17 lutego 2015

ss. Matki Bożej Niepokalanej


Siostry Matki Bożej Niepokalanej (SOLI)
Sisters of Our Lady Immaculate
Suore di Nostra Signora Immacolata
Hermanas de Nuestra Señora Inmaculada
Irmãs de Nossa Senhora Imaculada
Soeurs de Notre-Dame Immaculée


Data i miejsce założenia:
1977 rok - Kanada

Założyciele:
ks. William Lloyd Ryan
m. Mary Josephine MulliganLiczba sióstr na świecie: brak danych
Siostry Matki Bożej Niepokalanej obecne są w krajach: Kanada.
Dom generalny: Kanada (Cambridge, ON)


Habit aktualny:

Strój używany od 2000 roku:
Granatowy habit ze szkaplerzem z białym kołnierzykiem, na głowie biały czepek i granatowy welon, na piersi zawieszony krzyżyk, przy boku różaniec.

W białych welonach – nowicjuszki; szary stój z welonem – postulantki; szary strój bez welonu – kandydatki.


Habit historyczny:

Strój pierwotny używany do 2000 roku:
jasno-niebieski bezrękawnik, biała bluzka, na głowie biały czepek i granatowy welon, na piersi zawieszony krzyżyk.
Duchowość:
Siostry Matki Bożej Niepokalanej są kontemplacyjno-czynną wspólnotą zakonną, której głównym celem jest dążenie do świętości życia na wzór Pana Naszego i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa i Jego Świętej Matki, Maryi. Specyficzny charakter duchowy zgromadzenia opiera się na głębokiej miłości do Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, szczerym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny i wierności nauczaniu Ojca Świętego i Kościoła Katolickiego.
Charyzmat sióstr zawiera się w pragnieniu odnowy życia zakonnego poprzez wierne wypełnianie ślubów i obowiązków zakonnych według nauki Kościoła oraz w poświęceniu swojego życia, modlitw i pracy na rzecz wzrostu i rozprzestrzeniania się wiary katolickiej poprzez pomoc w ponownym poznawaniu swojej wiary przez dzieci i dorosłych katolików. Pierwszym obowiązkiem sióstr jest prowadzenie świętego życia, dopiero później praca apostolska.
Sercem zgromadzenia jest Chrystus obecny w Eucharystii, którego siostry codziennie przyjmują do swoich dusz. Każdy dzień rozpoczyna się od modlitwy przed tabernakulum, na wzór Marii z Betanii siedzącej u stóp Pana. Również co wieczór przed udaniem się na spoczynek siostry odprawiają Godzinę Świętą przed Najświętszym Sakramentem. W niedziele adoracja trwa przez cały dzień.
Siostry Matki Bożej Niepokalanej starają się iść do Boga przez Maryję i naśladować Ją w głębokim życiu wewnętrznym i całkowitej rezygnacji z siebie na rzecz woli Boga. Codziennie odmawiają wszystkie tajemnice różańca, poświęcają się też Maryi według wskazań św. Ludwika Marii de Montfort.
Życie duchowe zgromadzenia obejmuje ponadto Liturgię Godzin, medytację, czytanie Pisma Świętego i innych książek duchowych, osobiste formy pobożności każdej siostry, częste korzystanie z sakramentu pokuty, miesięczne dni skupienia oraz coroczne ośmiodniowe rekolekcje.
Cnotami bliskimi duchowości wspólnoty są: posłuszeństwo, pokora, miłość i prostota. Ważne miejsce zajmuje życie wspólnotowe, które prowadzone jest według reguły św. Augustyna.Działalność:
Apostolat sióstr obejmuje przede wszystkim katechizację dzieci, młodzieży i dorosłych w parafiach oraz edukację katolicką, rekolekcje i konferencje dla młodzieży, zgromadzenie prowadzi także ośrodek opieki dla osób starszych i upośledzonych.


Historia:
Historia narodzin Sióstr Matki Bożej Niepokalanej jest podobna do wielu innych wspólnot powstałych w okresie posoborowym w krajach zachodnich.
W 1976 roku ks. William Lloyd Ryan, proboszcz parafii w Guelph, w stanie Ontario w Kanadzie, wraz z grupą swoich parafian rozmawiał o zamęcie, w jakim pogrążył się kanadyjski Kościół po zakończonym niedawno soborze, szczególnie o upadku kształcenia religijnego dzieci i kryzysie życia zakonnego, coraz bardziej odchodzącego od zdrowych, tradycyjnych wzorców. Pojawiła się wówczas myśl, że odpowiedzią na oba problemy może być nowe zgromadzenie żeńskie, które w pełnym posłuszeństwie Magisterium Kościoła prowadziłoby autentyczne, wierne wskazaniom Kościoła życie zakonne oraz odważnie nauczałoby prawd wiary bez zniekształcania doktryny katolickiej.
Tą ideą ks. Ryan podzielił się na łamach kilku katolickich gazet. Jedną z osób, które przeczytała artykuł o tym była s. Mary Josephine Mulligan, należąca do Szarych Sióstr Niepokalanego Poczęcia. Nie tylko zgadzała się z myślą kapłana, ale poczuła że powinna zaangażować się w to zadanie. Nawiązała korespondencję z ks. Ryanem i na jego zaproszenie przybyła do Guelph, aby w 1977 roku założyć tam zgromadzenie. Rok później zgłosiła się pierwsza kandydatka, w następnych miesiącach kolejne, dołączyła również jedna z sióstr z byłego zgromadzenia założycielki.
Dziś zgromadzenie jest jedną z nielicznych rozwijających się wspólnot zakonnych w Kanadzie, których nie dotyka problem braku powołań. W przeciwieństwie do wielu innych zgromadzeń, które zmodernizowały swój styl życia, regularnie zgłaszają się do niego nowe kandydatki. Aktualnie siostry żyją w 4 domach w Kanadzie.


Strony www:
www.solisisters.ca

Filmy:więcej filmów: www.youtube.com/user/solisisters/videos