30 stycznia 2015

Słudzy Jezusa Zbawiciela


Instytut Misyjny Sług Jezusa Zbawiciela (SJS)
Instituto Missionário Servos de Jesus Salvador (Padres Salvistas)
Instituto Misionero de los Siervos de Jesús Salvador
Istituto Missionario Servi di Gesù Salvatore
Missionary Institute Servants of Jesus the Savior
Institut Missionnaire
Serviteurs de Jésus Sauveur

inna nazwa: Salwiści
Zgromadzenie złożone z kapłanów i braci zakonnych.

Data i miejsce założenia:
1993 rok - Brazylia

Założyciel:
o. Gilberto Maria DefinaLiczba zakonników na świecie: brak danych
Słudzy Jezusa Zbawiciela obecni są w krajach: Brazylia, Francja, Portugalia, Włochy.
Dom generalny: Brazylia (São Paulo)


Habit aktualny:

Brązowa sutanna przepasana brązowym szerokim pasem wiązanym po lewej stronie, na piersi zawieszony krzyżyk.

Duchowość:
Charyzmatem instytutu jest chwalenie Boga wszelkimi środkami i sposobami, w pierwszej kolejności poprzez liturgię. Słudzy Jezusa Zbawiciela chcą być w sercu Kościoła wyrazem ciągłego kultu uwielbienia Pana. Zgromadzenie ma więc charakter modlitewny i modlitwa jest pierwszym i najważniejszym zadaniem zakonników. Oddawanie chwały Bogu uświęca tych, którzy Go chwalą; uświęcenie osobiste i wspólnotowe jest zatem nierozerwalnie związane z charyzmatem instytutu.
Ponieważ nikt nie jest w stanie oddać doskonalszy hołd Bogu niż sam Jezus Chrystus, dlatego zakonnicy uczą się od Niego, swego Mistrza, naśladując Jego życie, głosząc Jego naukę i będąc prawdziwymi sługami Jego dzieła Zbawienia. Muszą być żywymi świadkami Chrystusa w Kościele Bożym, który zbawia, uzdrawia i uwalnia swój lud. Za wzorem Pana Jezusa obowiązkiem zakonników jest wszędzie czynić dobrze i nieść ludziom  wyzwolenie z różnych form współczesnego zniewolenia.
Będąc sługami starają się czynić to, co Pan im każe, dlatego żyją pod przewodnictwem Ducha Świętego, w otwartości na dary i charyzmaty, które On zechce dać i pragnąc wypełnienia tylko tego, czego On chce. Dlatego tak ważne w zgromadzeniu jest posłuszeństwo, które podkreślane jest składanym dodatkowym, czwartym ślubem: wierności Papieżowi.
Patronami instytutu są Duch Święty, Dziewica Maryja, św. Józef i św. Michał Archanioł.Działalność:
Apostolstwo zgromadzenia skupia się w dużej mierze na prowadzeniu parafii, szczególnie tam, gdzie jest niewielu księży. Ponadto zakonnicy głoszą rekolekcje i misje ludowe, prowadzą młodzieżowe grupy religijne, stowarzyszenie dla świeckich, organizują spotkania modlitewne i ewangelizacyjne, uczą także w seminarium duchownym, prowadzą dom dla dzieci i młodzieży zagrożonej.


Historia:
Instytut Misyjny Sług Jezusa Zbawiciela stanowi męską gałąź Bractwa Jezusa Zbawiciela, które obejmuje także zgromadzenie zakonne żeńskie oraz tercjarzy świeckich.
Zgromadzenie, jak i całe bractwo, założył brazylijski kapłan Gilberto Maria Defina w 1993 roku w São Paulo. Rok później wspólnota otrzymała od władz kościelnych pierwsze kanoniczne zatwierdzenie jako publiczne stowarzyszenie wiernych, a założyciel i pierwsi członkowie złożyli śluby wieczyste.


Strony www:
www.salvistas.com.br

Filmy: