2 lutego 2015

ss. Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Heppenheim


Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Heppenheim 
Suore di Carità di San Vincenzo de 'Paoli di Heppenheim
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paul de Heppenheim
Irmãs da Caridade de São Vicente de Paulo de Heppenheim
 
Sisters of Charity of Saint Vincent de Paul of Heppenheim
Soeurs de la Charité de Saint Vincent de Paul de Heppenheim 
Barmherzigen Schwestern vom hl. Vinzenz von Paul von Heppenheim (Vinzentinerinnen von Heppenheim)
inna nazwa: Wincentynki z Heppenheim

Data i miejsce założenia:
1921 rok - Niemcy
1970 rok - usamodzielnienie się zgromadzenia w Heppenheim

Założyciel:
Zgromadzenie wyłoniło się z istniejącego wcześniej zgromadzenia,
które założył kard. Armand Gaston de Rohan Soubise.

Liczba sióstr na świecie: brak danych
Wincentynki z Heppenheim obecne są w krajach: Niemcy.
Dom generalny: Niemcy (Heppenheim)


Habit aktualny:

Granatowy habit z białym kołnierzykiem o rogach prostych, na głowie biały welon, na piersi krzyżyk.
Duchowość:
Zgromadzenie powołane jest do naśladowania Jezusa Chrystusa przez życie radami ewangelicznymi i świadczenie bliźnim miłości miłosiernej w duchu św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac.
Wincentynki służą ubogim i potrzebującym z miłości do Jezusa Chrystusa i w osobach bliźnich dostrzegają Jego obraz. Służąc im, służą samemu Chrystusowi; starają się robić to, co Syn Boży uczynił na ziemi i czynić to tak, aby to On sam działał przez siostry. Chcąc dawać bliźnim więcej niż są w stanie dać pracą swoich rąk, swoich podopiecznych zakonnice polecają Bogu na modlitwie.
Eucharystia jest centrum życia zgromadzenia. Z ołtarza siostry czerpią siłę do codziennego życia i posługiwania. W eucharystycznej adoracji Pana pochylają przed wielkością Jego miłości. Ze spotkania z Bogiem Eucharystycznym rodzi się pragnienie, by nieść ludziom miłość Boga i radość zbawionych. Wincentynki czczą również Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą, szczególnie w wizerunku Cudownego Medalika, objawionego przez Maryję św. Katarzynie Labouré.


Działalność:
Zgromadzenie prowadzi dom opieki dla ludzi starszych, siostry wspierają osoby w różnych trudnych sytuacjach życiowych, towarzyszą umierającym, włączają się w duszpasterstwo w szpitalach. Wspierają także materialnie ubogich w Indiach.

Historia:
Wincentynki z Heppenheim wyrosły ze zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia ze Strasbourga założonego w 1734 roku we Francji przez kard. Armanda Gaston de Rohan Soubise. Założyciel powołał do istnienia nową wspólnotę zakonną, aby zajęła się opieką nad chorymi i ubogimi w szpitalu w jego diecezji. Zakonnice w duchowości i stylu posługiwania miały wzorować się na Siostrach Miłosierdzia (szarytkach) założonych przez św. Wincentego a Paulo.
W połowie XIX wieku zaczęły powstać liczne domy zgromadzenia w Niemczech. W 1850 roku otwarto klasztor w Moguncji na prośbę tamtejszego biskupa, który sprowadził siostry, aby służyły chorym i potrzebującym.
Ze względu na sytuację polityczną po I Wojnie Światowej w 1921 roku z domów z regionu mogunckiego utworzono nową prowincję zgromadzenia z domem prowincjalnym w Moguncji, który sześć lat później został przeniesiony do Heppenheim. I właśnie rok 1921 jest uważany przez zgromadzenie za rok założenia, gdyż był to dla sióstr pewnego rodzaju „nowy początek”. W rzeczywistości jednak dopiero w 1970 roku prowincja moguncka uniezależniła się od domu generalnego w Strasbourgu stając się autonomicznym zgromadzeniem z własnym zarządem generalnym w Heppenheim.

Strony www:
www.vinzentinerinnen-heppenheim.de