21 stycznia 2018

Karmelitanki Matki Bożej


Siostry Karmelitanki Matki Bożej (CarmOL)
Carmelite Sisters of Our Lady
Suore Carmelitane di Nostra Signora
Hermanas Carmelitas de Nuestra Señora
Irmãs Carmelitas de Nossa Senhora
Soeurs Carmélites de Notre-Dame
Karmelitinnen Unserer lieben Frau


Data i miejsce założenia:
1982 rok - Filipiny

Założycielki (od lewej):
m. Linda Nadela
m. Mary Rose DeloriaLiczba sióstr na świecie: 62 (w tym: 4 nowicjuszki, 5 postulantek)
Karmelitanki Matki Bożej obecne są w krajach: Filipiny, USA.
Dom generalny: Filipiny (Dumaguete City)


Habit aktualny:


Biała bluzka, ciemnobrązowa spódnica, na głowie biały welon,
na piersi zawieszony krzyż.


Duchowość:
Karmelitanki Matki Bożej są zakonnicami oddanymi zbawczej misji Kościoła poprzez posługę apostolską, szczególnie formację chrześcijańską i wychowanie.
Charyzmat zgromadzenia polega na naśladowaniu Jezusa Chrystusa z czystym sercem i zdecydowaną wolą za przykładem Najświętszej Maryi Panny i św. Eliasza, w duchu dziedzictwa Karmelu. Życie konsekrowane sióstr jest wezwaniem całkowitego oddania się. Inspirowane jest przez Chrystusa, którego przykład ścisłego zjednoczenia z Bogiem Ojcem sprawia, że siostry poświęcają się w ofierze i miłości.
Duchowość karmelitańska, z której czerpie zgromadzenie, jest życiem, które przenosi człowieka do kontemplacyjnej miłości Boga i Jego stworzenia. Wymaga ona od sióstr wycofania się ze świata, aby być całkowicie pociągniętymi do Boga, zaspokajając każdą tęsknotę, głód i pragnienie ludzkiego serca. Ich narzędziem jest milczenie, aby słuchać i zrozumieć Ewangelię i wzrastać w miłości i współczuciu wobec innych.
Karmelitanki znajdują Boga w służbie bliźnim, szczególnie ubogim. Siostry dążą do uwolnienia ludu Bożego od wszelkiego zniewolenia - od bycia bezsilnym, bez głosu, głodującym, bezdomnym, niewykształconym, zmarginalizowanym, zaniedbanym.


Działalność:
Zgromadzenie poświęca się przede wszystkim edukacji i wychowaniu młodego pokolenia. Ponadto siostry żywo angażują się w pracę duszpasterską Kościoła: organizują rekolekcje, pełnią posługę w kapelaniach, w domach biskupich i instytucjach kościelnych, pomagają w pracy parafialnej, a także apostołują poprzez prasę i telewizję.

Historia:
Wspólnocie dały początek za Filipinach dwie zakonnice należące do amerykańskiego zgromadzenia karmelitanek, m. Mary Rose Deloria i m. Linda Nadela.
Pracując w diecezji Dumaguete chciały długoterminowo poświęcić się tam apostolstwu nauczania. Czuły, że diecezja ta wymaga tego bardziej w stosunku do innych potrzeb. Zauważyły, że najlepiej służyłaby tej sprawie nowa wspólnota skupiona na formacji chrześcijańskiej i wychowaniu młodego pokolenia.
W 1982 roku przy wsparciu miejscowego biskupa miejscowego biskupa założyły zgromadzenie Karmelitanek Matki Bożej. Aktualnie wspólnota jest zgromadzeniem na prawie diecezjalnym.


Strony www:
www.carmelite.com.ph