwszych Apostołach i uczniach Pana.
Duch zgromadzenia inspirowany jest zapałem apostolskim św. Pawła, który jest ojcem i mistrzem w zrozumieniu i przyjęciu tajemnicy Chrystusa, i który bez wytchnienia pracował, aby głosić wśród ludzi Ewangelii.
Życie modlitewne Apostolinek to codzienna Msza Święta, półtoragodzinna adoracja Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie, półgodzinna medytacja, modlitwa Liturgią Godzin, różaniec. Duże znaczenie ma Słowo Boże zawarte w Biblii, w której odnajdują głos Ducha Świętego. Podczas zajęć dnia codziennego troszczą się również o wewnętrzne skupienie.


Działalność:
Specyficzną misją zgromadzenia jest posługa powołaniowa, głównie wśród ludzi młodych, zarówno poprzez kontakt osobisty, jak i środki masowego przekazu. Siostry wydają czasopisma, płyty, rozpowszechniają materiały o tematyce powołaniowej, prowadzą centra powołaniowe, organizują dni skupienia, rekolekcje, wystawy, konferencje. Współpracują z kapłanami, rodzicami, nauczycielami, wychowawcami, duszpasterzami w parafiach, seminariach duchownych i diecezjach.
Jednak najważniejsze miejsce w apostolacie każdej Apostolinki zajmuje modlitwa zgodnie z zachętą Pana Jezusa: Proście Pana żniwa, aby wyprawił robotników na swoje żniwo. Siostry modlą się o nowe powołania, w intencji ludzi szukających swojej drogi życia, w intencji tych, którzy już odpowiedzieli na wezwanie Boga, by byli wierni, nie zapominają też o tych, którzy przeżywają kryzys swojego powołania. 


Historia:
Bł. Jakub Alberione jeszcze jako kleryk w seminarium duchownym pewnej nocy w czasie modlitwy, przy słowach Pana Jezusa: Przyjdźcie do Mnie wszyscy otrzymał głębsze zrozumienie potrzeby bycia apostołem we współczesnym społeczeństwie i głoszenia Chrystusa nowymi środkami. Poczuł się zobowiązany do zrobienia czegoś dla Boga w dziele ewangelizacji świata. Doszedł do wniosku, że osoby, z którymi powinien współpracować powinny być zakonnikami i zakonnicami, ponieważ poprzez całkowity dar z siebie i ciągłość misji, pozostawaliby całkowicie dyspozycyjni dla potrzeb Królestwa Bożego.
W 1914 r. założył szkołę drukarską, która stała się zalążkiem przyszłego zgromadzenia męskiego – ojców Paulistów. Z czasem zakładał kolejne zgromadzenia, tym razem już żeńskie oraz instytuty świeckie, które razem tworzą dziś Rodzinę Św. Pawła.
Jednym z czterech zgromadzeń żeńskich założonych przez bł. Jakuba Alberione i zarazem ostatnim są Apostolinki. Powstały w 1959 roku w Castel Gandolfo we Włoszech. W Polsce pracują od 2003 roku w jednym domu w Skierniewicach w diecezji łowickiej.

Strony www:
Polska: www.apostolinki.pl
Włochy: www.apostoline.it
Brazylia: www.apostoline.it/brasile/home.htm (blog)

Filmy:Aktualizacja: 26.08.2016