5 września 2011

Franciszkanki św. Klary

.
Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek św. Klary (SFSC)
Institutum Sororum Franciscanarum S. Clarae
Istituto delle Suore Francescane di Santa Chiara
Institute of the Franciscan Sisters of St. Clare
Instituto de Hermanas Franciscanas de Santa Clara 
Instituto das Irmãs Franciscanas de Santa Clara
Institut des Sœurs Franciscaines de Sainte-Claire
Institut der Franziskanerinnen von St. Clare

Data i miejsce założenia:
1903 rok - Włochy

Założycielka:
m. Teresa od Jezusa Cortimiglia
Liczba sióstr na świecie: 267 (w Polsce 5)   * dane z 2008 roku
Franciszkanki św. Klary obecne są w krajach: Polska, Włochy, Szwajcaria, Kolumbia, Panama.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Czarny habit z białym pektoralikiem przepasany białym sznurem, czarny szkaplerz z czerwonym sercem z inicjałami imienia Jezus; na głowie biały czepek i czarny welon.
Habit historyczny:

Czarny habit z pelerynką przepasany białym sznurem, czarny szkaplerz z czerwonym sercem z inicjałami imienia Jezus; na głowie biały czepek otaczający twarz i czarny welon.

Duchowość:
Siostry żyją Ewangelią w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie naśladując Jezusa ubogiego, pokornego i posłusznego Ojcu według duchowości i przykładu św. Franciszka i św. Klary.
Istotą duchowości jest oddanie się i naśladowanie Matki Bożej w tajemnicy Zwiastowania, wypowiadającej słowa: Oto ja służebnica pańska..., a która jest dla sióstr doskonałym wzorem poświęcenia się Bogu. W czasie ceremonii ślubów wieczystych wypowiadają słowa: Oto posiadam to czego gorąco pragnęłam: Jestem połączona na zawsze w miłości z Jezusem, który przez moją miłość dał mi całego Siebie.
Szczególną czcią zgromadzenie otacza także Najświętsze Imię Jezus, do którego siostry zwracają się ze wszystkim swoimi sprawami jako do swego Oblubieńca, który nigdy nie zostawia ich bez pomocy.
Franciszkanki św. Klary codziennie uczestniczą w Eucharystii, odmawiają Liturgię Godzin, rano i wieczorem poświęcają pół godziny na medytację, szczególną modlitewną opieką otaczają kapłanów, a w czwartki podczas adoracji Eucharystycznej modlą się także o nowe powołania do służby Bożej.
Reguła św. Franciszka 


Działalność:
Zgromadzenie otacza opieką dzieci i młodzież prowadząc przedszkola, szkoły podstawowe, domy rodzinne dla dzieci opuszczonych, z rodzin patologicznych lub w trudnej sytuacji rodzinnej, internaty, domy rekolekcyjne, siostry katechizują oraz przygotowują do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania. Ponadto pomagają biednym i opuszczonym, chorym i samotnym, opiekują się osobami starszymi w pensjonatach.


Historia:
Teresa Cortimiglia od dzieciństwa czuła powołanie zakonne, napotykała jednak na silny sprzeciw rodziców. Widząc jej upór po wielu latach zgodzili się i Teresa wstąpiła do Zgromadzenia Córek Miłosierdzia i Krzyża, poświęcając się w nim z wielką gorliwością opiece materialnej i duchowej nad biednymi i potrzebującymi, otrzymując od Boga łaskę nawracania grzeszników.
Założycielka zgromadzenia Rosa Zangara przepowiedziała jej, że Teresa także powoła do życia nowe zgromadzenie, ta jednak zwlekała z wypełnieniem Woli Bożej. Gdy ciężko zachorowała obiecała Bogu, że nie będzie dłużej odkładać tej sprawy; Pan potwierdził obietnicę cudownym uzdrowieniem.
Teresa wróciła do rodziny przygotowując fundament pod nową wspólnotę, pragnąc by zajęło się ona wychowaniem i edukacją młodzieży i przez to poprawą warunków moralnych ludzi swoich czasów. Wkrótce dołączyły do niej pierwsze dziewczęta i tak w 1903 roku w Corleone narodziły się Franciszkanki św. Klary.
W Polsce zgromadzenie posiada aktualnie jeden dom zakonny w Krakowie.


Strony www:
www.franciszkankiswklary.ofm.pl

Aktualizacja: 5.06.2015