13 września 2011

ss. Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

.
Siostry Najświętszych Serc Jezusa i Maryi (SSHJM)
Sisters of the Sacred Hearts of Jesus and Mary (Chigwell Sisters)
Hermanas de los Sagrados Corazones de Jesús y María
Irmãs dos Sagrados Corações de Jesus e Maria
Suore dei Sacri Cuori di Gesù e Maria
Soeurs des Sacrés-Coeurs de Jésus et Marie
Schwestern von den Heiligsten Herzen Jesu und Marias

inna nazwa: Siostry z Chigwell

Data i miejsce założenia:
1903 rok - Wielka Brytania

Założyciel:
Wspólnota powstała przez usamodzielnienie się części zgromadzenia, które założył ks. Victor Braun.

Liczba sióstr na świecie: 156   * dane z 2011 roku
Siostry Najświętszych Serc Jezusa i Maryi obecne są w krajach: Wielka Brytania, Irlandia, USA, Kolumbia, Salwador, Uganda, Zambia, Filipiny.
Dom generalny: Wielka Brytania (Chigwell)


Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe.
W okresie posoborowym siostry przestały chodzić w habitach.


Jedynie  niektóre siostry, głównie w Afryce, noszą niebieskie welony do świeckiego ubrania.


Habit historyczny:Duchowość:
Celem zgromadzenia jest: przynieść miłość i współczucie Najświętszego Serca Jezusa wszystkim, których siostry spotykają w swojej posłudze miłości. Siostry pragną mieć w życiu przed oczyma tylko dwie „rzeczy”: Jezusa Chrystusa i ubogich.
Modlitwa i pielęgnowanie osobistej relacji z Bogiem jest w samym centrum życia sióstr. Ich wspólnoty oraz praca apostolska zakorzenione są w codziennej wspólnej modlitwie, w ten sposób pogłębiają swoją więź z Bogiem. Chrystusa odnajdują wszędzie tam gdzie jest ból, głód i prześladowanie bliźnich, pragnąc stworzenia lepszego świata dla Ludu Bożego.


Działalność:
Siostry Najświętszych Serc Jezusa i Maryi w pierwszej kolejności posłane są do ludzi najuboższych, zmarginalizowanych, a także do kobiet i dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Konkretny rodzaj posługi podporządkowany jest lokalnym potrzebom. Siostry pracują w szkołach parafialnych, prowadzą szkoły specjalne dla dzieci upośledzonych i z trudnościami w nauce i komunikacji, ośrodki opieki dziennej dla dzieci, opiekują się sierotami oraz kobietami z dziećmi żyjącymi w nędzy, przeciwdziałają handlowi kobietami oraz uczą kobiety zawodu, w Afryce uczą także czytać i pisać.
Troszczą się także o chorych odwiedzając ich w szpitalach i domach prywatnych, posługując w hospicjum, prowadzą ośrodek rehabilitacyjny dla dzieci niepełnosprawnych, otaczają opieką chorych na AIDS. Ponadto czynnie angażują się w parafiach na różnych polach: katechizując, przygotowując do Pierwszej Komunii Świętej i Bierzmowania, prowadząc grupy modlitewne dla młodzieży, posługując jako kancelistki, zakrystianki, odwiedzają więźniów.


Historia:
Korzenie zgromadzenia sięgają XIX-wiecznego Paryża i osoby ks. Victora Brauna. W wyniku rozwoju przemysłowego tamtego okresu wiele osób przyjeżdżało ze wsi do miast w poszukiwaniu lepszego życia. Ks. Victor dostrzegł tragiczną sytuację wielu bezrobotnych młodych kobiet i samotnych matek z dziećmi. Założył on schronisko dla kobiet i sierociniec, zapewniając podopiecznym także podstawową pomoc medyczną. Spośród swoich współpracowniczek ks. Victor powołał do życia w 1866 roku nowe zgromadzenie zakonne poświęcone Najświętszemu Sercu Jezusa, do którego miał wielkie nabożeństwo.
W 1870 roku w wyniku niepokojów społecznych cześć sióstr wyemigrowało do Anglii, ucząc tam w szkołach i posługując w szpitalach. Liczba zakonnic szybko wzrastała, jednocześnie pojawiało się coraz więcej rozbieżności w kwestiach dotyczących charakteru posługi sióstr między władzami zakonnymi w Paryżu a przełożonymi w Anglii.
W 1903 roku za radą kardynała Vaughan’a z Westminster około 100 członkiń angielskiej prowincji zgromadzenia podjęło decyzję o usamodzielnieniu, stając się nowym odrębnym zgromadzeniem z domem macierzystym w Chigwell koło Londynu.
Obecnie istnieją trzy autonomiczne zgromadzenia wywodzące się ze wspólnoty założonej przez ks. Victora Brauna: francuskie, angielskie i austriackie.

Strony www:
www.sacredheartsjm.org

Aktualizacja: 16.11.2015