18 stycznia 2017

Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Zams


Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Zams
Sisters of Charity of Saint Vincent de Paul of Zams
Suore di Carità di San Vincenzo de 'Paoli di Zams
Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl de Zams
Irmãs da Caridade de São Vicente de Paulo de Zams
Soeurs de la Charité de Saint Vincent de Paul de Zams
Barmherzigen Schwestern des hl. Vinzenz von Paul in Zams

Data i miejsce założenia:
1826 rok - Austria

Założyciele:
ks. Nikolas Schuler
m. Josefa Nikolina - Katharina LinsLiczba sióstr na świecie: 167
Siostry Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo z Zams obecne są w krajach: Austria, Peru.
Dom generalny: Austria (Zams)

Habit aktualny:

Czarny habit z białym kołnierzykiem, na głowie biały welon, na piersi zawieszony znak zgromadzenia.


W Peru: habit w kolorze szaro-niebieskim.


Habit historyczny:


 ----------------------------------------------

Duchowość:
Siostry Miłosierdzia z Zams to stowarzyszenie życia apostolskiego oparte na duchowości św. Wincentego a Paulo i św. Ludwiki de Marillac. U jej podstaw leży przekonanie o godności każdego człowieka, które zobowiązuje do pełnienia konkretnych uczynków miłosierdzia względem bliźnich. Kto jest miłosierny nie pyta, kim jest człowiek w potrzebie, czy jest on dobry czy zły; być miłosiernym to dostrzegać los bliźniego, pomagać mu bez pytania, tylko z jednego powodu: bo potrzebuje pomocy. Zgromadzenie ma więc charakter typowo apostolski. Miłosierdzie to okazywane jest ze względu na miłość Jezusa Chrystusa, który jest celem życia sióstr i nadaje sens ich apostolstwu. Streszcza to hasło wspólnoty: Caritas Christi urget nos - Miłość Chrystusa przynagla nas.
Uczestnictwo we Mszy Świętej, odmawianie Liturgii Godzin, medytacja oraz modlitwa osobista są najważniejszymi i niezbędnym elementami każdego dnia. Nadają one żywotność i głębię życiu duchowemu każdej siostry. Zgromadzenie oddaje się pod opiekę Matki Bożej, czczoną szczególnie w wizerunku Cudownego Medalika, objawionego przez Maryję św. Katarzynie Labouré.Działalność:
Działalność sióstr ukierunkowana jest przede wszystkim na potrzeby dzieci oraz osób starszych i chorych. Zgromadzenie prowadzi szkoły przedszkole, żłobek, szpital oraz domy opieki, ponadto domy rekolekcyjno-wypoczynkowe oraz angażuje się w pomoc w pracy duszpasterskiej w parafiach szczególnie w zakresie pomocy ubogim.


Historia:
Zgromadzenie założyli ks. Nikolas Tolentin Schuler i m. Josefa Nikolina Katharina Lins. Ksiądz Schuler po okresie wojen napoleońskich widział wiele bied w społeczeństwie austriackim. W 1811 roku zakupił działkę w Zams, zbudował na niej dom, w którym schronienie i opiekę mogli znaleźć ludzie chorzy i niedołężni. Zajął się również kształceniem dziewcząt, gdyż była to sfera również wówczas bardzo zaniedbana. Do pracy tej angażował młode pobożne kobiety.
Zarządzenie domem powierzył Katharinie Lins. W 1822 roku wyjechała ona do Sióstr Miłosierdzia w Strasburgu, gdzie odbyła formację zakonną i przyjęła imię Josefa Nikolina. Po powrocie do Zams założyła nową wspólnotę zakonną na wzór zgromadzenia ze Strasbourga. Została ona zatwierdzona w 1826 roku. W tym samym roku odbyła się pierwsza profesja kilku sióstr. Założyciele postawili przed zgromadzeniem dwa główne cele apostolskie: opiekę nad ludźmi chorymi i potrzebującymi pomocy oraz edukację katolicką.
Aktualnie Siostry Miłosierdzia z Zams żyją i posługują w Austrii i w jednym domu w Peru. W przeszłości, w latach 1929-74 obecne były także w USA.


Strony www:
www.mutterhaus-zams.at
- prow. Bozen: www.provinzhaus-bz.it