12 stycznia 2015

Katechetki św. Anny


Zgromadzenie Sióstr Katechetek św. Anny (CSCA)
Згромадження сестер катехиток святої Анни
Congregation of the Catechist Sisters of Saint Ana
Congregazione delle Suore Catechiste di Sant'Anna
Congregación de las Hermanas Catequistas de San Ana
Congregação das Irmãs Catequistas de Santa Ana
Congrégation des Sœurs Catéchistes de Sainte Anne
Kongregation der Katechetinnen der Hl. Anna

Zgromadzenie greckokatolickie obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.

Data i miejsce założenia:
1932 rok - Brazylia

Założyciel:
ks. Omelyan Yosafat AnanevychLiczba sióstr na świecie: ok. 80
Katechetki św. Anny obecne są w krajach: Brazylia, Ukraina, Włochy.
Dom generalny: Brazylia (Curitiba)


Habit aktualny:

Czarny habit z białym kołnierzykiem o rogach prostych, na głowie czarny welon z biała wypustką i cienkim białym paskiem, na piersi zawieszony krzyż.


Na co dzień możliwy habit biały.


Charyzmat:
Charyzmatem zgromadzenia jest katechizacja dzieci, młodzieży należących do obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. 
Duchowość sióstr ukierunkowana jest na własne uświęcenie poprzez autentyczne życie Ewangelią i konstytucjami zgromadzenia. Jako członkinie Kościoła Greckokatolickiego czerpią również z duchowości i tradycji tegoż Kościoła.
Zgodnie z charyzmatem pierwszą formą działalności apostolskiej jest katechizacja, jednak siostry podejmują się również innych zadań: przygotowują dzieci i starszych do sakramentów, głoszą rekolekcje, uczą w szkołach w duchu wiary chrześcijańskiej, pomagają w pracy duszpasterskiej w parafiach, dbają o wystrój cerkwi, szyją szaty liturgiczne. Opiekują się także chorymi w szpitalach, prowadzą dom dla osób starszych, akademik dla studentek oraz dom dla ukraińskich emigrantów w Rzymie.


Historia:
Zgromadzenie założył ks. Omelyan Yosafat Ananevych, greckokatolicki kapłan diecezjalny urodzony na Ukrainie. W 1911 roku, po święceniach kapłańskich, wyjechał do Argentyny do opieki duszpasterskiej nad ukraińskimi emigrantami w tym kraju. W 1917 roku przeniósł się do Brazylii, osiedlając się w Mallet.
To właśnie w tam założył zgromadzenie, początkowo pod nazwą Sióstr Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka, którego celem była nauka katechizmu i edukacja dzieci i młodzieży greckokatolickiej emigracji ukraińskiej, aby w nowym kraju, daleko od swoich korzeni, nie zapomniały wiary i ojczystego języka. 
Zalążek wspólnoty stanowiły trzy młode kobiety, które ks. Omelyan przygotowywał do posługi katechetek i nauczycielek. W 1932 roku siostry otrzymały habit franciszkański i pierwsze zatwierdzenie kanoniczne wspólnoty.
W 1956 roku zgromadzenie dokonało wewnętrznych przemian, zrezygnowało z franciszkańskiego charakteru, przyjęło więcej elementów tradycji greckokatolickiej i zmieniło nazwę na obecną. Katechetki św. Anny są pierwszym i przez długie dziesięciolecia jedynym zgromadzeniem obrządku wschodniego założonym w Brazylii.

Dom generalny:
Rua Mário G. César, 350
Caixa Postal, 23543 – Pinheirinho
81150-570 Curitiba – PR, BRASIL
Telefax: 41 3246-2912
ircsantana@brturbo.com.br

Ukraina:
Нoвіціят Св. Анни
А/ С. 3.390 Вул. Широка 4/6
СМТ. Брюховичі
290.901 – Львів UCRÂNIA
Fone: 0023 – 38- 0322- 593344 / 593663
sestry.sv.anny@gmail.com