5 sierpnia 2011

Filipni


Kongregacja Oratorium św. Filipa Neri (COr lub CO)
Congregatio Oratorii Sancti Philippi Nerii
Congregazione dell'Oratorio di San Filippo Neri (Oratoriani, Filippini)
Congregation of the Oratory of Saint Philip Neri (Oratorians)
Congregación del Oratorio de San Felipe Neri (Oratorianos)
Congregação do Oratório de São Filipe Néri (Oratorianos)
Congrégation de l'Oratoire de Saint Philippe Néri (Oratoriens)
Kongregation des Oratorium des Heiligen Philipp Neri (Oratorianer)
Congregatie van het Oratorium van St. Filip Neri (Oratorianen)
inna nazwa: Oratorianie
Stowarzyszenie życia apostolskiego złożone z księży i braci

Data i miejsce założenia:
1575 rok - Włochy

Założyciel:
św. Filip NeriLiczba członków na świecie: 550 (w Polsce: 83)  * dane z 2008 roku
Filipini obecni są w krajach: Polska, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Francja, Holandia, Szwajcaria, Niemcy, Austria, Litwa, USA, Kanada, Meksyk, Jamajka, Kostaryka, Kolumbia, Brazylia, Argentyna, Chile, RPA.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Czarna sutanna z białym kołnierzykiem o rogach prostych, przepasana czarnym pasem.

W Brazylii: sutanna zapinana na prawym boku.


 Możliwy także strój bez pasa lub zwykła sutanna duchowieństwa diecezjalnego.Duchowość:
Duchowość oratorianów cechuje pokora, miłosierdzie, modlitwa, radość i ubóstwo. Szczególnie radość jest charakterystyczna dla rodzinnej atmosfery filipińskich domów. Sam św. Filip był zawsze pogodny i w sercu rozradowany.
Filipini nie są zgromadzeniem zakonnym w ścisłym znaczeniu lecz stowarzyszeniem życia apostolskiego. Nie składają więc ślubów ani przyrzeczeń zakonnych, co jednak nie zwalnia ich od życia w duchu rad ewangelicznych. To mocno akcentowana w duchowości zgromadzenia cnota pokory skłania do posłuszeństwa, natomiast duch Ewangelii skłania do umiaru w posiadaniu osobistej własności i życia ubogiego.
Każdy klasztor filipinów jest autonomiczny. Na jego czele stoi przełożony wybierany przez społeczność domową na 3 lata. Kandydat wstępujący do zgromadzenia wiąże się także z konkretną wspólnotą domową, w której pozostaje do końca życia; ona sama też troszczy się o jego formację, nie ma więc wspólnego dla wszystkich klasztorów nowicjatu czy seminarium.
Przygotowanie do kapłaństwa odbywa się w czasie miesięcznego postulatu, rocznego nowicjatu połączonego z pierwszym rokiem studiów seminaryjnych oraz dalszych pięciu lat studiów aż do święceń.
W życiu modlitewnym szczególne znaczenie ma słuchanie i rozważanie Słowa Bożego. Działalność:
Oratorium od swoich początków było instytucją, która miała na celu bardziej pomaganie duszy aniżeli ciału, dlatego filipini podejmując się jakichkolwiek prac apostolskich zawsze łączą je z praktykami religijnymi. Działalność klasztorów koncentruje się na szeroko rozumianym duszpasterstwie. Filipini prowadzą parafię, domy rekolekcyjne, różnego rodzaju grupy duszpasterskie, szkoły, opiekują się sanktuariami, posługują w charakterze katechetów, spowiedników, rekolekcjonistów, kapelanów szpitalnych.
Charakterystyczną metodą oratoryjnych ćwiczeń od początku istnienia zgromadzenia była muzyka, pielęgnowana do dziś w postaci prowadzonych przez zgromadzenie religijnych zespołów muzycznych, orkiestr, a także poprzez organizacje festiwali muzyki oratoryjnej.Historia:
Św. Filip przyjął święcenia kapłańskie w 1551 roku i rozpoczął pracę duszpasterską przy kościele św. Hieronima w Rzymie, przy którym założył oratorium (miejsce modlitwy). Wokół niego zgromadziła się grupa uczniów, dla których prowadził specjalne ćwiczenia duchowne.
Liczba osób gromadzących się w oratorium wokół św. Filipa ciągle wzrastała, dlatego wybrał on spośród nich pomocników, którzy później przyjęli święcenia kapłańskie. Sam św. Filip nigdy nie myślał o założeniu zakonu, a celem pracy apostolskiej powołanej wspólnoty była posługa w oratorium. W praktyce stała się ona zalążkiem nowej wspólnoty kapłanów, która otrzymała zatwierdzenie papieskie w 1575 roku.
Obecnie zgromadzenie składa się z 86 autonomicznych klasztorów (nazywanych kongregacjami), które zrzeszają się w konfederację na czele, której stoi przełożony generalny. W Polsce filipini żyją w 7 klasztorach.


Strony www:
Polska - klasztory: Bytów, Gostyń, Poznań, Radom, Studzianna, Tarnów, Tomaszów Mazowiecki.
Dom generalny: www.oratoriosanfilippo.org
Adresy wszystkich wspólnot na świecie:
www.oratoriosanfilippo.org/congr/index.html

Aktualizacja: 18.12.2014

Filmy:

Film o św. Filipie Neri - część 1:część 2: