4 listopada 2013

Salezjanki


Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki (FMA)
Congregatio Filiarum Mariae Auxiliatricis
Figlie di Maria Ausiliatrice (Salesiane di Don Bosco)
Daughters of Mary Help of Christians (Salesian Sisters of Don Bosco)
Hijas de María Auxiliadora (Hermanas Salesianas)
Filhas de Maria Auxiliadora (Irmãs Salesianas)
Filles de Marie Auxiliatrice (Salésiennes de Don Bosco)
Töchter Mariä Hilfe der Christen (Don Bosco Schwestern)
Dochters van Maria Hulp der Christenen (Zusters van Don Bosco)


Data i miejsce założenia:
1872 rok - Włochy

Założyciele:
św. Jan Bosko
św. Maria Dominika Mazzarello


Liczby: 13153 sióstr na świecie (w Polsce: ok. 400)  * dane z 2012 roku
Salezjanki obecne są w krajach: Polska, Włochy, Malta, Hiszpania, Portugalia, Irlandia, Wielka Brytania, Francja, Belgia, Niemcy, Austria, Chorwacja, Słowenia, Albania, Węgry, Czechy, Słowacja, Ukraina, Białoruś, Litwa, Rosja, Gruzja, USA, Kanada, Meksyk, Kuba, Haiti, Dominikana, Honduras, Kostaryka, Nikaragua, Panama, Wenezuela, Kolumbia, Ekwador, Peru, Boliwia, Brazylia, Paragwaj, Urugwaj, Argentyna, Chile, Egipt, Tunezja, Wybrzeże Kości Słoniowej, Benin, Kamerun, Gabon, Sudan, Sudan Płd., Etiopia, Kenia, Rwanda, Kongo-Rep.Dem., Angola, Zambia, Lesotho, RPA, Mozambik, Madagaskar, Izrael, Liban, Indie, Nepal, Mongolia, Birma, Tajlandia, Kambodża, Wietnam, Hongkong, Korea Płd., Japonia, Filipiny, Indonezja, Timor Wsch., Papua Nowa Gwinea, Australia, Samoa, Wyspy Salomona  – (ponadto siostry obecne są jeszcze w 14 krajach na świecie – brak dokładniejszych danych)
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego.

W Polsce oraz w większości państw na świecie:
Szary habit wycięty w szpic, szary prosty welon bez białej wypustki, na piersi krzyżyk.

W wielu krajach m.in. Indonezja, Ekwador, Kenia, Kolumbia, Kostaryka, Nikaragua, Mozambik, Sudan, USA, Tajlandia, Filipiny - biały habit i welon, możliwy także strój szary.


W Indiach w zależności od prowincji: szary, biały habit lub jednolity świecki strój - sari.

Salezjanki na Haiti
i w Wybrzeżu Kości Słoniowej
Na Słowacji oraz część sióstr
w Czechach oprócz habitu na co dzień
używany szary strój świecki
z szarym welonem.
Salezjanki w Chile
Salezjanki w Peru

Salezjanki w Japonii
Salezjanki w KambodżyW Wietnamie: jednolity uroczysty strój szary z welonem na głowie, na co dzień siostry nie noszą habitów.

Salezjanki w Meksyku
- jednolity świecki strój
W Hiszpanii, Francji, Belgii, Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Brazylii, Urugwaju,
Argentynie oraz część sióstr
w Austrii, Czechach i Chile
- nie chodzi w habitach w ogóleHabit historyczny:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Duchowość:
Salezjanki dążą do świętości w zwykłej codzienności. Ich duchowość cechuje się atmosferą domu – wspólnoty: pełną radości, gorliwości, zapału w pracy apostolskiej, ducha poświęcenia w myśl hasła zgromadzenia: daj mi dusze, resztę zabierz. Ważną cechą jest także misyjność, czyli postawa gotowości służenia w każdym miejscu na ziemi.
Centrum dnia sióstr jest Eucharystia, a sercem klasztoru Chrystus obecny w tabernakulum. W zgromadzeniu obecna jest praktyka częstego, krótkiego odwiedzania Jezusa Eucharystycznego. Poza czasem Mszy Świętej Salezjanki gromadzą się w połowie każdego dnia na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem. Modlą się także Liturgią Godzin, praktykują codzienne półgodzinne rozmyślanie oraz lekturę tekstów o treściach ascetycznych. W swoich modlitwach polecają Ojca Świętego i Kościół i jego pasterzy.
Zgromadzenie oddane jest pod opiekę Maryi Wspomożycielki, która otaczana jest przez siostry szczególną czcią. Patronami wspólnoty są również: św. Józef, św. Franciszek Salezy oraz św. Teresa z Avila.Działalność:
Salezjanki zajmują się dziełem wychowania chrześcijańskiego, zgodnie z systemem prewencyjnym św. Jana Bosko. Działalność jest więc ukierunkowana na dzieci i młodzież. Obejmuje ona prowadzenie szkół różnego typu, przedszkoli, organizowanie zajęć pozaszkolnych, prowadzenie świetlic środowiskowych, oratoriów, grup formacyjnych. Ważne miejsce w apostolstwie zgromadzenia zajmuje katechizacja. Dla młodzieży ze środowisk marginesu społecznego tworzone są tzw. Domy Otwartych Drzwi, a dla dzieci pozbawionych opieki rodziców – rodzinne domy dziecka. Ponadto siostry pracują w instytucjach kościelnych i parafiach. Angażują się także w działalność misyjną.Historia:
Założycielami zgromadzenia są św. Jan Bosko i św. Maria Dominika Mazzarello. Ksiądz Bosko rozpoczął w Turynie działalność polegającą na niesieniu wszechstronnej pomocy młodzieży męskiej, która wówczas bardzo licznie napływała ze wsi do szybko rozwijającego się miasta, by szukać środków na utrzymanie. Dla nich otwierał domy, oratoria i szkoły. Dla zapewnienia przyszłości założonym dziełom w 1859 roku powołał do istnienia zgromadzenie męskie – Salezjanów.
Zachęcany przez różnych hierarchów, a także przez samego papieża Piusa IX, by zrobił dla dziewcząt to samo, co robi dla chłopców, wraz ze św. Marią Dominiką Mazzarello założył w Mornese w 1872 roku gałąź żeńską zgromadzenia – siostry Salezjanki. Decydującym impulsem, w którym ks. Bosko dostrzegł wolę Bożą był sen, w którym zobaczył Matkę Bożą otoczoną wieloma dziewczętami pozostawionymi samym sobie na placu Turynu, która zwraca się do niego z prośbą: zajmij się nimi, to są moje córki.
.


