1 września 2011

Oliwetanie

.
Kongregacja Benedyktyńska Najświętszej Maryi z Góry Oliwnej (OSBOliv) Kongragacja Benedyktyńska Oliwetańska
Congregatio Sanctae Mariae Montis Oliveti
Congregazione Benedettina di Santa Maria di Monte Oliveto (Olivetani)
Congregazione Benedettina Olivetana (Benedettini Olivetani)
Benedictine Congregation of Our Lady of Mount Olivet
(Olivetans; Olivetan Benedictine Monks)
Congregación Benedictina de Santa-María del Monte-Oliveto (Olivetanos)
Congregação Beneditina de Santa Maria de Monte Oliveto (Olivetanos)
Congrégation Bénédictine de Notre-Dame du Mont-Olivet (Olivétains)
Benediktinerkongregation von Monte Oliveto (Olivetaner)

inna nazwa: Benedyktyni Oliwetanie

Data i miejsce założenia:
1319 rok - Włochy

Założyciele:
św. Bernard Tolomei
o. Patrizio Patrizi
o. Ambrogio Piccolomini


Liczba zakonników na świecie: 258 (w tym: 155 kapłanów i 103 braci) 
* dane z 2008 roku

Oliwetanie obecni są w krajach: Włochy, Francja, Wielka Brytania, Irlandia, USA, Gwatemala, Brazylia, Ghana, Izrael, Korea Płd.
Dom generalny: Włochy (Opactwo Monte Oliveto)

Habit aktualny:

Biały habit przepasany białym pasem, biały szkaplerz z kapturem.
Stroju dopełnia kukulla - biały płaszcz chórowy z szerokim rękawami.Mnisi w kukullach.Duchowość:
Oliwetanie żyją według reguły św. Benedykta. Ich powołaniem jest nieustanne poszukiwanie Boga, które wymaga codziennego nawracania się do Niego, pewnego wycofania się ze świata i oddania się modlitwie, medytacji, nauce, pracy i pokucie.
Mnisi pielęgnują atmosferę ciszy w klasztorach, która pozwala im skupić myśli i pragnienia na Chrystusie. Rytm dnia wyznaczany jest modlitwą: klika razy dziennie odmawiają wspólnie Oficjum, każdego dnia uczestniczą we Mszy Świętej, praktykują lectio divina - czytanie duchowne, modlitwę prywatną, adorację Eucharystyczną, modlą się także różańcem.
Zakonnicy prowadzą życie mnisze podobne do Benedyktynów, w którym dużą wagę przywiązuje się do życia we wspólnocie i pracy, szczególnie ręcznej. To co odróżnia Oliwetanów od zwykłych Benedyktynów to szczególne nabożeństwo do Matki Bożej z Góry Oliwnej, na cześć której zakonnicy noszą białe habity, oraz nabożeństwo do Męki Pańskiej. Ponadto urząd opata jest czasowy, podczas gdy u Benedyktynów dożywotni; także władza zakonu jest scentralizowana, na jej czele stoi przełożony generalny, natomiast u Benedyktynów każdy klasztor posiada szeroką autonomię. Działalność:
Oliwetanie jako mnisi poświęcają się głównie modlitwie i pracy, zwłaszcza ręcznej i to jest ich głównym apostolstwem. Zgodnie z benedyktyńską tradycją prowadzą także domy gościnne, dające możliwość włączenia się w życie wspólnoty, szczególnie w modlitwie liturgicznej, oraz odbycie rekolekcji. Przy niektórych klasztorach mnisi prowadzą parafie i szkoły. Przy zakonie istnieją oblaci. Są to świeccy, którzy nie składają ślubów i nie żyją we wspólnotach klasztornych, jednak starają się żyć wartościami Ewangelii, szukając bardziej intensywnie Boga według wskazań reguły św. Benedykta. 
Historia:
Św. Bernard Tolomei po uzdrowieniu z choroby, która pozbawiła go wzroku, postanowił odsunąć się od spraw świata i rozpoczął życie pokutnicze jako pustelnik wraz z poznanymi wcześniej dwoma towarzyszami Patrizio Patrizi i Ambrogio Piccolomini. Wokół niego szybko zaczęli gromadzić się inni mężczyźni pragnący oddać się służbie Bogu, poprzez podobny styl życia. Według tradycji hagiograficznej Bernard miał wizję dużej liczby mnichów w białych szatach wspinających się po drabinie, na szczycie której stał Jezus i Maryja.
W 1319 roku św. Bernard zwrócił się do papieża o zatwierdzenie nowej społeczności; ten powierzył mnichów opiece biskupa Arezzo, który nadał im regułę św. Benedykta i na ręce którego złożyli swoje pierwsze śluby. W szczytowym okresie w 1524 roku zakon liczył 1190 mnichów, upadł w 1808 roku, został przywrócony w II połowie XIX wieku. 
Strony www:
www.monteolivetomaggiore.it
Adresy wszystkich klasztorów na świecie

Aktualizacja: 17.05.2015

Filmy:


.
.
.