25 września 2011

Słudzy Chrystusa Zmartwychwstałego


Słudzy Chrystusa Zmartwychwstałego (SRC)
Servants of the Risen Christ
Servi di Cristo Risorto
Siervos de Cristo Resucitado
Servos de Cristo Ressuscitado
Serviteurs du Christ Ressuscité

Zgromadzenie składające się z księży i braci.

Data i miejsce założenia:
1998 rok - Filipiny

Założyciel:
o. Ronald Thomas "Archie" Arellano CortezLiczba zakonników na świecie: 39 (w tym 10 kapłanów, 23 braci i kleryków, 6 nowicjuszy)
Słudzy Chrystusa Zmartwychwstałego obecni są w krajach: Filipiny.
Klasztor zgromadzenia: Filipiny (Tarlac)


Habit aktualny:

Czarny lub biały habit przepasany czarnym paskiem, błękitny szkaplerz z kapturem, na piersi zawieszony krzyż, przy boku różaniec. Stroju dopełnia biały płaszcz.

Duchowość:
Centrum duchowości wspólnoty stanowi tajemnica chwalebnego Zmartwychwstania Chrystusa oraz miłość Krzyża będącego drogą Zbawienia. Benedyktyńskie motto: Ora et labora – módl się i pracuj oraz wskazania świętych: Augustyna, Benedykta i Dominika bracia realizują prowadząc kontemplacyjny styl życia w atmosferze klasztornej ciszy i samotności. Wzorując się na Maryi kontemplują w swoich sercach otrzymane od Boga łaski. Na życie patrzą przez pryzmat wieczności i Boga, który jest początkiem i końcem wszystkiego.
W relacjach ze współbraćmi mnisi starają wypełniać przykazanie wzajemnej miłości, będąc dla siebie braćmi, którego najdoskonalszy przykład odnajdują w osobie Jezusa, który przyszedł na ziemię by służyć, a nie aby Mu służono oraz w najbardziej pokornym akcie Jezusa: umycia nóg swoim uczniom. Wzajemne posługiwanie spełniane jest w radości, która wynika z przebywania z Bogiem. Działalność:
Wspólnota na początku swojego istnienia zorganizowała sierociniec dla opuszczonych dzieci, gdzie mogą się uczyć i otrzymać dobre wychowanie. Mnisi od 2005 roku opiekują się również jedynymi na Filipinach relikwiami Krzyża Świętego, co spowodowało, że klasztor stał się miejscem pielgrzymek. Bracia sprawują więc duchową opiekę nad pielgrzymami. 


Historia:
Założyciel zgromadzenia o. Ronald Thomas A. Cortez, zwany popularnie ks. Archie, był kapłanem diecezjalnym. Jednak zawsze pociągało go proste, ciche i zdyscyplinowane życie zakonne. W 1998 roku wraz kilkoma towarzyszami, którzy też chcieli służyć Panu założył w Tarlac na Filipinach wspólnotę monastyczną poświęconą modlitwie i pracy.
Dziś około 40 mnichów żyje w jednym klasztorze. Oprócz wspólnoty męskiej istnieją także trzy zgromadzenia gałęzi żeńskiej: Służebnice Chrystusa Zmartwychwstałego, Oblatki Chrystusa Zmartwychwstałego oraz Mniszki Kontemplacyjne Chrystusa Zmartwychwstałego. 

Strony www:
http://monasterio-de-tarlac.weebly.com

Aktualizacja: 19.02.2016