9 lutego 2015

Bracia Ksawerianie


Zgromadzenie Braci św. Franciszka Ksawerego (CFX)
Congregatio Fratrum a S. Francisco Xaverio
Congregation of the Brothers of St. Francis Xavier (Xavierian Brothers)
Congregazione dei Fratelli di San Francesco Saverio (Fratelli Saveriani)
Congregación de Hermanos de San Francisco Javier (Hermanos Javieranos)
Congregação dos Irmãos de São Francisco Xavier (Irmãos Xaverianos)
Congrégation des Frères de Saint-François-Xavier (Frères Xavériens)
Kongregation der Brüder des heiligen Franz Xaver (Xavenier Brüder)
Congregatie van de Broeders van Sint-Franciscus Xaverius 

(Broeders Xaverianen)
Zgromadzenie braterskie złożone z zakonników bez święceń kapłańskich.

Data i miejsce założenia:
1839 rok - Belgia

Założyciel:
br. Theodoor Jacobus RijkenLiczba zakonników na świecie: 227  * dane z 2006 roku
Bracia Ksawerianie obecni są w krajach: Belgia, Wielka Brytania, Litwa, USA, Haiti, Boliwia, Kenia, Kongo Rep.-Dem.
Dom generalny: USA (Baltimore, MD)


Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe. 
W okresie posoborowym bracia w Europie i Ameryce Pn. bracia przestali chodzić w habitach z wyjątkiem pojedynczych wypadków, gdy używany jest tradycyjny czarny habit.
W Afryce najczęściej spotykany habit biały (możliwy też szary lub czarny) z koloratką po wewnętrznej stronie lub bez koloratki, przepasany pasem, na piersi zawieszony na czarnym sznurku krzyż schowany pod habitem, przy boku różaniec.Habit historyczny:

Czarny habit z biała koloratką po zewnętrznej stronie, przepasany pasem, na piersi zawieszony krzyż schowany pod habitem, przy boku różaniec.
Dziś używany sporadycznie przez pojedynczych braci.
Duchowość:
Specyfiką Ksawerianów jest prowadzenie zwykłego, prostego życia, jednak dającego świadectwo bezwarunkowej miłości Boga. Bracia nie przyjmują święceń kapłańskich, starają się żyć w pokorze i prostocie, unikając przywilejów i zaszczytów. Ich powołanie opiera się na łasce Bożej, która sprawia, że zakochują się w Bogu i oddają Mu siebie na służbę jako naśladowcy Jezusa Chrystusa.
Duch zgromadzenia łączy w sobie postawę ewangelicznych niewiast Marty i Marii (Łk 10, 38-42). Obecności Pana Jezusa sprawia, że podobnie jak Maria, wybierają tą lepszą część, zwracając się w stronę Boga, ale jednocześnie skłania na wzór Marty, do pokornej służby Jezusowi poprzez służbę innym ludziom.
Dążenie do chrześcijańskiej doskonałości odbywa się w życiu wspólnotowym oraz przez indywidualną modlitwę i kontemplację. Zakonnicy starają się zrealizować zamysł założyciela o wspólnocie braci, którzy sobie pomagają, wspierają, wzajemnie się budują i którzy pracują razem.
Misją zgromadzenia jest edukacja dzieci i młodzieży. Cechuje się ono jednak rysem misyjnym. Za patrona bracia przyjmują św. Franciszka Ksawerego, od którego uczą się apostolskiej gorliwości i gotowości, aby iść na cały świat, by nauczać wszystkie narody.


Działalność:
Za swoim założycielem Ksawerianie wierzą, że najlepszym sposobem na wydobycie indywidualnych zdolności człowieka jest edukacja, stąd wynika misja zgromadzenia. Apostolstwo braci sprowadza się więc do prowadzenia szkół różnego typu, łącznie z uczelniami wyższymi.

Historia:
Theodoor Jacobus Rijken pochodził z Holandii, w młodości przygotowywał się do zawodu szewca, czuł jednak powołanie od Boga, co skłoniło go do podjęcia zadań miejscowego katechety, następnie pomagał w pracy w sierocińcu oraz opiekował się chorymi na cholerę. 
Mając 34 lata udał się do Ameryki Północnej, która w początkach XIX wieku była obszarem misyjnym, gdzie pomagał miejscowym misjonarzom w katechizacji rdzennych Amerykanów. Tam właśnie przyszła mu myśl powołania do istnienia zgromadzenia braci zakonnych pomagającym misjonarzom w działalności edukacyjnej. Dostrzegał też, że edukacji wymagają równie pilnie dzieci przebywających tam emigrantów.
Po powrocie do Europy osiedlił się w Belgii, w kraju obfitującym w powołania misyjne, odbył nowicjat u Redemptorystów, po czym zamieszkał w Brugii, gdzie w 1839 roku założył nowe zgromadzenie Braci Ksawerianów. Rok później otrzymało ono zatwierdzenie biskupa. Wkrótce zakonnicy otwarli dwie szkoły podstawowe w Brugii. Do Ameryki, dla której w pierwszej kolejności Rijken zakładał zgromadzenie, bracia pojechali w 1853 roku, gdzie również założyli własne szkoły, przejmowali też opiekę nad szkołami parafialnymi.
W 1860 roku w zgromadzeniu było 58 braci, od tego czasu rozpoczął się bardziej dynamiczny rozwój, bo w 1869 roku braci było już 133 i rozwijało się ono aż do zakończenia Soboru Watykańskiego II, kiedy to w 1966 roku osiągnęło swój liczebny szczyt wynoszący 865 braci w tym 67 nowicjuszy. Po soborze ilość Ksawerianów znacznie zmalała, a nowe powołania obecne są w zasadzie tylko w Afryce, gdzie aktualnie znajduje się międzynarodowy nowicjat zgromadzenia.


Strony www:
www.xaverianbrothers.org

Filmy: