19 grudnia 2011

Misjonarki Maryi Królowej Nieba

.
Zgromadzenie Misjonarek Maryi Niepokalanej Królowej Nieba (IMQHM)
Congregation of the Immaculate Mary Queen of Heaven Missionaries
Congregación de las Missioneras de María Inmaculada, Reina de los Cielos
Congregazione delle Missionarie di Maria Immacolata, Regina del Cielo
Congrégation des Missionnaires de Marie Immaculée, Reine du Ciel


Data i miejsce założenia:
1996 rok - Filipiny

Założycielka:
m. M. Corazon SalazarLiczby: 22 siostry na świecie (w tym trzy nowicjuszki)
Misjonarki Maryi Królowej Nieba obecne są w krajach: Filipiny, USA.
Dom generalny: Filipiny (Talisay)


Habit aktualny:

Różowy habit ze szkaplerzem i różowym kołnierzykiem, na głowie biały prosty welon, na piersi krzyżyk.

Duchowość:
Duchowość zgromadzenia jest typowo maryjna. Siostry wpatrzone są w Maryję ukoronowaną potrójną koroną: mocy, mądrości i miłości. Pragną naśladować Jej cnoty poprzez śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa i w ten sposób podążać śladami Jezusa Chrystusa w docieraniu do grzeszników. Zobowiązują się do całkowitego poddania się Bogu i bezgranicznej ofiary na wzór Matki Bolesnej stojącej u stóp Krzyża. Poprzez akty miłości, oraz trudy i cierpienia łączą się z męką i śmiercią Jezusa oraz cierpieniami Maryi, by ich serca stały się ołtarzem bezgranicznego poświęcenia i doskonałej ofiary Ojcu Przedwiecznemu w intencji przyjścia Jego Królestwa i dla zbawienia grzeszników. Szczególną cechą zgromadzenia jest miłość do Kościoła Katolickiego i wierność jego nauce.
Misjonarki Maryi Królowej Nieba poświęcają się pomocy biednym grzesznikom i zepchniętym na margines społeczeństwa w powrocie do Boga i odzyskaniu swojej godność jako Jego dzieci oraz uświadomieniu Jego nieskończonej miłości i miłosierdzia. Zadaniem zgromadzenia jest ratować kobiety i dzieci ofiary prostytucji, zapewnić im schronienie i możliwość powrotu do społeczeństwa w domach zgromadzenia oraz dać możliwość godnego życia, w centrum którego jest Chrystus. W modlitwach zgromadzenie prosi o pomoc Maryję, naszą Matkę, św. Józefa Rzemieślnika, św. Teresę od Dzieciątka Jezus, patronkę misji oraz wszystkich aniołów i świętych w niebie.
Działalność:
Aby realizować charyzmat ratowania ofiar prostytucji i przywracania Bogu zagubionych grzeszników siostry starają się dotrzeć do dziewcząt trudniących się nierządem, szukając ich w barach, na ulicach, w dzielnicach znanych z tego procederu i w innych miejscach. Tam proponują pomoc zagubionej dziewczynie. Gdy ta zdecyduje się uciec od sutenera, siostry szukają miejsca, gdzie będzie ją można umieścić. Same także prowadzą dom, w którym zapewniają im schronienie i gdzie mogą dokonać duchowej i emocjonalnej przemiany. Starają się również nauczyć ich umiejętności normalnego życia w społeczeństwie i zapewnienia sobie źródła utrzymania w sposób godny. Siostry chcą w przyszłości zbudować duży kompleks, w którym te kobiety uczyłyby się samodzielności. Szczególny nacisk kładą na zaszczepienie pragnienia dążenia do przyzwoitego życia chrześcijańskiego, propagując wśród swoich podopiecznych nabożeństwo do Matki Bożej, Różaniec, Szkaplerz maryjny, uczą także modlitwy oraz oferują odpowiednią literaturę.
Siostry udają się także do ubogich wiosek górskich, skąd sutenerzy najczęściej rekrutują młode dziewczęta, obiecując im dobrze płatną pracę w mieście. Na miejscu zakonnice oferują żywność, opiekę medyczną i edukację. W ten sposób starają się zapobiegać wchodzeniu na drogę nierządu kolejnych dziewcząt. Ponadto zgromadzenia szuka także sponsorów, którzy pomagają wykształcić ubogie dzieci. Dzięki ich wsparciu kształcą się setki filipińskich dzieci.


Historia:
Zgromadzenie narodziło się z Boskiego natchnienia danego m. Corazon Salazar. Wraz z sześcioma towarzyszkami w 1996 roku siostry rozpoczęły wspólne życie jako rodzina Królowej Nieba, pod miłosną opieką Boga Ojca i wstawiennictwem św. Józefa dla wielkiej misji zbawienia, a szczególnie by ratować dzieci i dziewczęta od prostytucji, tak bardzo powszechnej na Filipinach z powodu ubóstwa. Pierwszy dom zgromadzenia powstał w mieście Talisay w archidiecezji Cebu na Filipinach. W 2000 roku wspólnota otrzymała pierwsze zatwierdzenie władz kościelnych, w 2003 roku została kanonicznie erygowana jako publiczne stowarzyszenie wiernych.

Strony www:
http://www.mqhm.org/

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.
.
.
.