29 września 2011

Brygidki

.
Zakon Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy (O.SS.S)
Ordo Sanctissimi Salvatoris Sanctae Brigittae
Ordine del Santissimo Salvatore di Santa Brigida (Brigidine)
Order of The Most Holy Saviour of St. Birgitta (Brigittine Sisters, Bridgettine)
Orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida (Brigidinas)
Ordem do Santíssimo Salvador de Santa Brígida (Brigidinas)
Ordre du Saint-Sauveur de Sainte Brigitte (Brigittines) 

Orden des Allerheiligsten Erlösers der hl. Birgitta (Birgittinnen)
Orde van de Allerheiligste Zaligmaker (Birgittinessen)

Data i miejsce założenia:
1911 rok - Włochy

Założycielka:
bł. Elżbieta Hesselblad


Liczba sióstr na świecie: 650 (w Polsce: 30)  * dane z 2008 roku
Brygidki obecne są w krajach: Polska, Włochy, Szwecja, Finlandia, Norwegia, Dania, Niemcy, Holandia, Estonia, Wielka Brytania, Szwajcaria, USA, Meksyk, Kuba, Izrael, Indie, Filipiny, Indonezja.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Szary habit przepasany czarnym skórzanym paskiem, szary szkaplerz z białym kołnierzykiem, na głowie biały czepek i czarny welon z białą koroną w kształcie krzyża z pięcioma czerwonymi znakami – symbolem pięciu ran Chrystusa, przy boku różaniec.Na Filipinach i w Indonezji welon bez korony lub prosty, czarny welon z białą wypustką.Habit historyczny:

Duchowość:
Brygidki żyją według reguły św. Augustyna. Ich szczególnym powołaniem jest praca na rzecz przywrócenia jedności chrześcijan. Jest ona odpowiedzią na modlitwę Jezusa w wieczerniku: Ojcze spraw, aby byli jedno. Siostry ofiarują całkowicie swoje życie Bogu w intencjach: zjednoczenia podzielonych w wierze grup i narodów wierzących w Chrystusa; ewangelizacji ukierunkowanej na nawrócenie społeczeństw niewierzących lub zdechrystianizowanych; rozwoju kapłaństwa, które najlepiej może służyć dziełu zjednoczenia chrześcijan.
Duchowość zgromadzenia ma rys kontemplacyjny. Brygidki mają szczególne nabożeństwo do Słowa Wcielonego przejawiające się w codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, a także do Jezusa Ukrzyżowanego wyrażone w haśle zgromadzenia: Moją miłością jest Ukrzyżowany. Rytm każdego dnia wyznaczony jest modlitwą Liturgii Godzin.


Działalność:
Podstawową formą działalności apostolskiej zgromadzenia jest gościnność o charakterze ekumenicznym. W swoich centrach ekumenicznych siostry przyjmują zarówno osoby indywidualne jak i grupy. Angażują się we wszystkie działania Kościoła zmierzające do jedności chrześcijan.
Od samego początku istnienia zgromadzenia brygidki wrażliwe są również na potrzeby duchowe i materialne bliźnich w swoim otoczeniu. Prowadzą stołówki dla biednych, pensjonaty dla ludzi starszych, punkty charytatywne, pensjonaty dla studentek, sierocińce, przedszkola, a także domy rekolekcyjne.Historia:
Maria Hesselblad urodziła się w Szwecji w rodzinie luterańskiej. W młodości wyemigrowała do Ameryki, gdzie pracowała w szpitalu jako pielęgniarka. Pod wpływem pacjentów katolików postanowiła przyjąć wiarę katolicką. W 1904 roku przyjechała do Rzymu z głębokim pragnieniem odnowienia i dostosowania do nowych warunków ówczesnych Włoch starego charyzmatu ściśle kontemplacyjnego Zakonu Najświętszego Zbawiciela założonego w 1346 roku również przez Szwedkę św. Brygidę.
Za zgodą papieża w 1906 roku ubrała habit brygidki i złożyła śluby zakonne przyjmując imię Elżbieta. Odwiedziła większość brygidzkich klasztorów zachęcając mniszki do odnowy charyzmatu. Nie znajdując jednak większej akceptacji ze strony zakonnic zrozumiała, że Bóg pragnie zupełnie nowej wspólnoty, żyjącej w duchu św. Brygidy. W 1911 roku do m. Elżbiety dołączyły pierwsze postulantki dając początek nowej gałęzi zakonu brygidek, która stała się wspólnotą o charakterze czynnym.
Sama będąc nawróconą na katolicyzm założycielka szczególnie pragnęła zjednoczenia wszystkich wierzących w Chrystusa. Ta idea stała się głównym celem nowego zgromadzenia. Matka Elżbieta nie pozostała obojętna również na ubóstwo bliźnich. Dom macierzysty zgromadzenia szybko stał się centrum pomocy dla najbiedniejszych.Strony www:
Polska: www.brygidki.pl
Włochy: www.brigidine.org
Estonia: www.piritaklooster.ee
Szwecja: www.birgittasystrarna.se
Norwegia: http://birgitta.katolsk.no
Dania: www.sanktbirgittakloster.dk
Holandia: www.birgittinessen.nl
Niemcy: www.birgitten-kloster.de
Szwajcaria: www.birgitta.ch
Wielka Brytania: www.bridgettine.org 
USA: www.birgittines-us.com
Filipiny: www.oocities.org/tagaytay_britta 

Filmy:Aktualizacja: 1.04.2016