14 lutego 2015

Kolumbanki


Siostry Misjonarki św. Kolumbana (SSC)
Missionary Sisters of St. Columban (Columban Sisters)
Hermanas Misioneras de San Columbano (Columbanas)
Irmãs Missionárias de São Columbano (Columbanas)
Suore Missionarie di San Colombano
Sœurs Missionnaires de Saint-Colomban
Missionsschwestern von St. Columban

Data i miejsce założenia:
1924 rok - Irlandia

Założyciele:
o. John Blowick MSSC
m. M. Patrick – Frances MoloneyLiczba sióstr na świecie: 193  * dane z 2008 roku
Kolumbianki obecne są w krajach: Irlandia, Wielka Brytania, USA, Peru, Chile, Pakistan, Birma, Chiny, Hong Kong, Korea Płd., Filipiny.
Dom generalny: Irlandia (Wicklow)

Habit aktualny:

Zgromadzenie założone jako habitowe. 
W okresie posoborowym siostry przestały chodzić w habitach.
Habit historyczny:

Czarny habit z pelerynką i białym kołnierzykiem, czarny welon, na piersi krzyż, przy boku różaniec.Na misjach habit biały, welon czarny lub biały.Duchowość:
Celem zgromadzenia jest praca misyjna, której zasadniczym zadaniem jest przekazywanie wartości ewangelicznych. Charyzmat wspólnoty ma swoje źródło w miłości Boga i współczuciu wobec potrzebujących.
Patronem zgromadzenia jest św. Kolumban, mnich żyjący w Irlandii w VI wieku, który prowadził szeroką działalność misyjną na kontynencie europejskim. Za jego przykładem siostry łączą głębokie życie wewnętrzne zjednoczone z Bogiem z poświęceniem swoich sił gorliwemu głoszeniu Ewangelii. Za św. Kolumbanem pragną otrzymywać światło od Boga, Wiecznej Światłości, aby przezwyciężać własną ciemność i nieść to Boże światło pogrążonemu w ciemnościach światu. Swoją służbą misyjną karmioną Eucharystią i Słowem Bożym siostry starają się przyczyniać się do przemiany świata.Działalność:
Swoją działalność misyjną zgromadzenie prowadzi poprzez różnorakie formy. Jest to m.in. zaangażowanie w duszpasterstwo, apostolat biblijny, katechizacja, formacja duchowa, prowadzenie rekolekcje, kierownictwo duchowe. Siostry odwiedzają więźniów, chorych w szpitalach, opiekują się ludźmi starszymi, chorymi terminalnie, chorymi na AIDS i ich rodzinami, dziećmi upośledzonymi i niepełnosprawnymi, osobami uzależnionymi od narkotyków i alkoholu, pomagają kobietom doświadczającym przemocy w rodzinie, ofiarom klęsk żywiołowych, dożywiają ubogie dzieci. Zgromadzenie w niewielkim stopniu angażuje się także w edukację i pracę w służbie zdrowia.


Historia:
Ojciec John Blowick był człowiekiem obdarzonym dużymi zdolnościami naukowymi, wykształconym w teologii, którą miał wykładać, ale postanowił wyjechać do Chin jako misjonarz, chcąc apostołować przede wszystkim tam, gdzie o Chrystusie jeszcze nie słyszano. W 1916 roku stał się współzałożycielem zgromadzenia Ojców Kolumbanów, poświęconego działalności misyjnej.
Ojciec Blowick dostrzegał potrzebę zgromadzenia żeńskiego, które pomagałyby misjonarzom w Chinach w posłudze ubogim i potrzebującym, głównie na polu opieki medycznej. Na ideę tą odpowiedziała Frances Moloney, pobożna, młoda wdowa zaangażowana w pomoc ubogim w Dublinie, która już wcześniej za radą swojego spowiednika złożyła prywatne śluby, marząc o zostaniu misjonarką. Gdy usłyszała wezwanie o. Blowicka wiedziała, że to jest właśnie to, czego szukała. Nawiązała kontakt z kapłanem, stając się współzałożycielką wspólnoty żeńskiej Misjonarek św. Kolumana.
W 1922 roku w Cahiracon grupa 13 pierwszych sióstr rozpoczęła formację zakonną i przygotowania do pracy misyjnej, a o. Blowick sporządził konstytucje. W 1924 roku kobiety złożyły śluby zakonne, dając oficjalny początek nowemu zgromadzeniu.
Frances Moloney przyjęła imię Mary Patrick. Była w grupie pierwszych sióstr, które wyjechały do Chin. W 1936 roku powróciła do Irlandii, gdyż została wybrana na przełożoną generalną. W 1964 roku zgromadzenie liczyło 241 sióstr, z których duża część pracowała na placówkach misyjnych w różnych krajach.


Strony www:
Irlandia: www.columbansisters.org
Filipiny: http://columbansistersphil.tripod.com/indexx.htm
Korea: www.columban.to