11 lutego 2015

Franciszkanki Przemienienia Pańskiego


Siostry Franciszkanki Przemienienia Pańskiego (SFT)
Suore Francescane della Trasfigurazione
Franciscan Sisters of the Transfiguration
Hermanas Franciscanas de la Transfiguración
Irmãs Franciscanas da Transfiguração
Sœurs Franciscaines de la Transfiguration
Franziskanerinnen der Verklärung
Sestry Františkánky Premenenia Pána


Data i miejsce założenia:
1901 rok - Włochy

Założycielka:
m. Klara od Najświętszego Sakramentu – M. Teresa Napoleona BiagottiLiczba sióstr na świecie: 70 (w Polsce: 5)  * dane z 2008 roku
Franciszkanki Przemienienia Pańskiego obecne są w krajach: Włochy, Polska, Słowacja, Brazylia, Filipiny.
Dom generalny: Włochy (Florencja)


Habit aktualny:

Brązowy habit wycięty w szpic przepasany białym sznurem, na głowie czarny welon z biała wypustką, przy boku koronka franciszkańska.

Na Filipinach i w Brazylii: habit i welon beżowy.


Habit historyczny:
Duchowość:
Duchowość zgromadzenia skupia się wokół tajemnicy Przemienienia Pańskiego na Górze Tabor. Kontemplacja tej tajemnicy jest sposobem życia sióstr, patrzenia na codzienność i świat. Wyraża to hasło wspólnoty: Przemienić wszystko w Chrystusie. Idąc za światłem, pięknem oraz świętością, które Pan Jezus objawił na Górze Tabor Apostołom, siostry przemieniają siebie na płaszczyźnie osobistej poprzez składane śluby ubóstwa, czystości i posłuszeństwa, jak i wspólnotowej. Oznacza to zmianę sposobu myślenia, mentalności, całego życia - czyli nawrócenie. To także zgoda na to, aby Duch Święty przemieniał siostry, przezwyciężał to, co ludzkie przez to, co boskie.
Ponadto zgromadzenie opiera się na duchowości franciszkańskiej, wprowadzając w życie ideały św. Franciszka z Asyżu: braterstwo, mniejszość i radość. Siostry starają się traktować wszystkich jako braci i siostry, jako że wszyscy są dziećmi jednego Ojca, a między sobą żyć jako wspólnota siostrzana w jedności.
Oprócz św. Franciszka w zgromadzeniu szczególną cześć odbiera Najświętsza Maryja Panna, św. Klara, św. Antoni oraz św. Elżbieta Węgierska.


Działalność:
Zgromadzenie prowadzi kilka przedszkoli, żłobki, szkołę podstawową, dom dziecka, siostry organizują rekolekcje i dni skupienia, angażują się w duszpasterstwo parafialne i katechizację, ponadto prowadzą dom opieki dla osób starszych.


Historia:
Klara Teresa Napoleona Biagiotti, późniejsza matka Klara od Najświętszego Sakramentu, myśl o nowym zgromadzeniu i pragnienie poświęcenia się Bogu miała już w wieku 20 lat. Spowiednik radził jej roztropność i modlitwę w celu rozpoznania woli Bożej. Mimo nalegań swojej matki nie wyszła za mąż, a po śmierci ojca zamieszkała na stałe we Florencji, wraz ze swoją przyjaciółką z dzieciństwa, która stała się jej pierwszą towarzyszką na drodze oddania się Bogu, rok później dołączyła druga kobieta, a następnie kolejne towarzyszki.
W 1901 roku kobiety otrzymały zgodę na założenie franciszkańskich habitów i rozpoczęły życie wspólnotowe. Matka Klara miała wtedy 52 lata. Siostry zajęły się tym, o czym marzyła Klara, opieką nad sierotami i ubogimi dziewczynkami, które przyjmowały na wychowanie. Z biegiem lat siostry otworzyły także świetlicę dla dzieci z parafii, szkoły, przedszkola, zajęły się opieką nad osobami w podeszłym wieku.
Pierwotna nazwa wspólnoty to Córki św. Franciszka z Florencji. W 2001 roku zgromadzenie zmieniło nazwę na obecną. W Polsce Franciszkanki Przemienienia Pańskiego obecne są w jednym domu, w Krakowie.


Strony www:
Polska: www.tabor.franciszkanie.pl
Włochy: www.trasfigurazione.org       
Słowacja: www.fratrascentrum.sk