15 września 2011

Misje Afrykańskie

.
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich (SMA)
Societas Missionum ad Afros
Società delle Missioni Africane
Société des Missions Africaines
Society of African Missions
Sociedad de Misiones Africanas
Sociedade das Missões Africanas
Gesellschaft der Afrikamissionen
Sociëteit voor Afrikaanse Missiën

Stowarzyszenie życia apostolskiego, kleryckie – składające się z księży i braci

Data i miejsce założenia:
1856 rok - Francja

Założyciel:
bp Melchior de Marion-BrésillacLiczby: 1096 zakonników na świecie (w tym 9 braci i 287 kleryków);
w Polsce: 11  * dane z 2011 roku
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich obecne jest w krajach: Francja, Holandia, Belgia, Wielka Brytania, Irlandia, Hiszpania, Włochy, Polska, USA, Kanada, Egipt, Maroko, Liberia, Gwinea, Sierra Leone, Benin, Burkina Faso, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej, Ghana, Nigeria, Niger, RD Kongo, Republika Środkowej Afryki, Kenia, Tanzania, Angola, Zambia, Indie, Filipiny, Australia.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Biała sutanna

Używany również strój duchowieństwa diecezjalnego w kolorze czarnym.


Duchowość:
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich jest zgromadzeniem wyłącznie misyjnym, którego celem jest głoszenie Jezusa Chrystusa na kontynencie afrykańskim i wśród ludności pochodzenia afrykańskiego, a zwłaszcza wśród tych którzy jeszcze o Nim nie słyszeli oraz wśród najbardziej opuszczonych, zaniedbanych i żyjących na marginesie Afrykańczyków.
Misjonarze SMA głoszą Dobrą Nowinę słowem i świadectwem własnej wiary; są gotowi na najwyższe nawet ofiary. Zakonnicy starają wystrzegać się pracy spełnianej dla własnej satysfakcji i zadowolenia, dla radości posługiwania, ludzkiej wdzięczności czy uznania.
Duch Misjonarza ma cechować się wiernością swojemu powołaniu, pragnieniem wyłącznie Jezusa, Jezusa biednego, Jezusa skromnego i upokorzonego, Jezusa ukrzyżowanego, a także życia pełnego poświęcenia.
Formacja w zgromadzeniu uczy łączyć działanie z modlitwą i medytacją, uczy żyć, modlić się i pracować we wspólnotach apostolskich, które mają charakter międzynarodowy. Pierwsze dwa lata to studia filozoficzne, które odbywają się w Polsce. Kolejnym etapem jest międzynarodowy nowicjat za granicą. Po nim kleryk wyjeżdża na roczną praktykę w Afryce, gdzie doświadcza rzeczywistości codziennego życia ludzi i pracy misjonarzy. Jest to także czas zweryfikowania swojego powołania misyjnego. Następnie nadchodzi czas studiów teologicznych, które klerycy SMA odbywają również poza granicami kraju we wspólnotach międzynarodowych. Działalność:
Swoją posługę Misjonarze SMA zaczynają od poznania codziennego życia mieszkańców Afryki, nauczenia się ich języka, dzielenia z nimi radości i problemów, udzielając w miarę potrzeb i możliwości pomocy medycznej, moralnej i materialnej, uczą także czytania i pisania, edukują w zakresie higieny i zdrowia, uprawy roli oraz rzemiosła.
Następnym krokiem jest praca dla rozwoju lokalnego Kościoła. Zakładają więc nowe wspólnoty chrześcijańskie, kształcą katechetów, budują kościoły i kaplice, tworzą struktury parafii, dbają o nowe powołania do kapłaństwa diecezjalnego i miejscowych zgromadzeń zakonnych spośród Afrykańczyków. Gdy lokalny Kościół jest już solidnie ugruntowany, posiada afrykańskie duchowieństwo, zaangażowany laikat oraz wystarczającą bazę materialną Stowarzyszenie Misji Afrykańskich wycofuje się z dotychczasowych placówek, aby móc objąć swą działalnością nowe tereny.
Misjonarze żyjący we wspólnotach w Europie, Ameryce i Azji starają się przybliżać ludziom problemy kontynentu afrykańskiego i potrzeby misji, prowadzą ośrodek rekolekcyjno-misyjny, w niektórych krajach prowadzą także parafie.Historia:
Założyciel zgromadzenia bp Melchior de Marion-Brésillac będąc członkiem Zgromadzenia Misjonarzy Zagranicznych z Paryża, kilka lat spędził na misjach w Indiach. Na skutek sporów dotyczących kwestii inkulturacji w Indiach podał się do dymisji i w 1854 roku wrócił do Francji. Zapał misyjny go jednak nie opuścił. Zwrócił się z prośbą do Stolicy Apostolskiej o pozwolenie na udanie się z kilkoma towarzyszami do najbardziej opuszczonych rejonów Afryki, aby tam głosić Chrystusa.
Za radą Stolicy Apostolskiej wraz z sześcioma współbraćmi założył w 1856 roku w Lyonie we nowe zgromadzenie poświęcone pracy misyjnej wśród Afrykańczyków. Dwa lata później pierwszych trzech misjonarzy objęło misję w Sierra Leone.
Pierwotnie misjonarze SMA nie przyjmowali młodych Afrykańczyków do swoich szeregów, promując przede wszystkim powołania do duchowieństwa diecezjalnego i miejscowych zgromadzeń. Dopiero w 1983 roku uznano, że nadszedł czas, aby Afrykańczycy mogli zostać również misjonarzami w ramach Stowarzyszenia Misji Afrykańskich.Strony www:
Polska: www.sma.pl
Dom generalny: www.smainternational.info
Francja: www.missions-africaines.net
 - prow. Lion: http://lyon.smainternational.info
 - prow. Strasbourg: http://missionsafricaines.org
Holandia: www.sma-nederland.nl
Wielka Brytania: www.sma-gb.org
Irlandia: www.sma.ie
Włochy: www.missioni-africane.org
Hiszpania: www.misionesafricanas.org
region Gwinea: http://sma-dfgg.org
region Kenia: http://smagreatlakes.net
USA: www.smafathers.org
Filipiny: www.smafathersphdf.org

Filmy:więcej filmów:
www.youtube.com/watch?v=dxXAGBztDdg
www.youtube.com/watch?v=LRP7ygSfToc
www.youtube.com/watch?v=UyMoIYIk-LE
www.youtube.com/watch?v=TsgmduU5pyA
www.youtube.com/watch?v=36iYNuDjEHw

Aktualizacja: 2.12.2015