17 sierpnia 2011

Córki św. Augustyna

.
Zgromadzenie Córek Świętego Augustyna (DSA)
Congregatio Filiarum Sancti Augustini
Congregation of Daughters of Saint Augustine
Congregazione delle Figlie di San Agostino
Congregación de Hijas de San Agustín
Congregação das Filhas de Santo Agostinho
Congrégation des Filles de Saint-Augustin
Kongregation der Töchter des heiligen Augustinus

Data i miejsce założenia:
1992 rok - Filipiny

Założycielki: (od lewej)
m. Felicitas Bagaporo de Lima
m. Maria La Salette Baysa
Liczba sióstr na świecie: brak danych
Córki św. Augustyna obecne są w krajach: Filipiny
Dom generalny: Filipiny (Iriga City)

Habit aktualny:

Niebieski lub biały habit z białym kołnierzykiem o rogach prostych, na głowie granatowy welon, na piersi krzyżyk.Duchowość:
U podstaw duchowości zgromadzenia leży obraz Jezusa, który krocząc po ziemi zawsze patrzył na człowieka z sercem pełnym współczucia, litując się nad ludźmi, którzy byli jak owce nie mające pasterza. Przykład tej litości siostry odnajdują w przypowieści o pasterzu szukającym jednej zagubionej owcy. Na niej zgromadzenie wzoruje się w swojej posłudze wśród biednych, uciśnionych i wyzyskiwanych, których sytuacja życiowa stwarza ryzyko popadnięcia w rozpacz i negacji obecności Boga.
Siostry starają się żyć charyzmatem współczucia w jedności z Kościołem Katolickim, by światło Chrystusa promieniowało na innych przez ich skromny sposób życia chrześcijańskiego. Pomocą w realizacji tego celu są śluby zakonne traktowane, nie jako ograniczenia, lecz jako wolny wybór Boga: ślubując posłuszeństwo chcą naśladować Jezusa Chrystusa posłusznego woli Ojca; ślub ubóstwa skłania siostry do dzielenia się z innymi swoim czasem, talentami, pracą, do hojności względem biednych, uwalnia od przywiązania do rzeczy ziemskich, a także zobowiązuje do prostego stylu życia; przez ślub czystości niepodzielnym sercem należą do Chrystusa, ich Oblubieńca, starając się swoim życiem przygotować się na Jego przyjście.
Życie w zgromadzeniu opiera się na regule św. Augustyna, zgodnie z którą siostry duże znaczenie przypisują życiu we wspólnocie, które rozumiane jest jako szkoła wzajemnej miłości, przebaczania, znoszenia nawzajem swoich ludzkich słabości. Współsiostry traktowane są jako towarzyszki na wspólnej drodze do świętości, której ma służyć modlitwa, spełniane akty pokutne, a także klauzura i atmosfera ciszy w domach zgromadzenia. 


Działalność:
Córki św. Augustyna otaczają opieką dzieci, młodzież, zwłaszcza sieroty, prowadzą dom dziecka, szkoły, przyjmują kobiety z dziećmi doświadczające przemocy domowej, pracują wśród zmarginalizowanej ludności plemiennej ucząc czytać, pisać, prowadzą kursy szycia dla kobiet, a także farmę, gdzie uczą rolnictwa. W swoich podopiecznych starają się zaszczepić wartość pracy, zamiast postawy uzależnienia od pomocy innych. Ponadto siostry katechizują, są także otwarte na potrzeby lokalnego Kościoła.

Historia:
Początek wspólnoty wiąże się z posługą m. Felicitas Bagaporo de Lima i m. Marii La Salette Baysa - przyszłych założycielek, które jako zakonnice zgromadzenia Augustianek Matki Bożej Pocieszenia pracowały pośród ubogiej ludności plemiennej. Ponieważ ich zgromadzenie postanowiło zrezygnować z takiego charakteru pracy, kobiety przynaglone pragnieniem kontynuowania tej posługi postanowiły założyć nową wspólnotę zakonną, poświęcającej się w pierwszej kolejności sierotom, porzuconym dzieciom oraz ofiarom przemocy w rodzinie, które pochodzą z obszarów wiejskich. W 1992 roku za zgodą Stolicy Apostolskiej opuściły swoje dotychczasowe zgromadzenie i założyły w Cáceres nową wspólnotę.

Strony www:
www.dsaphil.narod.ru