6 lutego 2015

Brygidki


Zakon Najświętszego Zbawiciela Świętej Brygidy (OSsS)
Ordo Sanctissimi Salvatoris Sanctae Brigittae
Ordine del Santissimo Salvatore di Santa Brigida (Brigidine)
Order of The Most Holy Saviour of St. Birgitta (Birgittine Nuns, Bridgettine)
Orden del Santísimo Salvador de Santa Brígida (Brigidinas)
Ordem do Santíssimo Salvador de Santa Brígida (Brigidinas)
Ordre du Saint-Sauveur de Sainte Brigitte (Brigittines)
Orden des Allerheiligsten Erlösers der hl. Birgitta (Birgittinnen)
Orde van de Allerheiligste Zaligmaker (Birgittinessen)
Zakon kontemplacyjny, klauzurowy.

Data i miejsce założenia:
1346 rok - Szwecja

Założycielka:
św. Brygida SzwedzkaLiczba sióstr na świecie: brak danych
Mniszki Brygidki obecne są w krajach: Szwecja, Holandia, Niemcy.
Dom generalny: każdy klasztor jest autonomiczny

Habit aktualny:

Szary habit ze szkaplerzem, na głowie biały czepek i czarny welon z białą „koroną” z pięcioma czerwonymi znakami symbolizującymi pięć ran Chrystusa.
Ksieni dodatkowo na piersi nosi krzyż.
Na zdjęciu: habit Brygidek w
Szwecji i Holandii.


Brygidki w Niemczech
Taki strój używany był w przeszłości także w pozostałych klasztorach.Habit historyczny:

Brygidki w Holandii w 1968 roku
  
Brygidki w Szwecji

----------------------------------------

Brygidki w Szwecji w 1978 roku


Duchowość:
Duchowość Zakonu św. Brygidy opiera się na dwóch filarach: naśladowaniu Jezusa Chrystusa i naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny.
Kontemplacja cierpienia Chrystusa jest centralnym elementem życia Brygidek, gdyż dzieło Zbawienia wszystkich ludzi dokonało się przez śmierć Pana Jezusa właśnie na krzyżu. O Męce Pana przypomina siostrom biała „korona” noszona na welonie symbolizująca koronę cierniową oraz pięć czerwonych znaków oznaczających pięć ran Chrystusa. W cierpieniu Pana Jezusa Brygidki dostrzegają Jego głęboką miłość do człowieka, na którą odpowiadają swoją miłością ku Niemu.
Z Najświętszej Maryi Panny siostry czerpią wzór życia ukrytego i kontemplacyjnego, tak jak Ona zachowują Słowo Boga i rozważają je w swoim sercu. Wraz z Maryją stają również pod krzyżem Jej Syna.
Brygidki są kontemplacyjnym zakonem, a modlitwa jest najważniejszym obowiązkiem sióstr. Mniszki żyją za ścisłą klauzurą i nie opuszczają klasztoru bez ważnej przyczyny. Zachowują ścisłe milczenie z wyjątkiem dwóch rekreacji w ciągu dnia. Życie w odosobnieniu i ciszy pomaga skierować wszystkie myśli ku Bogu.
Każdego dnia mniszki uczestniczą we Mszy Świętej, siedem razy dziennie odmawiają Oficjum o Matce Bożej, dzięki któremu rozważają udział Maryi w dziele Zbawienia. Jej osoba jednak nie zajmuje pierwszego miejsca, lecz zawsze wskazuje na Boskiego Syna; siostry zdążają do Jezusa przez Maryję. Ponadto Brygidki spędzają godzinę dziennie na adoracji Najświętszego Sakramentu, trzy razy w ciągu dnia odmawiają Anioł Pański, modlą się różańcem, odprawiają medytację, czytanie duchowne a wieczorem rachunek sumienia. W modlitwie w szczególny sposób łączą się z Ojcem Świętym i biskupami.
Mniszki dobrowolnie ślubują pokorne posłuszeństwo, zależność od Pana w ubóstwie oraz czystość jako oblubienice Jezusa Chrystusa. Styl życia w zakonie opiera się na regule św. Augustyna.Działalność:
Jako wspólnota kontemplacyjna i klauzurowa siostry nie podejmują się apostolstwa poza murami klasztoru. Ich apostolstwem jest modlitwa, a praca obejmuje zwykłe zajęcia w domu i w ogrodzie. Możliwa jest także praca intelektualna. Klasztor w Szwecji prowadzi ponadto dom gościnny.