W 1862 roku poznał ks. Dominika Pestarino, wikarego z parafii w Mornese, opiekuna Córek Maryi Niepokalanej - grupy miejscowych kobiet, stawiających sobie za cel własne uświęcenie oraz apostolat wśród dziewcząt. To właśnie z tej grupy wywodzą się pierwsze Salezjanki. W 1872 roku jedenaście z nich złożyło pierwsze śluby zakonne, dając początek zgromadzeniu Córek Maryi Wspomożycielki. Wśród nich była Maria Dominika Mazzarello, która stanęła na ich czele odznaczając się wielką gorliwością i wiernością księdzu Bosko w formowaniu i kształtowaniu pierwszej wspólnoty oraz w realizacji jego charyzmatu wychowawczego.
9 lat później zgromadzenie liczyło już 166 sióstr, 50 nowicjuszek i 22 postulantki. Dziś ma ponad 13 tys. członkiń i jest drugim pod względem liczby sióstr zgromadzeniem żeńskim na świecie. Od 1992 roku w ramach zgromadzenia istnieje na Ukrainie wspólnota greckokatolicka obrządku bizantyjsko-ukraińskiego licząca 8 sióstr, natomiast w Indiach obecne są także wspólnoty działające w ramach Kościoła Syro-Malabarskiego.


Strony www:
Polska: www.salezjanki.pl
Dom generalny: www.cgfmanet.org
Europa: 
Włochy (prowincja: Sycylia, Emilia Romagna, Liguria e Toscana, Meridionale, Piemonte, Sicula, Triveneta, Lombardia, Rzym)
Hiszpania (prowincja: Sewilla, Leon, Barcelona, Madryt),  
Portugalia, Wielka Brytania, Francja, Belgia (prowincja: północna, południowa), Niemcy, Austria, Chorwacja, Słowenia, Węgry, Czechy, Słowacja, Ukraina,
Ameryka Pn.
USA (prowincja: wschodnia, zachodnia), Kanada,
Ameryka Łacińska:  
Meksyk, Haiti, Wenezuela, Ekwador, Peru, Boliwia, Paragwaj, Urugwaj,
Brazylia (prowincja: Aparecida, Sao Paolo), 

Argentyna (prowincja: Buenos Aires, Cordoba, Północna Patagonia) Chile,
Afryka - prowincja: 
Afryka Równikowa, Afryka Zachodnia, Etiopia, Sudan, Sudan Płd., Kongo-Rep.Dem., Zambia, Madagaskar,
Azja
Indie (ogólna, prowincja: Chennai, Guwahati, Shillong, Kalkuta), Kambodża, Korea Płd., Japonia,
Australia: www.salesiansisters.org.au

Filmy:

w jęz. angielskim


film o s. Marii Troncatti – w jęz. włoskim


film o św. Marii Dominice Mazzarello – w jęz. włoskim, część 1


część 2, część 3, część 4,

więcej filmów:
http://www.youtube.com/watch?v=afmaXoaF44I
https://www.youtube.com/watch?v=2tOFlA5JnNw
https://www.youtube.com/watch?v=QUnk-053a0k
https://www.youtube.com/watch?v=1nDi-WFQrcU
https://www.youtube.com/user/CGFMANET/videos