13 kwietnia 2012

Trynitarki Służebnice Słowa Bożego

.
Trynitarki Służebnice Słowa Bożego (THDW)
Trinitarian Handmaids of the Divine Word

Data i miejsce założenia:
1978 rok - Filipiny

Założycielka:
m. Elena O. SuicoLiczby: brak danych
Trynitarki Służebnice Słowa Bożego obecne są w krajach: Filipiny, USA.
Dom generalny: Filipiny (Quezon City)


Habit aktualny:

Biały habit, granatowy szkaplerz, granatowy welon z białą wypustką, na piersi krzyż, przy boku różaniec. Możliwy także habit granatowy.

Habit historyczny:


Duchowość:
Zgromadzenie Trynitarek Służebnic Słowa Bożego poświęcone jest adoracji Trójcy Przenajświętszej. Siostry składają dziękczynienie, chwalą i wielbią Ją, dążąc aby Trójca Święta była znana i wielbiona przez wszystkich. Propagowanie Jej kultu jest więc głównym zadaniem realizowanym w klasztorach zgromadzenia. Z inspiracji założycielki m. Eleny powstało na Filipinach sanktuarium Trójcy Świętej. Swoim życiem modlitewnym i pracą apostolską dążą nieść światu miłość zawartą w Słowie Bożym.Działalność:
Siostry służą Trójcy Świętej w osobach ubogich, którzy otaczani są przez zgromadzenie szczególną troską. Trynitarki mając świadomość ogromu biedy na Filipinach, starają się wyrwać rodziny z błędnego koła ubóstwa. W tym celu pomagają dzieciom ukończyć szkołę, aby dzięki wykształceniu mogły uniknąć poniżających warunków życia swoich rodziców. Zgromadzenie prowadzi dom dla dzieci osieroconych oraz tych, których rodzice są zbyt biedni, by je wychowywać. Siostry zapewniają dzieciom wyżywienie, ubranie, schronienie, edukację, nauczają wiary chrześcijańskiej i życia według wartości moralnych. Ponadto trynitarki angażują się w pracę charytatywną dla najbiedniejszych, opiekują się także ludźmi starszymi, księżmi emerytami, organizują rekolekcje i dni skupienia, ewangelizują szerząc Słowo Boże.

Historia:
Narodziny zgromadzenia wiążą się z osobą m. Eleny O. Suico zakonnicy należącej do zgromadzenia Sióstr Maryi Dziewicy, która pełniła posługę głównie jako nauczycielka i wychowawczyni.
W 1978 roku po blisko 20 latach życia zakonnego otrzymała od przełożonych zgodę na roczny pobyt poza wspólnotą, pragnąc w tym czasie nauczać i pomagać przede wszystkim biednym dzieciom. Wraz z dwiema towarzyszkami udała się do miejscowości Angat w diecezji Malolos, gdzie oddała się do pomocy w duszpasterstwie miejscowemu proboszczowi. Siostry zaczęły nauczać katechizmu i podjęły się apostolstwa wśród ubogich rodzin. To stało się zalążkiem nowego zgromadzenia, gdyż pod koniec rocznego pobytu poza wspólnotą m. Elena poprosiła przełożonych o pozwolenie na całkowite opuszczenie zgromadzenia Maryi Dziewicy i kontynuowanie swojej posługi wśród ubogich.
Początkowo młoda wspólnota przyjęła nazwę Służebnic Boskiego Zbawiciela, jednak miejscowy biskup zmienił ją na Służebnice Słowa Bożego, powierzając siostrom prowadzenie apostolatu biblijnego.
W 1992 roku m. Elena postanowiła przenieść się do diecezji Manila. Wraz z dwoma siostrami opuściła dotychczasowe zgromadzenie i została przyjęta przez miejscowego biskupa. Kontakty ze stowarzyszeniem Trójcy Świętej zaowocowały przyjęciem nazwy: Trynitarki Służebnice Słowa Bożego oraz rozszerzeniem charyzmatu wspólnoty o kult Przenajświętszej Trójcy.
Obecnie oprócz Filipin siostry obecne są także w jednym domu w USA na Florydzie.

Strony www:
www.thdw.org.ph

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej zgromadzenia.

Filmy:


.
.
.