27 lipca 2015

Bazylianki Soarytki


Zgromadzenie Sióstr Bazylianek Soarytek (BC)
Congregation of Basilian Chouerite Sisters
Congregazione delle Suore Basiliane Soarite
Congregación de las Hermanas Basilianas Soariats
Congrégation des Religieuses Basiliennes Chouérites

Zgromadzenie greckokatolickie obrządku melchickiego.

Data i miejsce założenia:
1737 rok - Liban

Liczba sióstr na świecie: 130
Bazylianki Soarytki obecne są w krajach: Liban, Syria, Jordania, Egipt, Francja, Australia.
Dom generalny: Liban (Zouk Mikael)

Habit aktualny:

Czarny habit z białym kołnierzykiem o rogach prostych lub czarny bezrękawnik i biała bluzka, na głowie czarny welon z białym paskiem, na piersi zawieszony krzyżyk.
Habit historyczny:


 ----------------------------------------------


Duchowość:
Życie codzienne zgromadzenia opiera się na regule św. Bazylego Wielkiego. Celem istnienia wspólnoty jest uwielbienie Boga oraz budowanie Mistycznego Ciała Chrystusa poprzez własne uświęcenie, apostolstwo w dziedzinie edukacji i ewangelizacji, pełnienie dzieł chrześcijańskiej miłości i świadectwo życia.
Aby uświęcić siebie Bazylianki żyją w stałej obecności Boga i w zjednoczeniu z Nim, dążąc do doskonałej miłości, która jest podstawą i zwieńczeniem bazyliańskiej duchowości. Miłość ta realizuje się przede wszystkim w miłości bliźniego, dlatego powołanie bazyliańskie silny nacisk kładzie na życie wspólnotowe, które jest okazją do praktykowania cnót ewangelicznych, szczególnie posłuszeństwa i pokory.
Życie duchowe koncentruje się wokół modlitwy liturgicznej, Biblii będącej konstytucją życia religijnego, czytania duchowego, ascezy i pokuty. Ważne miejsce zajmuje również praca zarówno intelektualna, jak i ręczna.
Zgromadzenie Sióstr Bazylianek Soarytek należy do Melchickiego Kościoła Greckokatolickiego, czerpie więc także z duchowości tego obrządku i jest zakorzenione w tradycji wschodniej.Działalność:
Siostry posługują w dziedzinie edukacji i wychowania, prowadzą 14 szkół, domy dziecka, katechizują, organizują letnie obozy dla młodzieży, służą także chorym w szpitalach, klinikach, domach opieki, pracują wśród niesłyszących oraz w domach dla osób starszych, angażują się w pracę parafialną, w różne duszpasterstwa, przygotowują dzieci do Pierwszej Komunii Świętej, dbają o wystrój i piękno kościołów, siostry tworzą chór, który śpiewa w czasie liturgii. Ponadto piszą ikony, malują obrazy religijne, szyją szaty liturgiczne.Historia:
Zakon Bazylianek Soarytek powstał w łonie Greckokatolickiego Kościoła Melchickiego.
Dziesięć kobiet należących do Bractwa Matki Bożej prowadzonego przez Ojców Jezuitów zapragnęło poświęcić się Bogu w życiu zakonnym. Zwróciły się one do Bazylianów Soarytów z prośbą o kierownictwo. W 1737 roku na wzgórzu w Zouk Mikael w dzisiejszym Libanie powstał pierwszy klasztor żeńskiej gałęzi zakonu.
Początkowo Bazylianki Soarytki były wspólnotą kontemplacyjną, żyjącą za klauzurą. W oparciu o regułę św. Bazylego mniszki spędzały długie godziny w dzień i w nocy na modlitwie liturgicznej i adoracji Boga, na pokucie i wyrzeczeniu. Utrzymywały się ze swojej pracy w myśl bazyliańskiej zasady, że życie mnicha jest życiem modlitwy i pracy.
W połowie XX wieku mniszki zaczęły odczuwać potrzebę zmiany charakteru zakonu ze ściśle kontemplacyjnego na czynny. W 1953 roku otrzymały zgodę Stolicy Apostolskiej, a rok później wybrano pierwszą przełożoną generalną i zarząd, uzyskując tym samym niezależność od Ojców Soarytów, którzy do tej pory kierowali mniszkami. Siostry postanowiły zaangażować się w edukację i wychowanie młodego pokolenia, posługę wśród chorych i cierpiących oraz w pracę duszpasterską.Strony www:
www.religieuses-b-c.net

Filmy:

część I:część II: