27 września 2011

ss. "Lumen Dei"

.
Unia Lumen Dei (LD)
Unión Lumen Dei
Unione Lumen Dei
Union Lumen Dei


Data i miejsce założenia:
1968 rok - Peru

Założyciele:
o. Rodrigo Molina Rodriguez
m. Josefina Serrano Garcia
Liczby: brak danych
Siostry Unii Lumen Dei obecne są w krajach: Hiszpania, Meksyk, Peru, USA - brak dokładniejszych danych; są to przede wszystkim kraje Ameryki Łacińskiej.
Dom generalny: Hiszpania (Madryt)


Habit aktualny:

Biały habit ze szkaplerzem, na głowie biały czepek i welon, na piersi krzyż na czarnym sznurku, przy boku różaniec.


Duchowość:
Lumen Dei oznacza Światło Boga. Celem zgromadzenia jest bycie „Światłem Boga”, które oświeca świat, by doprowadzić człowieka do Boga. Swoim życiem pragnie niejako ukazać niewidzialnego Boga w tym, co widoczne. Zgromadzenie realizuje ten cel poprzez życie radykalizmem Ewangelii Jezusa Chrystusa w stylu wczesnego Kościoła w Jerozolimie.
Członkowie Unii pragną naśladować Trójcę Świętą jako wzór doskonałej miłości i wspólnoty. Szczególnie skupiają się na osobie Chrystusa. Jego naśladowanie osiąga swój szczyt w tajemnicy Krzyża, która została utrwalona w Ofierze Eucharystycznej, dlatego też duchowość wspólnoty ma wyraźny rys eucharystyczny.
Kolejną cechą duchowości Unii jest maryjność. Maryja jest doskonałą uczennicą Pana Jezusa, jest wzorem dla Kościoła w spotkaniu z Bogiem. Na pobożność członków Unii wpływ ma także przykład świętych żyjących w ciągu wieków: od patriarchy Abrahama, przez św. Józefa, św. Apostołów, św. Benedykta, św. Franciszka, św. Ignacego, aż po współczesnych jak św. Maksymilian Kolbe.
 Zgromadzenie kładzie nacisk na intensywne życie modlitewne m.in. codzienną Mszę Świętą, różaniec, kierownictwo duchowe, zgodnie ze słowami współzałożycielki: Jeśli żyjemy w wierze, jeśli mamy ducha nadprzyrodzonego, nic nie może nam zabrać głębokiego pokoju, wewnętrznej radości, radości z oddania się Bogu.


Działalność:
Żeńska gałąź Unii Lumen Dei ściśle współpracuje z gałęzią męską w podejmowanych pracach apostolskich. Są one realizowane na różnych polach: w edukacji w przedszkolach, szkołach różnych szczebli od podstawowych do wyższych, ucząc zawodu; w służbie chorym w szpitalach, przychodniach i ośrodkach zdrowia, w domach opieki dla ludzi starszych; dożywiając w prowadzonych przez Unię stołówkach; w opiece nad emigrantami, w pracy w parafiach, w ewangelizacji przy pomocy mediów (radia, prasy i telewizji). Ponadto Unia Lumen Dei czynnie angażuje się w obronę życia poczętego: poprzez pomoc kobietom w ciąży, uwrażliwianie młodzieży na wartość życia, propagowania nauczania Kościoła odnoszącego się do godności życia ludzkiego.

Historia:
Unia Lumen Dei powstała w 1968 roku w Cuzco w Peru z założonego rok wcześniej stowarzyszenia dla świeckich pragnących aktywniej zaangażować się w życie Kościoła. Jego założyciel, hiszpański jezuita o. Rodrigo Molina powołał je do istnienia pod wpływem papieskich encyklik: Populorum Progressio, Mater et Magistra, Pacem in Terris oraz dokumentów Soboru Watykańskiego II.
Unia zaczęła życie od małej kaplicy, warsztatów szkolnych dla młodzieży i stołówki. Od samego początku ojcu Rodgrigo towarzyszyła Josefina Serrano, która przez 30 lat gorliwie wspierała go w działalności; była ona też pierwszą przełożoną gałęzi żeńskiej wspólnoty. Unia Lumen Dei została zatwierdzona przez władze kościelne w 1985 roku jako prywatne stowarzyszenie wiernych.

Strony www:
www.lumendei.org
.
.
.