6 grudnia 2013

ss. Najświętszego Oblicza Jezusa


Siostry Najświętszego Oblicza Jezusa (HFJ)
Sisters of the Holy Face of Jesus
Suore del Santo Volto di Gesù
Hermanas de la Santa Faz de Jesús
Irmãs da Sagrada Face de Jesus
Soeurs de la Sainte-Face de Jésus
Schwestern vom Heiligen Antlitz Jesu


Data i miejsce założenia:
1986 rok - Filipiny

Założycielka:
m. M. Therese Vicente


Liczby: brak danych
Siostry Najświętszego Oblicza Jezusa obecne są w krajach: Filipiny
Dom generalny: Filipiny (Manila)


Habit aktualny:

Biały habit ze szkaplerzem, biały welon, na piersi medalion z wizerunkiem Najświętszego Oblicza Jezusa oraz napisami:
Illumina Domine Vultum Tuum Super Nos (Rozjaśnij, Panie, swe Oblicze nad nami)
oraz Mane nobiscum Domine (Zostań z nami Panie); przy boku różaniec.


Stroju dopełnia błękitny płaszcz.

Duchowość:
Siostry Najświętszego Oblicza Jezusa są zgromadzeniem kontemplacyjno-czynnym. Charyzmatem wspólnoty jest kontemplacja Świętego Oblicza Jezusa oraz wynikające z niej szerzenie nabożeństwa do Oblicza Pana, które w swojej istocie jest nabożeństwem do osoby samego Jezusa, Jego życia, męki, śmierci i zmartwychwstania oraz zaproszeniem do głębokiego zjednoczenia z Nim. To także odkrywanie Jego obecności w Eucharystii, w duszy własnej oraz w duszach bliźnich.
Siostry starają się szukać Jego Oblicza z gorącym pragnieniem i niepodzielnym oddaniem. Wraz z kultem Świętego Oblicza żywa jest pobożność eucharystyczna, jako nierozłącznie z nim związana. Swoje życie wewnętrzne siostry prowadzą w łączności z Maryją.
Założycielka wybrała dla zgromadzenia Regułę św. Augustyna dlatego, że kładzie ona nacisk na życie wspólnotowe, które powinno być motywowane wzajemną miłością. Dla założycielki dobre życie wspólnotowe jest niczym innym jak praktyką miłości.


Działalność:
Główny cel apostolatu stanowi szerzenie nabożeństwa do Najświętszego Oblicza Jezusa oraz formacja ludzi świeckich w grupach związanych z tym nabożeństwem. Ponadto siostry włączają się w działalność edukacyjną, pracę duszpasterską, organizują rekolekcje.

Historia:
Matka Teresa - Victorina Laxamana Vicente po 20 latach życia jako mniszka Karmelitanka Bosa opuściła klasztor, aby szerzyć cześć Matki Bożej. Uczyniła to poprzez pomoc biskupowi Teopisto Valderrama Alberto w formowaniu nowego zgromadzenia Córek Maryi Matki Kościoła, które powstało w 1966 roku, i którego Teresa została pierwszą przełożoną generalną.
Kolejny zwrot w życiu duchowym Teresy rozpoczął się wraz z wystawieniem w katedrze w Manili kopii Całunu Turyńskiego. Widząc, jak wielu ludzi pociąga do Boga wizerunek Oblicza Pana, sama bardzo pokochała to nabożeństwo i gorliwie zaczęła je szerzyć. Jednym z owoców jej nowej misji była pomoc w kształtowaniu się następnego nowego zgromadzenia zakonnego Misjonarek Najświętszego Oblicza, które powstało w 1977 roku. Otworzyła też dom w Manili, aby stworzyć w nim centrum propagowania kultu Oblicza Pańskiego w kraju.
W końcu jednak stanęła przed dylematem czy pozostać z Córkami Maryi, czy kontynuować nową misję wykraczającą poza charyzmat zgromadzenia. Wybrała to drugie, opuszczając siostry w 1985 roku. 
Choć konieczność wyboru była dla m. Teresy bolesna, widziała ona potrzebę kontynuacji szerzenia tego kultu; w tym celu rozpoczęła starania nad utworzeniem kolejnego zgromadzenia. Powstało ono w Manili w 1986 roku pod nazwą Siostry Najświętszego Oblicza od Wieczystej Adoracji. Teresa stanęła na jego czele i pozostała w nim już do śmierci. 
W 2000 roku zmieniono nazwę zgromadzenia na Siostry Najświętszego Oblicza Jezusa.

Strony www:
http://holyfacesisters.org