Historia:
Św. Brygida Szwedzka (Birgitta Birgersdotter) to jedna z największych świętych Kościoła Katolickiego. Żyła w czasach, gdy Szwecja była jeszcze krajem katolickim. Była żoną i matką ośmiorga dzieci. Całe jej życie odznaczało się pobożnością. Doświadczała wielu objawień m.in. ukazała jej się Dziewica Maryja z koroną na głowie, innym razem widziała ukrzyżowanie Chrystusa i Jego śmierć na krzyżu. Te dwa wątki – gorliwe poświęcenie się Matce Bożej i medytacje nad męką Chrystusa – zajmowały ją do końca życia. Szereg obietnic związanych ze zbawieniem, które otrzymała od Pana Jezusa za odmawianie modlitw zwanych Tajemnica Szczęścia, stały się znane w całym Kościele.
Od Chrystusa otrzymała również misję założenia Zakonu Najświętszego Zbawiciela, którego zadaniem była modlitwa i życie ukryte na wzór Matki Bożej. Regułę zakonną miał podyktować założycielce sam Pan Jezus. Pierwszy klasztor powstał w 1346 roku w Vadstena w Szwecji, którego ksienią została córka Brygidy - również wyniesiona po śmierci na ołtarze - św. Katarzyna Szwedzka. Stolica Apostolska zatwierdziła wspólnotę w 1370 roku.


Zakon miał posiadać nietypową – zwłaszcza jak na średniowieczne czasy – strukturę. Klasztor powinien składać się dwóch żyjących obok siebie wspólnot: żeńskiej liczącej 60 sióstr i męskiej składającej się z 13 kapłanów, 2 diakonów, 2 subdiakonów i 8 braci zakonnych – wszyscy pod rządami ksieni. Całość odwoływała się do obrazu wspólnoty pierwotnego Kościoła: 72 uczniów i 12 Apostołów wraz ze św. Pawłem otoczonych macierzyńską opieką Najświętszej Maryi Panny, którą symbolizowała właśnie ksieni.
W praktyce nie zawsze udawało się zrealizować to założenie, zwłaszcza pod względem liczby członków. Również w późniejszych wiekach wiele klasztorów składało się z samej tylko wspólnoty żeńskiej.
Z Vadstena zakon rozprzestrzenił się w wielu krajach Europy. Brygidki były obecne również w Polsce. Cios zakonowi zadała reformacja, później Rewolucja Francuska, a w Polsce zaborcy. Ostatnia polska mniszka Brygidka zmarła w 1908 roku.
Dziś istnieją cztery niezależne gałęzie zakonu: w 1637 roku powstała gałąź hiszpańska również kontemplacyjna, a w 1911 roku gałąź czynna. Gałąź męska została zlikwidowana w 1850 roku, reaktywowana w USA w 1976 roku. Brygidki wywodzące się bezpośrednio z klasztoru w Vadstenie – z tzw. gałęzi średniowiecznej – żyją dziś w 3 klasztorach o niewielkiej liczbie sióstr: w Szwecji w Vadstenie, w Holandii w Uden i w Niemczech w Altomünster. Zakon czeka więc na nowe, gorliwe powołania, które odrodzą charyzmat św. Brygidy.


Strony www:
Szwecja (Vadstena): www.birgittaskloster.se
Holandia (Uden): www.abdijuden.nl
Niemcy (Altomünster): www.kloster-altomuenster.de

Filmy: