29 sierpnia 2016

ss. Niepokalanego Serca Maryi Fatimskiej


Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca Maryi Fatimskiej
Congregation of the Sisters of the Immaculate Heart of Mary of Fatima
Congregazione delle Suore del Cuore Immacolato di Maria di Fatima
Congregación de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María de Fátima
Congregação das Irmãs do Imaculado Coração de Maria de Fátima
Congrégation des Sœurs du Cœur Immaculé de Marie de Fatima
Kongregation der Schwestern des Unbefleckten Herzens Mariens von Fatima
Згромадження сестер Непорочного Серця Марії Фатімської

Zgromadzenie greckokatolickie obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.

Data i miejsce założenia:
1945 rok - Ukraina

Założyciel:
o. Roman Bahtalovsky CSsRLiczba sióstr na świecie: 30  * dane z 2009 roku
Siostry Niepokalanego Serca Maryi Fatimskiej obecne są w krajach: Ukraina.
Dom generalny: Ukraina (Zborów)

Habit aktualny:

Niebieski habit ze szkaplerzem, biały kołnierzyk, na głowie niebieski welon, na piersi zawieszony krzyżyk lub emblemat, przy boku różaniec.Charyzmat:
Zgromadzenie jest odpowiedzią na wołanie Matki Bożej, która w czasie objawień w Fatimie w 1917 roku wzywała do modlitwy, ofiary i pokuty za nawrócenie grzeszników. Kontemplując przykład Maryi, siostry oddają pod opiekę Jej Niepokalanego Serca swoje prace apostolskie, życie wewnętrzne i dążenie do doskonałości chrześcijańskiej. Należąc do Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego zgromadzenie czerpie także z duchowości wschodniej.
Głównym zadaniem sióstr jest modlitwa oraz edukacja w duchu moralności chrześcijańskiej i katechizacja dzieci i młodzieży w szkołach i parafiach. Siostry prowadzą ponadto rekolekcje dla kobiet i letnie obozy młodzieżowe, pomagają kapłanom w pracy parafialnej, posługują w sierocińcu dla dzieci specjalnej troski. Gotowe są jednak podejmować się apostolstwa na innych polach, gdzie istnieje największe zapotrzebowanie Kościoła.


Historia:
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Serca Maryi Fatimskiej narodziło się w 1945 roku w Iwano-Frankowsku (Stanisławowie) w czasach brutalnego prześladowania Kościoła Greckokatolickiego na Ukrainie przez władze sowieckie, kilka miesięcy po aresztowaniu wszystkich biskupów unickich na zachodzie kraju i rozpoczęciu procesu likwidacji tego Kościoła.
Pierwszymi siostrami były trzy dziewczęta, które poczuły wezwanie, aby poświęcić swoje życie Bogu. Greckokatolicki redemptorysta o. Roman Bahtalovsky za zgodą miejscowego biskupa, uczył je modlitwy oraz zasad życia wspólnotowego i zakonnego.
Duchowość zgromadzenia nawiązywała do objawień fatimskich, w czasie których Matka Boża wzywała do modlitwy i pokuty za nawrócenie grzeszników oraz do poświęcenia Jej Niepokalanemu Sercu Rosji w celu nawrócenia tego kraju, w którym w owym czasie panował ateistyczny reżim komunistyczny, a tym samym i na Ukrainie, która wówczas była częścią Związku Radzieckiego. Siostry do 1990 roku do upadku komunizmu, zmuszone były działać w warunkach konspiracyjnych. Dziś są zgromadzeniem na prawie diecezjalnym Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.