12 września 2011

ss. Maryi Niepokalanej


Zgromadzenie Sióstr Maryi Niepokalanej (SMI)  
Congregatio Sororum Mariae Immaculatae
Congregazione delle Suore di Maria Immacolata
Congregation of Sisters of Mary Immaculate
Congregación de las Hermanas de María Inmaculada
Congregação das Irmãs de Maria Imaculada
Congrégation des Soeurs de Marie Immaculée
Kongregation der Marienschwestern von der Unbefleckten Empfängnis

inna nazwa: Marianki

Data i miejsce założenia:
1854 rok - Niemcy

Założyciel:
ks. Jan SchneiderLiczby: 434 siostry na świecie (w Polsce: 271)  * dane z 2008 roku

Siostry Maryi Niepokalanej obecne są w krajach: Polska, Niemcy, Francja, Włochy, Ukraina, Białoruś, Łotwa, Tanzania, Filipiny.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:
Brak wspólnoty stroju zakonnego.

W Europie: Czarny habit z białym kołnierzykiem, na głowie biały czepek i czarny welon, na piersi zawieszony Cudowny Medalik, przy boku możliwy różaniec.


Możliwy również habit i welon szary.W Afryce habit szary lub niebieski lub szary bezrękawnik z białą bluzką, możliwy też habit i welon biały.


Habit historyczny:


 ------------------------------------------

Czarny habit i welon, na piersi zawieszony Cudowny Medalik, przy boku różaniec.

 ------------------------------------------
Duchowość:
Siostry żyją według reguły św. Augustyna. Wzorem ich życia i działania jest Maryja, która całkowicie poświęciła się Bogu, wyrażając to słowami: Oto ja służebnica pańska, niech mi się stanie według Twego słowa oraz: Zróbcie wszystko cokolwiek wam [Jezus] powie. Od Niej uczą się praktykowania cnót zwłaszcza pokory, posłuszeństwa i czystości.
W życiu modlitewnym zgromadzenia szczególne miejsce zajmuje uczestnictwo we Mszy Świętej oraz Liturgia Godzin, a także modlitwy prywatne, w których siostry często proszą o wstawiennictwo Maryję. Ducha zgromadzenia charakteryzują słowa założyciela: Pomóżcie ratować dusze, które stanęły nad przepaścią zepsucia moralnego, ulitujcie się nad bezgraniczną nędzą tak wielu waszych córek.
Obok Matki Bożej Niepokalanej patronami zgromadzenia są: św. Józef, św. Augustyn, św. Róża z Limy oraz św. Jadwiga.
Reguła św. AugustynaDziałalność:
Działalność apostolska zgromadzenia ukierunkowana jest przede wszystkim na ochronę godności osobistej dziewcząt poprzez ukazywanie im właściwej drogi życia i powołania. Siostry katechizują w szkołach, pracują w przedszkolach, ośrodkach interwencji kryzysowej, domach dziecka, bursach dla dziewcząt, prowadzą domy rekolekcyjne, organizują dni skupienia, czuwania modlitewne. Zgromadzenie pomaga również kobietom zajmującym się prostytucją porzucić ją i powrócić do normalnego życia. Ponadto siostry posługują w parafiach, w szpitalach, domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych.


Historia:
Powstanie zgromadzenia było odpowiedzią na sytuację XIX-wiecznego Wrocławia, wówczas znajdującego się w granicach Niemiec. Na skutek migracji zarobkowej ludności, ze wsi do miast przybywało wiele dziewcząt i kobiet. Często zagubione i niezaradne narażone były na liczne niebezpieczeństwa. Pracę znajdowały jako służące lub nie znajdowały jej wcale. Nieraz dopuszczały się kradzieży lub stawały się ofiarami wykorzystywania.
Z prośbą o stworzenie zorganizowanej opieki nad zagrożoną młodzieżą zwróciła się do biskupa wrocławskiego lokalna policja. Ten powierzył sprawę ks. Janowi Schneiderowi. W 1854 roku założył on schronisko dla służących oraz zakład wychowawczy dla dziewcząt moralnie zagrożonych; tą datę uznaje się za oficjalny początek zgromadzenia. Był to także rok ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Matki Bożej.
Początkowo ks. Schneider zatrudniał płatne wychowawczynie. W 1860 roku zgłosiły się pierwsze kobiety pragnące zostać zakonnicami. Ponieważ żadne z dotychczasowych zgromadzeń nie chciało podjąć pracy w zakładzie ks. Schneidera, postanowił on założyć nowe zgromadzenie, które poświęcił Maryi Niepokalanej. W 1864 roku wybrano pierwszą przełożoną.

Strony www:
Polska: www.maria-immaculata.pl
  - dawna prowincja branicka: www.smibranice.pl
  - dawna prowincja katowicka: www.marianki4you.opw.pl
  - dawna prowincja wrocławska: www.marianki.pl
Niemcy: www.maria-immaculata.de
Łotwa: http://katolis.lv/bezvainigas-jaunavas-marijas-masu-kongregacija

Aktualizacja: 11.11.2015