9 czerwca 2016

Uczniowie Maryi


Wspólnota Zakonna Uczniów Maryi (AM)
Religious Community of the Disciples of Mary (Alagad ni Maria)
Comunità Religiosa dei Discepoli di Maria
Comunidad Religiosa de los Discípulos de María
Comunidade Religiosa dos Discípulos de Maria
Communauté Religieuse des Disciples de Marie


Data i miejsce założenia:
1990 rok - Filipiny

Założyciel:
bp Julio Xavier Labayen OCD
Liczba zakonników na świecie: ok. 75 (w tym ok. 30 po ślubach czasowych lub wieczystych)  * dane z 2015 roku
Uczniowie Maryi obecni są w krajach: Filipiny, USA.
Dom generalny: Filipiny (Antipolo City)


Habit aktualny:

Po ślubach wieczystych: biały habit przepasany białym pasem, biały szkaplerz.
Po ślubach czasowych: strój bez szkaplerza, na piersi zawieszony krzyżyk.


Duchowość:
W centrum duchowości zgromadzenia stoi Najświętsza Maryja Panna, która jest ściśle związana ze swoim Synem Jezusem Chrystusem w dziele odkupienia. Zakonnicy powołani są do naśladowania Jej udziału w zbawczej misji Chrystusa, uległości wobec Ducha Świętego, życia modlitwy i pokuty oraz ducha miłości i radości.
Zgromadzenie poświęcone jest apostolstwu wśród młodzieży. Zakonnicy starają się nieść Chrystusa młodzieży oraz młodzież prowadzić do Chrystusa za pośrednictwem Maryi jako doskonałego wzoru Bożej uczennicy. Tym sposobem chcą oświecać i kształtować religijne sumienie narodu i doprowadzić świat do stanięcia z Maryją u stóp Krzyża. Wierzą, że Matka Boża wyjedna im u Pana wszelkie łaski potrzebne do tego zadania.
Zakonnicy zjednoczeni więzami miłości tworzą braterską, modlitewną i apostolską wspólnotę. Ślubując ubóstwo, czystość i posłuszeństwo obiecują kochać Boga i wszystkich ludzi, rezygnują z małżeństwa, ze swobody korzystania i własności dóbr materialnych na rzecz wspólnego dobra społeczności klasztornej, naśladują posłuszeństwo Chrystusa w pełnieniu wola Bożej. Modlitwa jest sercem życia duchowego każdego Ucznia Maryi.Działalność:
Główną formą apostolstwa zgromadzenia jest prowadzenie stowarzyszenia skupiającego młodzież szkół średnich i uczelni wyższych, którego celem jest pielęgnowanie, zachowywanie i promowanie moralnych i duchowych wartości wiary katolickiej oraz dziedzictwa narodowego, aby w przyszłości owocowało to obecnością tych wartości w życiu społecznym. Ponadto zgromadzenie prowadzi parafie.


Historia:
Zmieniający się krajobraz społeczno-kulturowy Filipin w drugiej połowie XX wieku, zakwestionował tradycyjne wartości katolickiego narodu filipińskiego. W tym kontekście grupa młodych studentów zobowiązała się do zwalczania negatywnych skutków przemian wśród młodzieży, czyli grupy najbardziej podatnej na negatywne wpływy, poprzez zapewnienie alternatywnego stylu życia. W 1976 roku stworzyli katolicką wspólnotę młodzieżową opartą o pobożność maryjną. Z czasem grupa powiększała się o uczniów z innych szkół.
Właśnie z tej wspólnoty narodziło się nowe zgromadzenie zakonne, realizując jej cel w całkowitym poświęceniu się Bogu i Maryi. Biskup prałatury Infanta Julio Xavier Labayen objął duchową opieką dziewięciu młodych mężczyzn, którzy w 1990 roku stali się pierwszymi Uczniami Maryi.


Strony www:
www.disciplesofmary.net
http://disciplesofmary.blogspot.com