30 listopada 2016

Dominikanki Regina Rosarii


Siostry Dominikanki Regina Rosarii (OP)
Dominican Sisters of Regina Rosarii
Suore Domenicane di Regina Rosarii
Hermanas Dominicas de Regina Rosarii
Irmãs Dominicanas de Regina Rosarii
Sœurs Dominicaines de Regina Rosarii


Data i miejsce założenia:
2005 rok - Filipiny

Założycielka:
m. Mary Epifania F. Brasil
Liczba sióstr na świecie: brak danych
Dominikanki Regina Rosarii obecne są w krajach: Filipiny.
Dom generalny: Filipiny (Quezon City)

Habit aktualny:

Biały habit przepasany czarny paskiem, biały szkaplerz, na głowie czarny welon, na piersi zawieszony medal z wizerunkiem Matki Bożej Królowej Różańca.
Dopełnieniem stroju jest czarny płaszcz.Duchowość:
Zgromadzenie opiera się na duchowości dominikańskiej. Jej podstawą jest kontemplacja rzeczy Bożych i dzielenie się owocami kontemplacji z innymi. Siostry starają się być autentycznymi świadkami prawdy, chwalić Boga, oraz głosić Jego Słowo.
Szczególnym powołaniem Dominikanek Regina Rosarii jest być solą ziemi poprzez świadectwo życia wartościami ewangelicznymi, służbę cierpiącym oraz zaufanie Bożej Opatrzności. W zgromadzeniu mocny nacisk kładzie się na kontemplacyjny rys charyzmatu, któremu sprzyja życie w ciszy i prostocie.
Patronką sióstr jest Maryja Regina Rosarii, czyli Królowa Różańca, do której nabożeństwo starają się szerzyć w każdym miejscu, w którym postawi je Boża Opatrzność.Działalność:
Dominikanki prowadzą ośrodek, w którym organizują rekolekcje i seminaria, przyjmują w gościnę tych, którzy pragną spędzić jakiś czas na modlitwie; uczą także modlitwy kontemplacyjnej oraz propagują nabożeństwo do Królowej Różańca. Ponadto głoszą Chrystusa przez środki masowego przekazu, włączają się w pracę duszpasterską Kościoła, podejmują się też pracy charytatywnej oraz opieki medycznej.


Historia:
Zgromadzenie założyła na Filipinach m. Mary Epifania F. Brasil, która wraz z pięcioma towarzyszkami, odpowiedziała na wezwanie Boże do założenia nowej wspólnoty w rodzinie dominikańskiej. Wszystkie siostry należały wcześniej do Zgromadzenia Dominikanek Różańca Świętego z Filipin. Po długich miesiącach modlitwy i rozeznawania zwróciły się do przełożonych o zgodę na opuszczenie dotychczasowej wspólnoty. Otrzymały ją w 2005 roku i rozpoczęły życie wspólne już jako Dominikanki Regina Rosarii. Pierwszy dom sióstr powstał w Quezon City.
W stosunku do swojego poprzedniego zgromadzenia charyzmat nowej wspólnoty kładzie większy nacisk na kontemplacyjny rys duchowości dominikańskiej oraz na zaufanie Bożej Opatrzności.
W 2012 roku Siostry Dominikanki Regina Rosarii zostały zatwierdzone przez ordynariusza diecezji Antipolo jako publiczne stowarzyszenie wiernych.


Strony www:
www.reginarosarii.org