9 września 2011

Wokacjoniści


Towarzystwo Bożych Powołań (SDV)
Societas Divinarum Vocationum
Società delle Divine Vocazioni (Padri Vocazionisti)
Society of Divine Vocations (Vocationist Fathers)
Sociedad Divinas Vocaciones (Padres Vocacionistas)
Sociedade Divinas Vocações (Padres Vocacionistas)
Société des Divines Vocations (Pères Vocationistes)
Gesellschaft der Göttlichen Berufungen (Vocationist Väter)
Zgromadzenie kleryckie, złożone z księży i braci.

Data i miejsce założenia:
1920 rok - Włochy

Założyciel:
bł. Giustino RussolilloLiczba zakonników na świecie: 416 (w tym 270 kapłanów)  * dane z 2014 roku
Wokacjoniści obecni są w krajach: Włochy, Wielka Brytania, USA, Kolumbia, Ekwador, Brazylia, Argentyna, Chile, Nigeria, Madagaskar, Indie, Filipiny, Indonezja.
Dom generalny: Włochy (Rzym)

Habit aktualny:

Czarna sutanna przepasana czarnym szerokim pasem wiązanym po lewej stronie,Indie, Indonezja, Nigeria: sutanna biała, czarny pas lub sutanna bez pasa.


Habit historyczny:

Na szyi zawieszony różaniec.Duchowość:
Celem życia Wokacjonistów jest doskonałe zjednoczenie z Bogiem, bycie z Nim, dlatego duży nacisk kładą na osobistą relację z Bogiem oraz uległość wobec Jego natchnień kontrolowanych i zatwierdzonych przez Kościół.
Duchowość zgromadzenia opiera się na trzech podstawach: Kościół Święty – to praca w Kościele, z Kościołem i dla Kościoła, Święta Rodzina – to naśladowanie Jezusa, Najświętszej Maryi oraz św. Józefa, oraz Trójca Święta – to zjednoczenie z Ojcem, Synem i Duchem Świętym.
Zakonników cechuje pragnienie codziennego nawracania się na Ewangelię oraz duch ofiary z siebie dla Boga. Wobec bliźnich starają się być skromnymi, wiernymi i kochającymi sługami, którzy stają się wszystkim dla wszystkich. Formacja zakonna rozpoczyna się krótkim pre-nowicjatem i rocznym nowicjatem, po czym następuje okres trzech lat ślubów czasowych.Działalność:
Zgromadzenie powołane jest do pomocy przy rozeznawaniu oraz do wspierania powołań do życia kapłańskiego lub zakonnego, zwłaszcza wśród ubogich. Apostolstwo ukierunkowane jest więc przede wszystkim na młodzież. Swój charyzmat realizuje w prowadzonych przez siebie parafiach, w szkołach oraz poprzez działalność misyjną.


Historia:
Giustino Russolillo pochodził z ubogiej rodziny. Jako kleryk w seminarium wybijał się inteligencją, pokorą i pobożnością. Jednak jego powołanie było zagrożone z powodu braku środków finansowych na dalsze kształcenie i słabe zdrowie. To doświadczenie stało się kluczowe dla kształtu przyszłego zgromadzenia.
W 1913 roku w czasie swoich święceń kapłańskich, klęcząc przed biskupem złożył Bogu obietnicę założenia wspólnoty zakonnej, pielęgnującej nowe powołania, zwłaszcza pośród ubogich.
Pierwszą próbę podjął już rok później, lecz po piętnastu dniach spotkał się ze sprzeciwem biskupa. Mimo niepowodzenia nie zmniejszyła się jego wrażliwość na problemy młodych ludzi, którzy chcieli się poświęcić służbie Bogu, ale nie mogli odpowiednio się wykształcić z braku pieniędzy. Ostatecznie w 1920 roku w Pianura dzielnicy Neapolu udało mu się zrealizować swoje pragnienie. Rok później założył zgromadzenie żeńskie sióstr Wokacjonistek.


Strony www:
Dom generalny: www.vocationist.net
Włochy: http://vocazionisti.blogspot.com
USA: www.vocationist.org , www.vocationistfathers.org
Brazylia: www.vocacionistas.org.br
Ekwador: www.vocacionistasecuador.latinowebs.com
Kolumbia: http://vocacionistasm.blogspot.com
Indie: http://indianvocationist.org
Adresy wszystkich domów zgromadzenia.

Aktualizacja: 19.10.2015